nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

 

Αθήνα 26.8.2011, 20:02

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων οργανώνει και για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων».

Το πρόγραμμα είναι πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης και απευθύνεται σε πτυχιούχους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών που ενδιαφέρονται να καταξιωθούν ως ικανά και πλήρως καταρτισμένα στελέχη στο χώρο των Επιχειρήσεων Τροφίμων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ελληνικών ή αναγνωρισμένων, νομοταγών ξένων τμημάτων Πανεπιστημίων με ειδικότητα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Οικονομικών Σχολών ή πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ αντιστοίχων ειδικοτήτων.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» και υπό προϋποθέσεις, διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της «Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων».

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται εντατική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 14 μαθήματα κορμού και επιλογής, καθώς και η εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα κατά κανόνα απαιτούν, πέρα από την υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή σε συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και εκπόνηση εργασιών.

Η φοίτηση στο παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, δεν επιβαρύνει τους υποψηφίους με δίδακτρα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 (με σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γεωργίου
Σεφέρη 2 - 30100 Αγρίνιο), ώρες 11:00-13:00, τηλέφωνα 26410 74108, 26410 74109, 26410-47191.

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία και από το διαδίκτυο. Σημασία έχει εκτός από τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων, η συμπλήρωση του πεδίου στο οποίο ο υποψήφιος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος - πτυχίου*.
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας*.
4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου* από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. (Προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο το ευρωπαϊκό βιογραφικό:
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=10).
6. Δύο εμπιστευτικές (σφραγισμένες από τον συντάκτη τους) συστατικές επιστολές - το σχετικό έντυπο που χορηγείται από το διαδίκτυο είναι υποβοηθητικό αλλά όχι δεσμευτικό.
7. Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας, π.χ. Proficiency, TOEFL (score 250 computer based ) ή IELTS (score  6), πρόσφατα αποκτηθέντα (μέχρι και προ διετίας) από σπουδές ή αποδεδειγμένη εργασία σε αγγλόφωνη χώρα και λοιπά.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος.
9. Τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες.
* Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να κατατεθούν πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Επίσης θα συνεκτιμηθεί:
- Πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών, GMAT, GRE κ.λπ.

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στις ανωτέρω διευθύνσεις και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uoi.gr/postgraduate/ και www.agricman.uoi.gr.

Ο αριθμός των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012 ορίζεται κατά ανώτατο σε 20 άτομα. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής του ΠΜΣ που απαρτίζεται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνδεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων, ο βαθμός πτυχίου (όπως πιστοποιείται από την αναλυτική βαθμολογία), η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως πιστοποιείται από τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιολογητικά), η κατοχή ECDL, Key CERT, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού έργου, οι τυχόν υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις και η ενδεχομένη επαγγελματική εμπειρία. Από τους υποψήφιους που θα ξεχωρίσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, θα κληθεί αριθμός τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των εισακτέων σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα γνωστοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Τα μαθήματα του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 αρχίζουν στις αρχές του Οκτωβρίου 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved