nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Εκτροφή Υδροβίων Οργανισμών

 

Αθήνα 6.6.2013, 15:00

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Εκτροφή Υδροβίων Οργανισμών», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά, από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2013, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Ειδικότερα:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος).
2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα ή και η πτυχιακή εργασία που υπολείπονται. Προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ αποτελεί η επιτυχής εξέταση των υπολειπομένων μαθημάτων ή της πτυχιακής εργασίας μέχρι την έναρξη του Προγράμματος.
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο) στο οποίο να αναφέρεται και ο βαθμός πτυχίου. Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου ίσο ή μεγαλύτερο του 6.0.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Δύο συστατικές επιστολές με πλήρη στοιχεία του συντάξαντος.
7. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον FCE). Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποίησης διενεργούνται εξετάσεις).
8. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
9. Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγηση (πχ γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά μεταπτυχιακών σπουδών, παρακολούθησης συνεδρίων σεμιναρίων, επιστημονικές δημοσιεύσεις κλπ).
10. Δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος».
11. Δήλωση αποδοχής υποχρέωσης παροχής επικουρικού έργου.

Το ΠΜΣ διαρκεί δύο πλήρη Ακαδημαϊκά Εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και όλων των εκδηλώσεων είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική είναι επίσης η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3000 €, που καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
α. Πτυχιούχοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Γεωπονικών Τμημάτων της Χώρας.
β. Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, κυρίως θετικής κατεύθυνσης.
γ. Πτυχιούχοι ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
δ. Απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων με τις προϋποθέσεις του Ν. 2327/95 (παρ. 1α του άρθρου 16) καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου (Συνεδρίες 297/19-9-2002 & 304/10-4-2003) και των ΓΣΕΣ των οικείων Τμημάτων. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ που γίνονται κατ’ αρχάς δεκτοί προεγγράφονται και παρακολουθούν προπτυχιακά μαθήματα, στα οποία οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ. 

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014 θα εισαχθούν μέχρι 8 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: α) Θεμελιώδεις Αρχές Υδατοκαλλιεργειών και β) Ενδοκρινολογία και Ελεγχόμενη Εκτροφή Ιχθύων.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 24 - 28 Σεπτεμβρίου 2013 (η ακριβής ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν την εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις). Για την τελική επιλογή συνεκτιμώνται: Ο βαθμός πτυχίου, το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας, η προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση των συστατικών επιστολών, η προηγούμενη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία, ή και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Για την πραγματοποίηση του παρόντος ΠΜΣ θα πρέπει ο αριθμός των εισακτέων να είναι τουλάχιστον 2 (δύο). Επιπλέον των ανωτέρω εισακτέων, στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί μέχρι και δύο υποψήφιοι για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η ειδίκευση επιστημόνων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Παπαδοπούλου Ελπίδα. με στοιχεία επικοινωνίας: Ιερά οδός 75, 11855, Αθήνα, τηλ: 210-5294426 και 210-5294414, φαξ: 210-5294414, e-mail:lpda@aua.gr, dleousi@aua.gr και στο διαδικτυακό τόπο http://zp.aua.gr/postgraduate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved