nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στα υλικά οδοντικής τεχνολογίας (4/7/06)


Αθήνα 4.7.2006, 12:32
Ένα νέο μεταπυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2006 − 2007 το Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη των Υλικών Οδοντικής Τεχνολογίας, είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να αποκτήσουν βαθύτερη και πιο εξειδικευμένη γνώση στο πεδίο των υλικών, συνδέοντάς τα με την εφαρμογή.

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
• Η κάλυψη των γνώσεων και των αναγκών που υπάρχουν καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης στο αντικείμενο των υλικών οδοντικής τεχνολογίας, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την εργαστηριακή διαδικασία κατασκευής οδοντικών προσθέσεων και ορθοδοντικών μηχανημάτων.
• Η προαγωγή της έρευνας στον τομέα των υλικών οδοντικής τεχνολογίας.
• Η προοπτική συνεργασιών, τόσο με το προπτυχιακό όσο και με άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα ώστε να δραστηριοποιηθούν στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας (ανθρώπινοι και μη).
• Η στελέχωση με εξειδικευμένους επιστήμονες, των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων που ήδη λειτουργούν στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και όσων πρόκειται να λειτουργήσουν στο μέλλον.
• Η θεωρητική προσέγγιση της επιστήμης των υλικών οδοντικής τεχνολογίας και η σύνδεση της γνώσης αυτής με τις μεθόδους εφαρμογής.
• Η ανάδειξη της σημαντικής διάστασης της βιολογικής συμπεριφοράς των υλικών οδοντικής τεχνολογίας και της ορθής επιλογής τους.
• Η προβολή των δυνατοτήτων του Προγράμματος ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για νέους πτυχιούχους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:
α) Κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αντιστοίχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Πανεπιστημίων εξωτερικού.
β) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή ισοτίμων και αντιστοίχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
γ) Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., άλλων τμημάτων, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, εργαστηριακές ασκήσεις).
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:

ΑΞΟΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΑΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΝΟ
Α. Βασικά Μαθήματα
Α1. Βιοχημεία 3 Α΄
Α2. Ανατομία κεφαλής/Φυσιολογία 3 Α΄
A3. Μικροβιολογία 3 Β΄
A4. Συγκλεισιολογία 3 Β΄
Α5. Εισαγωγή στις Μεθόδους Ενόργανης Ανάλυσης 3 Β΄
Α6. Μεθοδολογία Έρευνας 1,5 Γ΄
Α7. Επιδημιολογία − Βιοστατιστική 3 Γ΄
Α8. Οδοντική Τεχνολογία 1,5 Γ΄
Σύνολο 21

Β. Ειδικά Μαθήματα
Β1. Μηχανική Υλικών 3 Α΄
Β2. Πολυμερή Υλικά 3 Α΄
Β3. Ηλεκτρομηχανική Συμπεριφορά Υλικών 3 Α΄
Β4. Μεταλλογνωσία 3 Β΄
Β5. Κεραμικά 3 Β΄
Β5. Προσθετικά Κράματα 3 Γ΄
Β6. Ορθοδοντικά Σύρματα 1,5 Γ΄
Β7. Πολυμερή 1,5 Γ΄
Β8. Βιολογικές Ιδιότητες −Έλεγχος 3 Γ΄
Β9. Οδοντιατρικά Κεραμικά 3 Δ΄
Β10. Προδιαγραφές − Τυποποίηση Βιοϋλικών 3 Δ΄
Β11. Γενικές αρχές προεργασίας και κατασκευής δοκιμίων 4 Δ΄
Σύνολο 34

Γ. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 5 Δ΄
Γενικό Σύνολο 60

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται μέχρι δέκα φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Οδοντιατρικής Σχολής και ανακοινώνεται με τη σχετική προκήρυξη.

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και ΕΠ του ΤΕΙ σε ποσοστό 50% αντίστοιχα, καθώς και επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα (άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2083/1992).

Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011, ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται στο ποσό των 13.500 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:
Αμοιβές (εξωτερικοί συνεργάτες) 2.000,00
Δαπάνες για εκπαιδευτικό υλικό 2.000,00
Αναλώσιμα 5.000,00
Δαπάνες δημοσιότητας 1.000,00
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 3.000,00
Άλλες δαπάνες 500,00
Σύνολο 13.500,00

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τα δίδακτρα που θα καταβάλλονται από τους εκπαιδευόμενους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved