nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Εγκρίθηκαν 5 μεταπτυχιακά πρόγραμματα των ΤΕΙ Καβάλας και Σερρών

 

Αθήνα 4.4.2012, 12:47

Τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 πέντε μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ Καβάλας και Σερρών ενέκρινε με ισάριθμες αποφάσεις του το υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για τα προγράμματα:
1. Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές (Accounting, Audit and International Transactions) του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας.
2. Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (MSc in Oil and Gas Technology) του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας.
3. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (MSc in Water Resources of
the Mediterranean) του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας.
4. Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής (MSc in Communication and Information Systems), με δύο κατευθύνσεις: α) Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών.
5. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA in Hospitality and Tourism) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.

 

Αριθμ. 10051/Ε5 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» (Accounting, Audit and International Transactions)

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011(Α΄ 228)
β) του ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄71).
γ) του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Tην με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Tην με αριθ. Υ 18/30−11−11 (ΦΕΚ 2748/τΒ´/2.12.2011) απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
5. Την αριθμ. 4/25−11−2011 πράξη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
6. Την αριθμ. 3/02−12−2011 πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
7. Το αριθμ. 1467/11−10−2011 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) με τη συνημμένη από 7−02−2011 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας από την ΑΔΙΠ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές», (Accounting, Audit and International Transactions), σύμφω− να με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές», (Accounting, Audit and International Transactions), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων της λογιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής που συσχετίζονται με την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της οικονομίας και υποβοηθούν αυτήν.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και η ανάδειξη της λογιστικής, της ελεγκτικής και των εργαλείων τους ως σημαντικών μέσων για την ορθολογική και αποτελεσματική προαγωγή αυτών.
Επιμέρους στόχοι είναι:
− Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
− Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
− Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
− Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
− Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
− Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
− Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
− Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους εξαρτώμενους από το Κράτος οργανισμούς και υπηρεσίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» −(Accounting, Audit and International Transactions).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ανέρχεται σε δέκα (10) τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες(ECTS). Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η διδασκαλία του προγράμματος διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας − Statistical Research Methods 6
2 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης – Special issues in Financial Analysis 6
3 Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση – Financial Accounting and Reporting 6
4 Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων – Special Issues of International Economic Relations 6
5 Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών –Special Issues in Business Law and Transactions 6
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής – Contemporary issues in International Accounting 6
2 Ειδικά Θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής – Special topics in Tax Auditing 6
3 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα – Accounting Information Systems 6
4 Εταιρική Διακυβέρνηση – Εσωτερικός Έλεγχος –Corporate Governance Internal Audit 6
5 Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων – Advanced Methods of Business Valuation 6
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Dissertation 30
Γενικό Σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στο Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας που διαθέτει τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισμό καθώς και τις βιβλιοθήκες του ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ.α της παρ.11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περ.γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α´228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 127.400€ και αναλύεται ως εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατηγορία Δαπάνης - Ευρώ - Ποσοστό
Κόστος Εκπαίδευσης 49.750 39,1%
Διοικητική Υποστήριξη 18.500 14,5%
Δημοσιεύσεις − Ανακοινώσεις – Διαφήμιση – Απονομή Τίτλων 5.500 4,3%
Ημερίδες 2.060 1,6%
Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών 2.000 1,6%
Έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες 5.000 3,9%
Τ.Ε.Ι. Καβάλας 31.850 25%
Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Καβάλας 12.740 10%
ΣΥΝΟΛΟ 127.400 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί κυρίως από δίδακτρα καθώς και από χορηγίες και ερευνητικά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αριθμ. 19888/E5 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – MSc in Oil and Gas Technology»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α΄ 228),
β) του ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν.3848/2010 (Α΄71),
γ) του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Την με αριθ. Υ 18/30−11−11 (ΦΕΚ 2748/τΒ´/02−12−2011) απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
5. Την αριθμ. 3/18−11−2011 πράξη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
6. Την αριθμ. 3/2−12−2011 πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
7. Την από Απρίλιο 2011 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – MSc in Oil and Gas Technology», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – MSc in Oil and Gas Technology», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να παρέχει γνώσεις: α) σε θέματα διοίκησης και στρατηγικής διαχείρισης της πετρελαϊκής βιομηχανίας (upstream and downstream) και
β) στις σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – MSc in Oil and Gas Technology.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι μηχανικοί πετρελαίου καθώς και μηχανικοί ή πτυχιούχοι θετικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πράξης και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10), τα οποία είναι υποχρεωτικά, πέντε ανά εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα, το οποίο είναι πλήρους φοίτησης.
Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Ενεργειακή Πολιτική (Energy Policy) Περιβάλλον (Environment) Οικονομικά Πετρελαίου (Petroleum Economics) 6
2 Στρατηγική Διαχείριση (Strategic Management) 6
3 Ηγεσία (Leadership) Λειτουργική Διαχείριση (Operation Management) Διαχείριση της Αλλαγής (Change Management) 6
4 Διαχείριση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Management) Δίκαιο Συμβάσεων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Contract Law) Μάρκετινγκ (Marketing) 6
5 Ερευνητικές Μέθοδοι (Research Methods) 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Γεωεπιστήμη Πετρελαίου (Petroleum Geoscience) Πορώδη Μέσα (Porous Media) Αποτίμηση Γεωλογικού Σχηματισμού (Formation Evaluation) 6
2 Μηχανική Γεωτρήσεων (Drilling Engineering) Κανονισμοί Ασφαλείας (Safety Regulations) 6
3 Τεχνολογία Παραγωγής Υ/Α (Production Technology) Διέγερση Φρεατίου (Well Stimulation) 6
4 Μηχανική Ταμιευτηρίων (Reservoir Engineering) Επαύξηση Απόληψης Y/A (Enhanced Oil Recovery) 6
5 Ομαδική Εργασία (Group Project) 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master Thesis) 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και μέλη ΕΠ άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α´228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 180.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 78.000 43,33%
2. Διοικητική Υποστήριξη 6.000 3,33%
3. Τεχνική Υποστήριξη 9.000 5%
4. Ανανέωση – Συντήρηση
Εξοπλισμού 3.000 1,66%
5. Διακεκριμένοι Ομιλητές 18.000 10 %
6. Αναλώσιμα 2.000 1,11%
7. Λοιπά 1.000 0,55%
8. Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 18.000 10%
9. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 45.000 25%
ΣΥΝΟΛΟ 180.000 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αριθμ. 14538/Ε5 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο: «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο - MSc in Water Resources of the Mediterranean»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α΄ 228),
β) του ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν.3848/2010 (Α΄71),
γ) του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
4. Την με αριθ. Υ18/30−11−11 (ΦΕΚ 2748/τΒ´/02−12−2011) απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
5. Την αριθμ. 4/30−11−2011 πράξη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
6. Την αριθμ. 3/02−12−2011 πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
7. Το με αριθ. 499/12−05−2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ με τη συνημμένη από τον Απρίλιο του 2010 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο – MSc in Water Resources of the Mediterranean», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012 − 2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο – MSc in Water Resources of the Mediterranean», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Διαχείριση των Υδάτινων πόρων στις Μεσογειακές κλιματικές συνθήκες.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η διαχείριση και πολιτική των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο κάτω από συνθήκες Λειψυδρίας. Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέματα όπως Διατήρηση των Υδάτινων Πόρων, Ποιοτικός Έλεγχος των Υδάτων, Υδατική Πολιτική και Νομοθεσία, Δυνατότητες Αειφόρου Τροφοδοσίας Αστικών και Ημιαστικών Περιοχών σε συνθήκες λειψυδρίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο – (Water Resources of the Mediterranean).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, σχολών Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών επιστημών αλλά και γενικότερα πτυχιούχοι σχολών Θετικών Επιστημών, Μη−
χανικών, Οικονομολόγων και συναφών επιστημονικών αντικειμένων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12), τα οποία είναι υποχρεωτικά, έξι σε κάθε εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα, το οποίο είναι πλήρους φοίτησης.
Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η αγγλική.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Ανάπτυξη Ερευνητικών Έργων και Συγγραφή Διατριβής –(Developing Research Projects and Thesis Writing) 5
2 Διαχείριση Λεκανών Απορροής σε Μεσογειακές συνθήκες – (Adaptive Watershed Management in the Mediterranean) 5
3 Οικο−υδρολογία σε Ημίξηρες Περιοχές – (Ecohydrology in Semi−arid Regions) 5
4 Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων – European and International Water Law and Policy 5
5 Επιπτώσεις της Αστικής Εξάπλωσης στους Υδάτινους Πόρους – Urban Sprawl Implications on Water Resources 5
6 Προστατευόμενες Περιοχές και Λειψυδρία – Protected Areas and Water Scarcity 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Κύκλοι Πλημμύρας – Ξηρασίας, Επιπτώσεις στη Διαχείριση – Flood and Drought Cycles, Implications on Management 5
2 Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Υγείας του Ανθρώπου – Water Scarcity and Quality Impacts on Human Health 5
3 Υδρολογικά Μοντέλα και Γεωπληροφορική για τη Διαχείριση των Λεκανών Απορροής – Hydrolic Models and Geo−informatics for Watershed Management 5
4 Οικονομικά των Υδάτων και Αειφορία – Water Economics and Sustainability 5
5 Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στους Υδάτινους Πόρους στο Παρόν και στο Μέλλον – Implication of Climate Change on Water Resources, Today and in the Future 5
6 Το Μέλλον της Διαχείρισης των Υδάτων, Πράσινες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αφαλάτωσης – The Future of Water Management; Green Technologies and Desalination Techniques 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας – Master Thesis 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του Tμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ή άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και μέλη ΕΠ άλλων Τ.Ε.Ι. ή
μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α´228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 140.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 65.500 46,8%
2. Διοικητική−Τεχνική Υποστήριξη 12.000 8,6%
3. Ανανέωση – Συντήρηση Εξοπλισμού 2.500 1,8%
4. Διακεκριμένοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές 10.000 7,1%
5. Αναλώσιμα 1.000 0,7%
6. Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 14.000 10%
7. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 35.000 25%
ΣΥΝΟΛΟ 140.000 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τρο− ποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 24577/Ε5 (4)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών με τίτλο: «Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής» − (MSc in Communication and Information Systems), με δύο κατευθύνσεις: α)Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α΄ 228),
β) του ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄71),
γ) του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
4. Την με αριθ. Υ18/30−11−11 (ΦΕΚ 2748/τΒ´/02−12−2011) απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
5. Το με αριθμ. 1/07−12−2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
6. Το με αριθμ. 7/21−12−2011 πρακτικό της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 1150/23−09−2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ με συνημμένη την από 15−09−2010 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών από την Α.Δ.Ι.Π.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής» − (MSc in Communication and Information Systems), με δύο κατευθύνσεις: α) Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation), σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής» − (MSc in Communication and Information Systems) με δύο κατευθύνσεις: α) Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και β) Συστημά− των Πληροφορικής (Information Systems Specialisation), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή, προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας καθώς επίσης και πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική περιοχή των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφορικής.
Σκοποί του Προγράμματος είναι:
α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, που αφορούν στα αντικείμενα των επικοινωνιών και της πληροφορικής.
β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των φορέων που δραστηριοποιούνται στα επαγγελματικά πεδία των επικοινωνιών και της πληροφορικής, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.
γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων στην πληροφορική και τις επικοινωνίες και η καλλιέργεια αναλυτικών ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων ούτως ώστε τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στους ανωτέρω τομείς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής (MSc in Communication and Information Systems) με δύο κατευθύνσεις:
α) Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και
β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation)

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι: Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών
Επιστημών, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων των αντίστοιχων Σχολών και Τμημάτων Τ.Ε.Ι., χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλων κατευθύνσεων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων και η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:
α) Μαθήματα υποχρεωτικά: Είναι συνολικά έξι (6) μαθήματα που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του Προγράμματος Ειδίκευσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
β) Μαθήματα κατεύθυνσης/ επιλογής: Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μαθήματα του Προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τέσσερα (4) από τα πέντε (5) προσφερόμενα μαθήματα κατεύθυνσης.
Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο (τρίτο) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα πιστωτικών μονάδων (90 ECTS).

Α´ Εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
α/α Κωδικός - Μάθημα - Υποχρεωτικό - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 101 Προηγμένα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Εξόρυξη Δεδομένων (Advanced Database Systems – Data Mining)
Υποχρεωτικό 6
2 102 Ενσωματωμένα Συστήματα: Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικές – (Embedded Systems: Programming and Architectures)
Υποχρεωτικό 6
3 103 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – (Applied Mathematics)
Υποχρεωτικό 6
4 104 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Ελέγχου Λαθών – (Information Theory and Error Control Coding)
Υποχρεωτικό 6
5 105 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών - (Telecommunication Systems)
Υποχρεωτικό 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β´ Εξάμηνο
Κατεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation)
α/α Κωδικός - Μάθημα - Υποχρεωτικό/Επιλογής - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 201 Διαχείριση Έργων και Διασφάλιση Ποιότητας – (Project Management and Quality Assurance)
Υποχρεωτικό 6
Επιλέγονται τέσσερα από τα πέντε προτεινόμενα
2 202a Προηγμένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού – (Advanced Topics in Software Engineering)
Επιλογής 6
3 203a Γραφικά Υπολογιστών και Εφαρμογές Πολυμέσων – (Computer Graphics and Multimedia Applications)
Επιλογής 6
4 204a Υπολογιστική Ευφυΐα – Μηχανική Μάθηση – (Computational Intelligence – Machine Learning)
Επιλογής 6
5 205a Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα – (Parallel and Distributed Systems)
Επιλογής 6
6 206a Προγραμματισμός για Κινητές και Διαδικτυακές Πλατφόρμες – (Programming for Mobile and Internet Platforms)
Επιλογής 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Κατεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation)
α/α Κωδικός - Μάθημα - Υποχρεωτικό/Επιλογής - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 201 Διαχείριση Έργων και Διασφάλιση Ποιότητας – (Project Management and Quality Assurance)
Υποχρεωτικό 6
Επιλέγονται τέσσερα από τα πέντε προτεινόμενα
2 202b Ασύρματα και Δορυφορικά Δίκτυα − (Wireless and Satellite Networks)
Επιλογής 6
3 203b Οπτικά Δίκτυα – (Optical Networks)
Επιλογής 6
4 204b Πολιτική Τηλεπικοινωνιών και Κανονιστικό Περιβάλλον (Telecommunications Policy and the Regulatory Environment)
Επιλογής 6
5 205b Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύων – (Network Management and Security)
Επιλογής 6
6 206b Πρωτόκολλα Επικοινωνιών – (Communication Protocols)
Επιλογής 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ´ Εξάμηνο
Κωδικός - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MSc Dissertation) 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 45 φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Σερρών και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με την υπάρχουσα υποδομή. Θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμος χώρος του Τμήματος, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να περιέχει μια πλήρως εξοπλισμένη με εποπτικά μέσα αίθουσα διδασκαλίας και μια αίθουσα διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, με το χώρο της γραμματείας, αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α´228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 126.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης - Ευρώ - Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 58.500 46,4%
3. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη 8.400 6.7%
4. Μετακινήσεις και αποζημιώσεις επισκεπτών καθηγητών 7.600 6%
5. Προβολή και Προώθηση του μεταπτυχιακού Προγράμματος 7.400 5.9%
6. Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Σερρών 12.600 10%
7. Τ.Ε.Ι. Σερρών 31.500 25%
ΣΥΝΟΛΟ 126.000 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA in Hospitality and Tourism)»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α΄ 228),
β) του ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄71),
γ) του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
3. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Την με αριθ. Υ18/30−11−11 (ΦΕΚ2748/τΒ´/02−12−2011) απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
5. Το με αριθμ. 3/30−6−2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
6. Το με αριθμ. 2/15−07−2011 πρακτικό της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
7. Την από 5−2−2010 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών από την Α.Δ.Ι.Π.
8. Το με αριθ. 3654/12−12−2011 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA in Hospitality and Tourism)», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA in Hospitality and Tourism)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού.
Σκοποί του προγράμματος είναι: α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, β) η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, γ) η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις και δ) η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA in Hospitality and Tourism).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι: Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας, Πολυτεχνικών Σχολών, Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών, Νομικών, Φιλοσοφικών Σχολών, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, χωρίς να αποκλείονται πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξάμηνου, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων και η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:
α) Μαθήματα υποχρεωτικά στο Α´ εξάμηνο. Είναι συνολικά πέντε (5) μαθήματα. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με έξι πιστωτικές μονάδες (6 ECTS).
β) Μαθήματα επιλογής στο Β´ εξάμηνο. Είναι τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν πέντε (5) από τα οκτώ (8) μαθήματα. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με έξι πιστωτικές μονάδες (6 ECTS).
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Εκπονείται υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ECTS).
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην αγγλική γλώσσα.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα πιστωτικών μονάδων (90 ECTS).

Α´ Εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
α/α - Κωδικός - Μάθημα - Υποχρεωτικό - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 101 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Strategic Human Resources Management
Υποχρεωτικό 6
2 102 Ερευνητικές Μέθοδοι στις Επιχειρήσεις − Business Research Methods
Υποχρεωτικό 6
3 103 Διεθνές μάνατζμεντ στον τομέα της φιλοξενίας – Global Hospitality Management
Υποχρεωτικό 6
4 104 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υπηρεσιών – Financial Management for Services
Υποχρεωτικό 6
5 105 Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στον τομέα της φιλοξενίας – Risk Management Systems in Hospitality
Υποχρεωτικό 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β´ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 από τα 8 μαθήματα)
α/α - Κωδικός Μάθημα - Υποχρεωτικό - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 201 Ανάπτυξη και Διαχείριση Εμπορικών Σημάτων – Brand Development and Management
Επιλογής 6
2 202 Τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος – Special Interest Tourism
Επιλογής 6
3 203 Ηγεσία και Στρατηγική Επιχειρήσεων –Business Leadership and Strategy
Επιλογής 6
4 204 Σύγχρονη Φιλοξενία και Τουριστικό Μάρκετινγκ – Contemporary Hospitality and Tourism marketing
Επιλογής 6
5 205 Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Διοίκηση στον Τομέα του Τουρισμού – Culture and crosscultural management in Tourism
Επιλογής 6
6 206 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον τομέα του Τουρισμού – E−Business in Tourism
Επιλογής 6
7 207 Τουριστικά πρακτορεία και διαχείριση καναλιών διανομής στον τουρισμό – Tour operations and tourism distribution channel management
Επιλογής 6
8 208 Αερομεταφορές – Τουριστική ανάπτυξη− Air transport – tourism development
Επιλογής 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ´ Εξάμηνο
Κωδικός - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Σερρών και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με την υπάρχουσα υποδομή.
Θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμος χώρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να περιέχει μια πλήρως εξοπλισμένη με εποπτικά μέσα αίθουσα διδασκαλίας και μια αίθουσα διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, με το χώρο της γραμματείας, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη και ερευνητικό εξοπλισμό.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ. α του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α´228).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας όλου του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 80.000 40%
2. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη 14.200 7.1%
3. Προβολή και Προώθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, υποτροφίες 35.800 17.9%
4. Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Σερρών 20.000 10%
5. Τ.Ε.Ι. Σερρών 50.000 25%
ΣΥΝΟΛΟ 200.000 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, από διαφανείς χορηγίες επιχειρήσεων και οργανισμών, δωρεές προσώπων και από Κοινοτικά Προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved