nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων

 

Αθήνα 6.6.2013, 15:12

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: "Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων" προκηρύσσει το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ειδικεύσεις:
1. Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας
2. Διατροφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών
3. Διαχείριση και Υγιεινή Αναπαραγωγής Ζώων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν, από 1 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2013, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία ή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος).
2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα ή και η πτυχιακή εργασία που υπολείπονται. Προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ αποτελεί η επιτυχής εξέταση των υπολειπομένων μαθημάτων ή/και της πτυχιακής εργασίας μέχρι την έναρξη του προγράμματος.
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο) στο οποίο να αναφέρεται και ο βαθμός πτυχίου. Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου ίσο ή μεγαλύτερο του 6.0
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Δύο συστατικές επιστολές με πλήρη στοιχεία του συντάξαντος.
7. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον FCE).  Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποίησης διενεργούνται εξετάσεις.
8. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
9. Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγηση (πχ γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά μεταπτυχιακών σπουδών, παρακολούθησης συνεδρίων σεμιναρίων, επιστημονικές δημοσιεύσεις κλπ)

Το  ΠΜΣ διαρκεί δύο πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και όλων των εκδηλώσεων είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική είναι επίσης η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3000 € που καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Στο ΠΜΣ  γίνονται δεκτοί:
α. Πτυχιούχοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Γεωπονικών Τμημάτων της Χώρας.
β. Πτυχιούχοι  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, κυρίως θετικής κατεύθυνσης.
γ. Πτυχιούχοι ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής  συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
δ. Απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων με τις προϋποθέσεις του Ν. 2327/95 (παρ. 1α του άρθρου 16) καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου (Συνεδρίες 297/19-9-2002 & 304/10-4-2003) και των ΓΣΕΣ των οικείων Τμημάτων. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ που γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί προεγγράφονται και παρακολουθούν προπτυχιακά μαθήματα, στα οποία οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς προκειμένου να εγγραφούν  στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ. 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
- Για την ειδίκευση «Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» στην Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων.
- Για την ειδίκευση «Διατροφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών» στη Φυσιολογία Θρέψεως Παραγωγικών Ζώων και στην Εφαρμοσμένη Διατροφή Ζώων .
-
Για την ειδίκευση «Διαχείριση και Υγιεινή Αναπαραγωγής Ζώων» στη Φυσιολογία και Υγιεινή Παραγωγικών Ζώων.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 24-28 Σεπτεμβρίου 2013 (Η ακριβής ημερομηνία, η ώρα   και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν την εβδομάδα πριν τις εξετάσεις. Για την τελική επιλογή συνεκτιμώνται : ο βαθμός πτυχίου, το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας, η προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση των συστατικών επιστολών, η προηγούμενη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία, η και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά.

Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η ειδίκευση επιστημόνων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση Παραγωγικών Συστημάτων Εκτροφής Ζώων με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών παραμέτρων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κ. Παπαδοπούλου Ελπίδα, με στοιχεία επικοινωνίας: Ιερά οδός 75, 11855 Αθήνα, τηλ.: 210-5294426 και 210-5294414, και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις lpda @ua.gr, dleousi@aua.gr και στο διαδικτυακό τόπο http//zp.aua.gr/el/postgraduate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved