nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Αθήνα 31.8.2013, 20:23

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος».

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 117540/Ε5
Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν.4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α’ 228), του άρθρου 5 παρ.8 του ν.4076/2012 (Α΄159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (Α΄24).
β) Του ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 10), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄71).
γ) Του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 69/2013 (ΦΕΚ 119/Α΄/28−05−2013) «Μετονομασία Τμημάτων− Συγχώνευση Τμημάτων− Κατάργηση Παραρτήματος− Κατάργηση Τμημάτων− Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την αριθμ.πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007(Β΄1466) Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Την με αριθμ. 1/26−03−2013 πράξη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
6. Το απόσπασμα της 2/4−4−2013 πράξης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
7. Το με αριθ. 1113/7−6−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ με τη συνημμένη από τον Ιούνιο του 2012 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
8. Το από 19−03−2013 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
9. Το αριθμ.πρωτ.8314/17−05−2013 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ με το οποίο βεβαιώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναγνωριστεί ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 τη λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπι−
στημίου Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια θα έχει το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Κύπρο,
το Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει οκταμελές Συντονιστικό Όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι οι εφαρμοσμένες περιβαλλοντικές πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή κλίμακα καθώς και τα θεσμικά εργαλεία και οι διαδικασίες εφαρμογής των τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους μεθοδολογικούς άξονες και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών σε περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά ιδιαίτερα σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος». Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα Μηχανικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικής Επιστήμης, Φυσικών Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία(3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά δέκα μαθήματα, οκτώ (8) υποχρεωτικά και δύο (2) από τα τέσσερα (4) προσφερόμενα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Μέρος του προγράμματος προβλέπεται να εκπονείται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά και μέρος του προγράμματος εκπονείται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το Π.Μ.Σ. εκπονείται και σε Πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα: τέσσερα (4) υποχρεωτικά και ένα (1) από δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1 Ατμοσφαιρική Ρύπανση 6
2 Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας 6
3 Κλιματική Αλλαγή 6
4 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Προστασία Εδάφους 6
Επιλογή ένα (1 ) εκ των δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
5 Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση
6 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων
Σύνολο: 30
Β΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα: τέσσερα (4) υποχρεωτικά και ένα (1) από δύο (2) κατ’ επιλογήν υπο−
χρεωτικά μαθήματα
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 6
2 Ανακύκλωση Απορριμμάτων 6
3 Επεξεργασία Λυμάτων 6
4 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 6
 Επιλογή ένα (1) εκ των δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
5 Χωροταξία – Φυσικός Σχεδιασμός
6 Προστασία Δομημένου Χώρου – Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Σύνολο: 30
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. και άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ.α του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α΄228),του άρθρου 5 παρ.8 του ν.4076/2012 (Α΄159), και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (Α΄24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 250.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1 Κόστος Εκπαίδευσης 96.480 38,5%
2 Διοικητική Υποστήριξη 47.500 19%
3 Κόστος επιπλέον υποδομής 18.520 7,5%
4 ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 25.000 10%
5 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 62.500 25%
ΣΥΝΟΛΟ 250.000 € 100%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Πειραιά και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved