nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Κράτος και Δημόσια Πολιτική

 

Αθήνα 16.3.2012, 12:23

Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει 25 θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 - 2013, στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κράτος και Δηµόσια Πολιτική».

Η διάρκεια του Προγράµµατος είναι 18 µήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τµηµάτων Πολιτικών, Οικονοµικών, Διοικητικών και Νοµικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και εν γένει Κοινωνικών Επιστηµών, απόφοιτοι Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, ισότιµων προς τα Ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και άλλων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16, παρ. 1, του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση από 1 Μαΐου 2012 έως 31 Μαΐου 2012 στη Γραµµατεία του Προγράµµατος, Θεµιστοκλέους 6, 5ος όροφος, γρ.48, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέµπτη, 11:00 - 14:00. Η αίτηση πρέπει να ακολουθείται από τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο:
1. Αντίγραφο πτυχίου, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό ισοτιµίας του ΔOΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από ιδρύµατα του εξωτερικού.
2. Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών.
3. Βιογραφικό σηµείωµα.
4. Δύο κλειστές/εµπιστευτικές (πρωτότυπες σε κλειστό φάκελλο υπογεγραµµένο από τον αποστολέα) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον µία από µέλος ΔΕΠ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Proficiency). Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραµµα. Η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά - Γερµανικά - Ιταλικά - Ισπανικά) είναι επιθυµητή.

Οι υποψήφιοι δύνανται επιπλέον να συνοδεύουν την αίτησή τους µε δείγµα της επιστηµονικής τους γραφής (π.χ. προπτυχιακή εργασία µαθήµατος, πτυχιακή εργασία, δηµοσίευµα σε έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό κοκ).

Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθµός πτυχίου τουλάχιστον 6,50, είτε -ανεξαρτήτως βαθµού πτυχίου- µέσος όρος βαθµολογίας τουλάχιστον 7 σε τουλάχιστον 5 προπτυχιακά µαθήµατα
συναφή προς το αντικείµενο των 3 γενικών κατευθύνσεων του ΠΜΣ (Δηµόσιο Δίκαιο, Κοινωνική Πολιτική και Διοικητική Επιστήµη).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε συνεκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων και σε τρία στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Οι 40 πρώτοι βάσει της γραπτής εξέτασης θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη εν όψει της τελικής επιλογής των είκοσι 25 µεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ (για τυχόν ισοψηφήσαντες αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής). Διευκρινίζεται ότι η συµµετοχή στις εξετάσεις δεν σηµαίνει και αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα. Εκκρεµεί η αναπροσαρµογή της. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ δεν αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, µε ενδεχόµενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του ΠΜΣ.

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, σεµιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ. 711/25/Β7/211, ΦΕΚ Β΄ 298/17.04.1995, όπως ισχύει. Οι εγγεγραµµένοι στο ΠΜΣ απολαµβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://kdp.pspa.uoa.gr) και στη Γραµµατεία (Θεµιστοκλέους 6, 5ος όρ, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέµπτη, 11:00–14:00, τηλ. 210-3688967).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved