nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Μεσογειακές Σπουδές

Αθήνα 18.12.2013, 14:32

«Μεσογειακές Σπουδές» είναι ο τίτλος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τη λειτουργία του οποίου ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 185767/B7 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 30/03.06.2013).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 29/ 04.07.2013).
7. Τα αριθμ. πρωτ. 51/30−09−2013 και 135/29−10−2013 έγγραφα του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 954/07.05.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ με το οποίο το Τμήμα εξαιρείται από τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης ως νεοϊδρυθέν για ένα επιπλέον έτος.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο από τους κλάδους της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής οικονομίας και των πολιτισμικών σπουδών) των σπουδών περιοχής στη Μεσόγειο.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών και κοινωνικό − οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επι−
στημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Μεσογειακές Σπουδές.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο κοινό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, νομικής και δημόσιας διοίκησης η άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και β) από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 6
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα από δύο) ECTS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6
Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα από δύο) ECTS
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 6
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι δύο (22) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδίου Ιδρύματος ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του οικείου Τμήματος και πιο συγκεκριμένα τις Αίθουσες Διδασκαλίας, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τη Βιβλιοθήκη, την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και χώρους συνεργασίας διδασκόντων – διδασκομένων καθώς και τα γραφεία διδασκόντων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας του, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000€) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
• Αμοιβές− Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 53.000€
• Μετακινήσεις 8.000€
• Σεμινάρια 2.000€
• Άλλες Δαπάνες 2.000€
ΣΥΝΟΛΟ: 65.000€
2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved