nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική

Αθήνα 18.12.2013, 14:53

«Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική» είναι ο τίτλος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη λειτουργία του οποίου ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


Αριθμ. 185764/B7 (2)
Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τιςδιατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 1/21−02−2013 και συνεδρίαση 7/25−07−2013).
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 26η/31−5−2013 και συνεδρίαση 29η/28−08−2013).
7. Το αριθμ. πρωτ. 4161/4−10−2013 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Το με αριθμ πρωτ. 1763/28−11−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2014−2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του ν. 3685/2008.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή γνώσης, και η εκπαίδευση επιστημόνων στην εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας, της βιοστατιστικής και της κλινικής βιοπληροφορικής σε διάφορες περιοχές της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας όπως κλινικές μελέτες φαρμάκων, διαχείριση βιοϊατρικών δεδομένων, λήψη κλινικών αποφάσεων, ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις, μεταφραστική ιατρική έρευνα.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει τους επιστήμονες με μεθοδολογική δεινότητα στην βιοϊατρική έρευνα και να τους προετοιμάσει για μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε αντίστοιχο βιομηχανικό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στοχεύει: i) Στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής υποδομής για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση κλινικών μελετών και για την ανάλυση και ερμηνεία βιοϊατρικών δεδομένων, ii) Στην ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων βιοστατιστικών αναλύσεων και την κριτική
αξιολόγηση της χρήσης βιοστατιστικών μεθόδων, iii) Στην αξιολόγηση φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και κλινικών πρωτοκόλλων διαμέσου της σύνθεσης και της συστηματοποιημένης ανασκόπησης των επιστημονικών δεδομένων, iv) Στην εκμάθηση χρήσης πακέτων στατιστικής ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και προγραμμάτων διαχείρισης, ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων από βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων, v) Την κατανόηση των ιατρικών αποτελεσμάτων έρευνας και τη μεταφορά τους στην κλινική πράξη.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, σχολών θετικών και οικονομικών επιστημών, σχολών επιστημών του ανθρώπου, πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δυο εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Η λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πραγματοποιείται μετά από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
1. Βιοστατιστική και Στατιστικά Πακέτα 6
2. Αρχές Προγραμματισμού και Βάσεις Δεδομένων 6
3. Μεθοδολογία Κλινικών Μελετών 6
4. Πηγές Βιοπληροφόρησης 6
5. Σχεδιασμός και Ανάλυση Επιδημιολογικών Μελετών 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
1. Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Κλινικής Έρευνας 4
2. Γενετικές και Φαρμακογενετικές Μελέτες 4
3. Πρωτεομική και Γενομική Ανάλυση 4
4. Προηγμένα Στατιστικά Μοντέλα 4
5. Αποδεικτική Ιατρική και Λήψη Αποφάσεων 4
6. Διπλωματική Εργασία 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται ανακατανομή των μαθημάτων στα επιμέρους εξάμηνα.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα διατεθούν οι αίθουσες διδασκαλίας, ο σύγχρονος εξοπλισμός και η βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 160.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Αμοιβές –αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 90.000 ευρώ
Μετακινήσεις 20.000 ευρώ
Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 15.000 ευρώ
Υποτροφίες 10.000 ευρώ
Υλικοτεχνική υποδομή 15.000 ευρώ
Γενικές δαπάνες 10.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 160.000 ευρώ
Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από δίδακτρα φοιτητών, δωρεές, παροχές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved