nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Αθήνα 3.2.2014, 21:02

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων TE του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4851/Ε5 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων TE του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το Π.Δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/Α΄/28−5−2013) «Μετονομασία Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση
Παραρτήματος − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά».
5. Την με αριθμ. 1/30−09−2013 πράξη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
6. Το με αριθμ. 5/18−10−2013 απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Proslipsis.gr
7. Το με αριθμ. 4340/21−11−2013 έγγραφο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
8. Το με αριθμ. 1774/22−07−2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη από τον Ιούλιο του 2013 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2013 − 2014 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013 − 2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής των Εφαρμοσμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζονται με τις εφαρμογές της Πληροφορικής, καθώς και η αναβάθμιση και προαγωγή της έρευνας σε αυτό τον επιστημονικό χώρο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες, που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα στους παραπάνω τομείς.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξειδικευτούν σε μία μεγάλη περιοχή νέων τεχνολογιών σε υπολογιστικά συστήματα και στη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. από όλα τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Αυτοματισμού, Φυσικής και Μαθηματικών και Τμημάτων συναφούς επιστημονικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο συμπεριλαμβάνει και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ εξαμήνου: 30). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτά και μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα 
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Προηγμένα Θέματα Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού 7,5
2 Ανοικτό Λογισμικό Android 7,5
3 Βιομηχανική Πληροφορική 7,5
4 VHDL και Προηγμένη Λογική Σχεδίαση 7,5
Σύνολο: 30

Β' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Ευρυζωνικά Δίκτυα 7,5
2 Ασφαλείς Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 7,5
3 Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος 7,5
4 Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού/Υλικού 7,5
Σύνολο: 30

Γ' Eξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Σχεδίαση Μηχατρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων 7,5
2 Τηλεματικές Εφαρμογές 7,5
3 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15
Σύνολο: 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩN (ECTS) 90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εντός του αριθμού αυτού περιλαμβάνονται και εισακτέοι που γίνονται δεκτοί ως υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 60.848 € και αναλύεται ως εξής:
α/α - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ - Ποσοστό
1 Κόστος Εκπαίδευσης 34.067,00 56%
2 Διοικητική Υποστήριξη 2.700,00 4,4%
3 Λειτουργικά Έξοδα 2.784,20 4,6%
4 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6.084,80 10%
5 Τ.Ε.Ι. Πειραιά 15.212,00 25%
ΣΥΝΟΛΟ 60.848,00 100%

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved