nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

 

Αθήνα 30.5.2012, 11:23

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 την εισαγωγή μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία".

Ειδικότερα, προκηρύσσει την εισαγωγή:
Α. Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔ.Ε) στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία σε μια  από τις κατευθύνσεις:
α. Κοινωνική Ανθρωπολογία
β. Ιστορία

Β. Υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 θα εισαχθούν έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία». Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12.γ του Ν.2916/2001  (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι Τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει  να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης 81100 Μυτιλήνη) τα παρακάτω  δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. δύο φωτογραφίες
3. Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην  αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας  του  ΔΟΑΤΑΠ - πρώην  ΔΙΚΑΤΣΑ)
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο (ισχύει και για όσους αποκτήσουν πτυχίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής)
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου, καθώς και οι  λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο  (1000 - 2000 λέξεις)
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Διπλώματα ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
10. Εργασία που έχει κατατεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών.
11. Βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους)

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη  (με  τους αντίστοιχους  συντελεστές  βαρύτητας): 
- Η επίδοση στην προφορική συνέντευξη (35%)
- Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις ξένης γλώσσας (30%)
- Ο βαθμός του πτυχίου (20%)
- Ο βαθμός σε μαθήματα που ανήκουν σε συναφή γνωστικά αντικείμενα (10%)
- Η ερευνητική δραστηριότητα   (5%)
Ο γενικός βαθμός εισαγωγής των επιτυχόντων θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από  6,50 (έξι και πενήντα εκατοστά)

Οι εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (αγγλικά) θα πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 στις 9 πμ (Λόφος Πανεπιστημίου,  Κτίριο Γεωγραφίας αίθουσα Α) και η προσωπική   συνέντευξη  στις  16 Σεπτεμβρίου 2012 στις  10  πμ (Καραντώνη 11) στη Μυτιλήνη. Η πρόσκληση, η αίτηση, πληροφορίες για την εξέταση ξένης γλώσσας, καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία   προετοιμασίας των υποψηφίων για τη συνέντευξη, βρίσκοται στη διεύθυνση http://www.sa.aegean.gr/iridion/html/postgraduate_news.html. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 22510 36331, fax 22510 36349).

Διδακτορικό
Για  απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή  σε θέματα κοινωνικής ανθρωπολογίας και  ιστορίας, πεδίων στα οποία εξειδικεύονται οι  διδάσκοντες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Προς διευκόλυνση των  ενδιαφερομένων αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Μεταναστευτικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα
2. Πολιτισμικές ταυτότητες και διαχείριση της «παράδοσης»
3. Πολιτικές της ταυτότητας και πολιτισμική διαφοροποίηση
4. Σύνορα και πολιτισμική διαφοροποίηση
5. Θρησκεία, κοινωνία και πολιτισμός στη σύγχρονη Ελλάδα
6. Πολιτική και αγροτικός σχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα
7. Το καθεστώς ιδιοκτησίας στον αγροτικό χώρο
8. Ανθρωπολογία του αστικού χώρου
9. Φύλο, ιδιότητα του πολίτη και εθνική ταυτότητα
10. Εμφύλιες πρακτικές στο πεδίο της εργασίας
11. Φύλο, χώρος και κατανάλωση
12. Φύλο και σεξουαλικότητα
13. Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης
14. Εκπαίδευση και πολιτισμική διαφοροποίηση
15. Εκπαίδευση και μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα
16. Θεσμοί συλλογικών επιλογών 
17. Συγγένεια και τεχνολογικοί μετασχηματισμοί
18. Οικογένεια και νέες μορφές γονεϊκότητας
19. Οικογένεια και συγγένεια στον ελλαδικό χώρο, 18ος - 19 ος αιώνας
20. Συγγένεια και κοινωνικότητα την εποχή της κρίσης
21. Κοινωνική Ιστορία του Οθωμανικού χώρου
22. Ιστορική γεωγραφία του Βαλκανικού χώρου
23. Ιατρικά συστήματα και παγκοσμιοποίηση
24. Υγεία, μετανάστες και βιοεξουσία
25. Ανθρώπινη αναπαραγωγή και γενετικοποίηση
26. Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα
27. Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας και ανθρωπογλωσσολογίας
28. Υλικός πολιτισμός, παραγωγή και κατανάλωση
29. Τουρισμός, τόπος και πολιτισμική ταυτότητα
30. Μουσική, χορός και φύλο
31. Εντοπιότητα, "παράδοση" και πολιτικές της επιτέλεσης
32. Μουσική, ήχος και τόπος
33. Ηχοτοπία της πόλης και ακουστικές τεχνολογίες
34. Πολιτική και κοινωνία στον Αρχαίο Κόσμο
35. Ελληνικός Διαφωτισμός36. Εθνικισμός στην Ελλάδα, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα Βαλκάνια 19ος - 20 ος αιώνας
37. Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας, 19ος-20ός  αιώνας
38. Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αστικού χώρου 19ος-20ός αιώνας
39. Ελληνική Επανάσταση.
40. Συγκρότηση κοινωνικών τάξεων, εργατική διαμαρτυρία, κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.
41. Μνήμη, μαρτυρία, αναπαράσταση στον 20ό αιώνα.
42. Ιστορία των γυναικών και ιστορία του φύλου
43. Δημόσια μνήμη και χώρος
44. Ιστορική δημογραφία
45. Τοπική ιστορία
46. Ιστορία των πόλεων.
47. Πολιτική ιστορία-Εκλογική συμπεριφορά

Δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει:
- να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνική  Ανθρωπολογία, την Ιστορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ελληνικού ή  ισότιμου ξένου ΑΕΙ.
- να επιτύχουν σε προφορική συνέντευξη.
- να πιστοποιούν την επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με την υποβολή σχετικών τίτλων σπουδών. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους  είναι  απαραίτητη η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με  σχετική  αίτηση έως τις  7 Σεπτεμβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης  81100 Μυτιλήνη). Στην αίτηση αιτιολογείται επαρκώς η υποβολή της υποψηφιότητας και να αναφέρονται  τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου (διεύθυνση, τηλέφωνο). Την αίτηση συνοδεύουν:
- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα  τίτλων σπουδών  (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του  ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ )
- διπλώματα ξένων γλωσσών
- σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (αντικείμενο έρευνας, περιγραφή   μεθοδολογίας, επιμέρους στόχοι, αρχική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα  αποτελέσματα)
- δύο συστατικές επιστολές.
- βεβαίωση ελληνομάθειας από το  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για αλλοδαπούς  υποψήφιους).
- Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Η επιλογή των υποψηφίων για ΔΔ θα γίνει μετά από προφορική συνέντευξη  η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ.: 22510-36331, φαξ: 22510-36349).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved