nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μετπατυχιακό: Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών

 

Αθήνα 2.4.2012, 12:02

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013, δέκα θέσεις για το κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών.

Το Πρόγραμμα οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ Master 2).

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα εκπαιδευτικά συστήματα γνωρίζουν σήμερα σημαντικές αλλαγές που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στις μεταναστευτικές κινήσεις και στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες των οποίων τα εκπαιδευτικά συστήματα δέχονται σημαντικό αριθμό μαθητών ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης (ενδο- ή εξω-ευρωπαϊκής). Ο σχολικός πληθυσμός αποκτά έτσι νέο πρόσωπο, που χαρακτηρίζεται από γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας των σχολικών πληθυσμών, εστιάζοντας στη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών. Απευθύνεται σε διδάσκοντες και μελλοντικούς διδάσκοντες ξένων γλωσσών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει ΜΔΕ που αναγνωρίζεται, τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και χωρίς δίδακτρα. Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ του δευτέρου εξαμήνου, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γλώσσα εργασίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ, βάσει γραπτής εξέτασης και φακέλου υποψηφιότητας, έχουν πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι στους οποίους αναγνωρίζεται η ισοτιμία μαθημάτων ή η επαγγελματική τους εμπειρία. Η αναγνώριση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στο κάθε Πανεπιστήμιο. Για τους υποψηφίους, που δεν είναι απόφοιτοι τμημάτων γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, θα ζητηθεί πιστοποίηση επιπέδου C2 στη Γαλλική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (από την Γραμματεία ή την ιστοσελίδα)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή λοιπών τίτλων σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό (π.χ. πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, βεβαίωση επαγγελματικής απασχόλησης κ.λπ.), καθώς και από οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο (π.χ. δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια κ.λπ.).

Η επιλογή θα γίνει με συνεκτίμηση:
α. των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης,
β. του βαθμού πτυχίου και των βαθμών στα μαθήματα γαλλικής γλώσσας, διδακτικής και γλωσσολογίας,
γ. του επιστημονικού έργου ή της επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε κριτική θεώρηση θεμάτων της διδακτικής των ξένων γλωσσών και του διαπολιτισμού. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Cuq, J.-P. et Gruca, I., 2005. Cours de didactique du français langue étrangère et
seconde, Grenoble, PUG, De Carlo M., 1998. L’interculturel, Paris, CLE International. Η γραπτή εξέταση προβλέπεται να διεξαχθεί αρχές Μαΐου. Η ημερομηνία και ο τόπος της εξέτασης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για την υποψηφιότητά τους.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 27 Απριλίου 2012 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (κ. Χριστίνα Πραγιάννη), Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα, γραφείο 410, τηλ.: 210-7277451, chprag @ frl . uoa . gr (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00) ή να αποσταλούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία (με
συστημένη επιστολή).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved