nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό: Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

 

Αθήνα 23.7.2013, 18:54

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» (Military Fitness and Wellbeing).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στόχος του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» του ΤΕΦΑΑ είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος για:
• την ανάδειξη καταρτισμένων ένστολων στελεχών σε θέματα σωματικής επάρκειας με στόχο την πρόληψη τραυματισμών, έλεγχο της παχυσαρκίας και γενικά την προαγωγή της ευρωστίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.
• την καλλιέργεια της κριτικής ανάλυσης της σχετικής βιβλιογραφίας και προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με τη σωματική επάρκεια των ένστολων.
• τη συνεργασία με συναφείς ερευνητικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας μας και
του εξωτερικού.
• Τη χρήση προηγμένων μεθόδων για την ανάλυση και σχεδιασμό σύνθετων προγραμμάτων βελτίωσης της σωματικής επάρκειας και επιχειρησιακής ικανότητας των ένστολων.

Η κατάλληλη κατάρτιση ένστολων στελεχών αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την πρόληψη και αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχολογική επάρκεια ατόμων που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας οι απόφοιτοι του εν λόγω ΠΜΣ θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην πρόληψη τραυματισμών που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα, την αποφυγή της παχυσαρκίας και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική ευρωστία, με στόχο την αναβάθμιση της ψυχολογικής ετοιμότητας και επιχειρησιακής ικανότητας. Η ανάδειξη αυτών των ικανοτήτων θα γίνει διαμέσου της ενδελεχούς αναζήτησης της πιο σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα, το ΤΕΦΑΑ διαθέτει εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό που δίνουν τη δυνατότητα της παροχής πρακτικής εμπειρίας ενώ το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος διαθέτει πολύπλευρη εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση, που υποστηρίζεται τόσο από τον μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων -απόρροια έντονης ερευνητικής δραστηριότητας– όσο και από τον επίσης μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών στο έργο τους. Αυτή την συγκεντρωμένη και υψηλού επιπέδου γνώση θα μεταφερθεί στους φοιτητές του ΠΜΣ. Τέλος, η συνεργασία του διδακτικού προσωπικού του ΤΕΦΑΑ με ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδος δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, δημιουργίας καινοτόμων ιδεών και χρησιμοποίησης σύγχρονων μεθόδων για τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ατόμων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις». Δεκτοί για φοίτηση γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ και άλλων Σχολών συναφών ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των ΑΣΕΙ. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία εξάμηνα.

Για την απόκτηση του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίων, καθώς και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής ή με την αντικατάσταση αυτής με μαθήματα επιλογής. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Αγγλική.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Μαθήματα - ECTS
MAO1 Μέθοδοι Αξιολόγησης και Στατιστικής 8 Y
MA02 Μεθοδολογία παρουσίασης δεδομένων και συγγραφής της διατριβής 8 Y
MAO3 Κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος 7 Y
MA04 Φυσιολογία Αντίξοων Συνθηκών 7 Y
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
MB01 Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική 7 Y
MBO2 Εμβιομηχανική και Εργονομία (ορθοτικά, ρουχισμός, εξοπλισμός, κτλ.) 7 Y
MBO3 Εφαρμοσμένη Ψυχολογία 7 Υ
MBO4 Διατροφή και Συμπληρώματα 7 Υ
Σεμινάρια
ΣE1 Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ 2 Υ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ME Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
Ή επιλογή τεσσάρωνμαθημάτων και ενός εκ των δύο σεμιναρίων από τον κάτωθι πίνακα:
Μαθήματα - ECTS
Άσκηση και παχυσαρκία 7 E
Αρχές συμβουλευτικής και ειδικά θέματα στον αθλητισμό 7 E
Βιοχημεία της Άσκησης 7 E
Ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή 7 E
Μυϊκή Φυσιολογία 7 E
Μεταβολικές ασθένειες και Άσκηση 7 E
Άσκηση, Πρόληψη και Αποκατάσταση καρδιοπαθειών 7 E
Άσκηση και ψυχική υγεία στην τρίτη ηλικία 7 E
Σεμινάρια
Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ 2 Υ
Σεμινάρια για την εκμάθηση για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS και διαδικασιών αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Web of Science) και σε ηλεκτρονικούς καταλόγους βιβλιοθηκών 2 Υ

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος.

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ, μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008.

Για την λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας (εργαστήρια, βιβλιοθήκη κλπ), ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄).

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 76.050,00 Ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
α. Αμοιβές – Αποζημιώσεις Διδιακτικού, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού 30.000
β. Μετακινήσεις 12.000
γ. Έξοδα προβολής και διαφήμισης 450
δ. Έντυπα και γραφική ύλη 1.500
ε. Υλικά άμεσης ανάλωσης 17.000
στ. Διάφορα έξοδα 3.100
ζ. Υποτροφίες 12.000
Σύνολο 76.050

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved