nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

 

Αθήνα 27.11.2011, 15:05

Την εισαγωγή εννέα φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το εαρινό εξάμηνο (Μάρτιο 2012).

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων συναφών με τη Βιολογία Τμημάτων των ΑΕΙ ή ΤΕΙ.στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ ώστε, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης:
(α) Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας,
(β) Να δημιουργούνται εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ανάδειξης, διατήρησης και εκμετάλλευσης των αυτοφυών φυτών και ικανότητα παρέμβασης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
(γ) Να αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή φυτά στο πλαίσιο της
αειφορικής εκμετάλλευσής τους και να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και
(δ) Να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 4 διδακτικά εξάμηνα (2 έτη). Για την παρακολούθηση απαιτείται καθημερινή, πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των φοιτητών, τόσο κατά το πρώτο έτος, όσο και κατά το δεύτερο έτος του ΠΜΣ.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ. Η επιλογή των υποψηφίων για ΜΔΕ γίνεται με εκτίμηση των κριτηρίων που ορίζονται από το Νόμο και από τον Κανονισμό του ΠΜΣ και συνεκτιμώνται:
1. Τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,
2. Η προφορική συνέντευξη,
3. Η άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας και
4. Οι συστατικές επιστολές

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι τα εξής:
• Αίτηση
• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει πτυχίο, θα πρέπει, εφόσον επιλεγεί, να το καταθέσει κατά την εγγραφή του. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένο αντίγραφο)
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Ι
• Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (εάν δεν υπάρχει αποδεικτικό η επάρκεια διαπιστώνεται με εξέταση).

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά
• Έκθεση σχετική με τους λόγους που επιθυμούν οι υποψήφιοι να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ.
• Αντίγραφο προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
• Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.
• Αποδεικτικά στοιχεία για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες επιστημονικές δραστηριότητες
• Δύο συστατικές επιστολές
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην αξιολόγησή τους
• Για εργαζόμενους υποψηφίους: Παραστατικά από τον εργοδότη τους ότι για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. τους έχει χορηγηθεί άδεια απουσίας διαρκείας δύο ετών (ίσης με τη διάρκεια του Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ο υποψήφιος δεν έχει όλα τα απαραίτητα παραστατικά, θα πρέπει, εφόσον επιλεγεί, να τα καταθέσει κατά την εγγραφή του.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, έντυπα και οδηγίες
υποβολής αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΒΑΦ
http://bnp.bio.auth.gr/el).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά με e-mail τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 13 Ιανουαρίου 2012, στη διεύθυνση kpanag@bio.auth.gr.

Κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων δεν απαιτείται η κατάθεση των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι όμως θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους κατά τη συνέντευξη και εάν γίνουν δεκτοί να τα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved