nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Αγγλική Λογοτεχνία

 

Αθήνα 24.5.2011, 18:43

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για 6 θέσεις φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην κατεύθυνση Αγγλικής Λογοτεχνίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας
4. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία).
5. Τυχόν ερευνητικές εργασίες συναφείς με την κατεύθυνση της Αγγλικής Λογοτεχνίας.
6. Δύο συστατικές επιστολές (μόνον εφόσον αφορούν στις ερευνητικές δυνατότητες του υποψηφίου).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα για το πτυχίο μαθήματα έως το τέλος Ιουνίου 2011. Φοιτητές που σκοπεύουν να λάβουν μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2011 δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το έτος 2011-12.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως 3 Ιουνίου 2011, προσωπικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή, 3ος Όροφος) ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση. Η ταχυδρόμηση πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα και να είναι εμφανής η ημερομηνία αποστολής στο φάκελο (σφραγίδα ταχυδρομείου): Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή (Πρυτανεία), 3ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη.

Η ημερομηνία των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων και η αίθουσα όπου θα διεξαχθούν θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.enl.auth.gr. Οι γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν το πρώτο και βασικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούν τις λογοτεχνικές γνώσεις και την κριτική και θεωρητική ικανότητα του/της κάθε υποψήφιου. Αποσκοπούν στην εξακρίβωση ουσιαστικών δεξιοτήτων -όχι απομνημόνευσης έργων ή γεγονότων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μια καλή γενική κατάρτιση στην Αγγλική Λογοτεχνία ώστε να μπορεί να αντλεί παραδείγματα όπου απαιτείται, αλλά δεν υπάρχουν ορισμένα έργα, έναντι άλλων, που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει. Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των 3 ωρών μεσα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση θα αφορά στην κριτική ανάλυση ενός μικρού λογοτεχνικού κειμένου ή τμήματος μεγαλύτερου (από ποιήση, δράμα ή πεζό λόγο). Θα δίνει την ευκαιρία στους υποψήφιους να αναδείξουν τον βαθμό στον οποίον έχουν καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με πνευματική ωριμότητα στις ερμηνευτικές Proslipsis απαιτήσεις ενός λογοτεχνικού κειμένου. Η δεύτερη ερώτηση θα είναι θεωρητικού χαρακτήρα: θα δίνει στους υποψήφιους την ευκαιρία να δείξουν αφενός την οικειότητα τους με τα θεωρητικά ζητήματα που διατρέχουν την λογοτεχνική κριτική στην εποχή μας και αφετέρου την ικανότητα τους να υποστηρίζουν την άποψη τους με παραδείγματα από έργα που γνωρίζουν. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το έξι στην κλίμακα 1-10. Υποψήφιοι οι οποίοι λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης.

Βιβλιογραφία
Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις. Ο υποψήφιος / η υποψήφια θα πρέπει να έχει μια καλή γενική κατάρτιση στην Αγγλική Λογοτεχνία και στη μεθοδολογία ανάλυσης κειμένων και μπορεί να συμβουλευθεί οποιαδήποτε σχετική βιβλιογραφία.

Προφορική εξέταση
Όσοι υποψήφιοι έχουν περάσει τις εξετάσεις θα κλειθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση - συνέντευξη με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (για αυτό είναι σημαντικό να ανγράφεται στην αίτηση βάσιμος αριθμός τηλεφώνου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος να ειδοποιηθεί για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης). Η συνέντευξη ενέχει και το στοιχείο της προφορικής εξέτασης καθώς μπορεί να τεθούν ερωτήσεις που αφορούν στο χειρισμό ζητημάτων που προκύπτουν στην ανάγνωση της λογοτεχνίας.

Αξιολόγηση
Τα κριτίρια αξιολόγησης των υποψηφίων, σε φθίνουσα βαρύτητα, είναι τα εξής:
- γραπτές εξετάσεις
- βαθμολογία και ποσότητα συναφών προπτυχιακών μαθημάτων
- γενικός βαθμός πτυχίου
- συνέντευξη-προφορική εξέταση
- δημοσιεύσεις
- ερευνητικές εργασίες ή/και συστατικές επιστολές
- λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα

Η φοίτηση αρχίζει τον Οκτώβριο του 2011, διαρκεί 4 εξάμηνα και είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα 3 πρώτα εξάμηνα ενώ το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (2310-991354) ή να συμβουλευτείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ιστοσελίδα http://www.enl.auth.gr/post/findex.htm. Η Επιτροπή εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ Αγγλικής Λογοτεχνίας 2011 θα απαρτίζεται από τους κ.: Κάριν Μπόκλουντ - Λαγοπούλου, καθηγήτρια, Ευθυμία Γιαννοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια, Κατερίνα Κίτση-Μυτάκου, επίκουρη καθηγήτρια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved