nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Εγκέφαλος και Νους

 

Αθήνα 2.4.2012, 12:05

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Πληροφορικής του ΙΤΕ, προκηρύσσουν θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών "Σπουδών Εγκέφαλος και Νους", που οργανώνουν από κοινού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Πρόγραμμα διανύει τον 9ο χρόνο λειτουργίας του ως το αρτιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε Νευροεπιστήμες στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να προσφέρει σφαιρική, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση σε θεμελιώδη επιστημονικά ερωτήματα που άπτονται την δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου και της ανάδυσης της σκέψης, της συνείδησης και της συμπεριφοράς. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το πρώτο έτος φοίτησης αφιερώνεται στο Mάθημα Kορμού που στοχεύει στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και την μεθοδολογία των: (α) Βιολογικών Νευροεπιστημών, (β) Υπολογιστικών Νευροεπιστημών και της Τεχνητής Νοημοσύνης και (γ) Κοινωνικών - Γνωσιακών Νευροεπιστημών. Το δεύτερο έτος αφιερώνεται σε κατ' επιλογήν μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις εστιασμένες σε: Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία, Νευροενδοκρινολογία, Λειτουργική Απεικόνιση Εγκεφάλου, Νευροφαρμακολογία, Νευροψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Νευροφιλοσοφία, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Υπολογιστική Όραση, Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του Άρθρου 4 του ν. 3685/2008 καθώς και κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ.12γ του Ν. 2916/2001.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να αποφοιτήσουν πριν από την έναρξη του ΠΜΣ (Σεπτέμβριος 2012). Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφ’ όσον προσκομίσουν έγκαιρα το πτυχίο τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1). Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση/Έντυπο 1 από την ιστοσελίδα του Προγράμματος,
http://brain-mind.med.uoc.gr
• Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού)
• Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
• Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικών σε επίπεδο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge.
• Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας.
• Έκθεση σχετική με τους λόγους που τον/την οδηγούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών (motivation letter)
• Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν)
• Συστατικές επιστολές.

Τονίζεται ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και η παρακολούθησή τους ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από επταμελή Επιτροπή Επιλογής που θα συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων κατά την διάρκεια της προφορικής συνέντευξης. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων ΜΦ, ενδέχεται να είναι παρόντες και άλλοι διδάσκοντες του προγράμματος χωρίς ωστόσο να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν είναι:
• Η επιστημονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν εκπαιδευτικό έργο)
• Η ερευνητική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)
• Οι συστατικές επιστολές
• Το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τα αντικείμενα του Προγράμματος.

Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός επιτυχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (Έντυπο 1) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς (ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΘ 2208, ΤΚ 71003 Ηράκλειο Κρήτης, κα. Μαρία Πανάγου), είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κα. Μ. Πανάγου (Τμήμα Ιατρικής, Γραφείο Σ1Β 03). Επιπλέον το Έντυπο 1 πρέπει να σταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bmsecr@med.uoc.gr. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 20 Μαίου 2012 - λήξη υποβολής αιτήσεων, 9 και 10 Ιουνίου 2012 - προφορική Συνέντευξη, Σεπτέμβριος 2012 - Προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής στο ΠΜΣ (συμπεριλαμβανομένων της βεβαίωσης ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για τους τελειόφοιτους).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved