nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση του μεταπτυχιακού του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Αθήνα 13.4.2012, 19:23

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αναφέρεται παρακάτω. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

Αριθμ. 34973/B7 (4)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β1/812/15.11.93 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 866/τ.Β΄/26−11−93) που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008, ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16−7−2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25−8−2008) και του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων−Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ18 (ΦΕΚ 2748/Β΄/2−12−2011) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
6. Την υπ’ αριθμ. Β1/812/15−11−93 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 866/τ.Β΄/26−11−93) που αφορά στην Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Φ711/167/Β7/463/ 29−07−96 (ΦΕΚ 762/τ.Β΄/28−08−96), Β7/71/11−02−97 (ΦΕΚ 123/τ.Β΄/26−02−97), Β7/399/04−08−00 (ΦΕΚ 1036/τ.Β΄/23−08−00), 68014/Β7/7−10−03 (ΦΕΚ 1537/τ.Β΄/17−10−03) υπουργικές αποφάσεις.
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 3/16−3−2010 και 9/9−11−2010).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 449/ 18−3−2010).
9. Το υπ’ αριθμ. 51401/21−5−2010 έγγραφο του Προέδρου του τμήματος Χημείας καθώς και το υπ’ αριθμ. 1006/ 7−7−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β1/812/15−11−93 (Φ.Ε.Κ. 866/26−11−93 τ.Β΄) υπουργική απόφαση του Προγράμματος, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Η οργάνωση και η ανάπτυξη Π.Μ.Σ. στην επιστήμη της Χημείας βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Ιατρική, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Το αναμορφωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη Χημεία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η αναβάθμιση των σπουδών σε διάφορες ειδικότητες της Χημείας με την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, καθώς και ο περιορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των καλύτερων από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Χημείας και άλλων Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω ειδικεύσεις:
1. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων.
2. Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά.
3. Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας.
4. Περιβαλλοντική Ανάλυση.
5. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Επιστημών Υγείας, Ιατρικής, Γεωτεχνικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Επιστημών Παραγωγής, Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ καθώς και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και διαρκεί τρία(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική, αλλά και στην αγγλική.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζεται ως εξής:
Στο Μ.Δ.Ε. η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄), είναι υποχρεωτική. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται εντός του Α΄ εξαμήνου.
Το σύνολο των Π.Μ. (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).
Αναλυτικά τα μαθήματα ανά Μ.Δ.Ε. κατανέμονται ως εξής:
1. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Βιοχημική Ανάλυση – Κλινική Βιοχημεία 10
Προκεχωρημένη Βιοχημεία 10
Βιβλιογραφική επισκόπηση και Ερευνητική
Μεθοδολογία 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Μοριακή Φαρμακολογία – Ανοσολογία 10
Μοριακή Βιολογία – Μοριακή Βιοτεχνολογία 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας)
Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
2. Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Προηγμένες Τεχνικές Σύνθεσης και Ιδιότητες Πολυμερών 10
Τεχνικές Χαρακτηρισμού Νανοδομημένων Υλικών 10
Βιβλιογραφική επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Λειτουργικά Υλικά 10
Νανοδομημένα Υλικά 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας)
Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
3. Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ανάπτυξη Στερεών Καταλυτών 10
Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός και Αξιολόγηση
Στερεών Καταλυτών 10
Βιβλιογραφική επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Καταλυτικές και Ροφητικές Διεργασίες Αντιρρύπανσης 10
Διεργασίες Παραγωγής Βιοκαυσίμων και Υδρογόνου 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας)
Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
4. Περιβαλλοντική Ανάλυση
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Χημεία Περιβάλλοντος 10
Αναλυτικές Τεχνικές Υγρών 10
Βιβλιογραφική επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Αναλυτικές Τεχνικές Αερίων 10
Μέθοδοι Προσδιορισμού Ιχνοστοιχείων 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας)
Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
5. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Μικρο/νανοτεχνολογία – Χημικοί Αισθητήρες 10
Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας 10
Βιβλιογραφική επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο:
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι 10
Επιστήμη Διαχωρισμών 10
Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας)
Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Οι εισακτέοι/ες στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος δεν μπορεί να είναι περισσότεροι/ες από 50 ετησίως. Οι υπότροφοι του ΙΚΥ και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους θα εγγράφονται καθ’ υπέρβαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόμου 3685/2008.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Χημείας, μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει τρία κτίρια στα οποία στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια προπτυχιακής εκπαίδευσης, ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, υπολογιστικό κέντρο, υαλουργείο, Γραμματεία και υπηρεσίες υποδομής για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Επίσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί οργανωμένη κεντρική βιβλιοθήκη, η οποία έχει ήδη συνδεθεί (μέσω Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα η δυνατότητα βιβλιογραφικής ενημέρωσης να είναι πολύ καλή. Επίσης στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Μηχανουργείο, Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης και Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης. Στα διάφορα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα κυρίως αλλά και για εκπαίδευση των φοιτητών και καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις απαιτούμενες ανάγκες για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της Χημείας και των συναφών προς αυτήν Επιστημών.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιμάται σε 30.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
I. Αναλώσιμα (χημικά αντιδραστήρια, αέρια, διαλυτές, ένζυμα, τοξικά κ.α.) 21.000
II. Εξαρτήματα, μικροεξοπλισμός, επισκευές εργαστηριακού εξοπλισμού 4.500
IΙΙ. Δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης και δημοσιότητας (προκηρύξεις, δημοσιεύσεις, γραφική ύλη κ.α.) 3.000
ΙV. Μετακινήσεις εξωτερικών συνεργατών (οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή) 1.500
Σύνολο 30.000
Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και το υπόλοιπο από χορηγίες φορέων, δωρεές, παροχές κληροδοτήματα και ερευνητικά ή/και κοινοτικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής εντάσσονται οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. μεταπτυχιακοί φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved