nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αναμόρφωση του Μεταπτυχιακού: Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 

Αθήνα 31.8.2013, 20:28

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αντικατάσταση παλαιότερης απόφασής του που αφορά την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων».

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111605/B7 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 94/Β7/6.7.2006 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1060/τ.Β΄/4.8.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στο Π.Μ.Σ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» – Αναμόρφωση του προγράμματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ.2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 94/Β7/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060 τ.Β΄) υπουργική απόφαση: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 76526/Β7/28.9.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1994 τ.Β΄).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 3/27.2.2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 103/25.4.2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 1699/8.7.2013 έγγραφο του Προέδρου του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Το υπ’ αριθμ. 221/27.1.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 94/Β7/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060 τ.Β΄) υπουργική απόφαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδεί ας των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Δασολογική και Περιβαλλοντική επιστήμη, όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυ τικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει στην εμβά θυνση και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχια κών φοιτητών στις βασικές και επιμέρους κατευθύνσεις της Δασολογικής και Περιβαλλοντικής επιστήμης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» με τέσσερις κατευθύνσεις:
α) Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληρο φοριών,
β) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανά πτυξη της Υπαίθρου,
γ) Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημά των,
δ) Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Με λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περι βάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πα νεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστη μίου Θεσσαλονίκης και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά οκτώ (8) μαθήματα. Συγκεκριμένα: α) τα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης και β) δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης. Τέλος υποχρεούνται να συγγράψουν τη μεταπτυχιακή διπλω ματική εργασία τους.
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
Α΄ Κατεύθυνση: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Διαφορικές Εξισώσεις και Μαθηματικά Μοντέλα 7,5 Α΄
Α2. Υδρολογία Φυσικού Περιβάλλοντος 7,5 Α΄
Α3. Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 7,5 Α΄
Α4. Τεχνητή Ευφυΐα − Γεωπληροφορική 7,5 Α΄
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Στατιστικές Μέθοδοι 7,5 Β΄
Β2. Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών 7,5 Β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Διευθετήσεις Χειμάρρων 7,5 Β΄
Β2. Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων 7,5 Β΄
Β3. Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα 7,5 Β΄
Β4. Περιβαλλοντική Υδραυλική 7,5 Β΄
Β5. Οικολογία Παρόχθιων Οικοσυστημάτων 7,5 Β΄
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Γ. Μεταπτυχιακή Εργασία 30 Γ΄
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Β΄ Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS (Π.Μ.) ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Περιβαλλοντική Πολιτική 7,5 Α΄
Α2. Δασική Βιοενέργεια 7,5 Α΄
Α3. Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης 7,5 Α΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 7,5 Α΄
Α2. Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων 7,5 Α΄
Α3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού 7,5 Α΄
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Περιβαλλοντική Επικοινωνία 7,5 Β΄
Β2. Οικονομία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 7,5 Β΄
Β3. Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική 7,5 Β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Περιβαλλοντικό Δίκαιο 7,5 Β΄
Β2. Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία 7,5 Β΄
Β3. Βιομάζα και Βιοενέργεια 7,5 Β΄
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Γ. Μεταπτυχιακή Εργασία 30 Γ΄
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Γ΄ Κατεύθυνση: Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Εφαρμοσμένη Οικολογία 7,5 Α΄
Α2. Εφαρμοσμένη Ζωολογία 7,5 Α΄
Α3. Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική 7,5 Α΄
Α4. Συστηματική Βοτανική και Εξέλιξη 7,5 Α΄
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Στατιστική Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων 7,5 Β΄
Β2. Οικολογική Ανατομία του Ξύλου 7,5 Β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας 7,5 Β΄
Β2. Διατήρηση Γενετικών Συστημάτων 7,5 Β΄
Β3. Χλωρίδα Προστατευόμενων Περιοχών 7,5 Β΄
Β4. Καλλιέργεια Δασικών Οικοσυστημάτων 7,5 Β΄
Β5. Χειρισμός Οικοσυστημάτων 7,5 Β΄
Β6. Ηθολογία Ζώων 7,5 Β΄
Β7. Συστηματική των Εντόμων 7,5 Β΄
Β8. Ποιότητα και Αξιοποίηση Ξύλου 7,5 Β΄
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Γ. Μεταπτυχιακή Εργασία 30 Γ΄
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Δ΄ Κατεύθυνση: Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτε−
χνικών Έργων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις με Σύγχρονα Μέσα 7,5 Α΄
Α2. Δορυφόροι Τηλεπισκόπισης, Δορυφορικές Επικοινωνίες και Παγκόσμιο
Σύστημα Εντοπισμού 7,5 Α΄
Α3. Ψηφιακή Σχεδίαση 7,5 Α΄
Α4. Περιβαλλοντική Μηχανική 7,5 Α΄
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS (Π.Μ.) ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Περιβαλλοντική Διάνοιξη 7,5 Β΄
Β2. Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπιση 7,5 Β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS (Π.Μ.) - ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματολογίου 7,5 Β΄
Β2. Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων 7,5 Β΄
Β3. Διαστασιολόγηση Δασικών Κατασκευών 7,5 Β΄
Β4. Ψηφιακή Φωτογραμμετρία 7,5 Β΄
Β5. Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον 7,5 Β΄
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Γ. Μεταπτυχιακή Εργασία 30 Γ΄
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 32.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδα πής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα διαθέτει κτιριακό συγκρότημα στην Ορεστι άδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) αμφιθέατρα, τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με εποπτικά και ηλεκτρονικά μέσα, αίθουσες εργαστηρίων, μεταξύ αυτών αίθουσα παρουσιάσεων και αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής με δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών είκοσι πέντε (25) θέ σεων εργασίας με προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και αναγνωστήριο.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020−21, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 65% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 43.680,01 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε Αμοιβές – αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
(εξωτερικοί συνεργάτες) 16.700,00
Δαπάνες μετακινήσεων 3.450,01
Αναλώσιμα 3.380,00
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−λογισμικού 20.150,00
Σύνολο 43.680,01
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved