nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Περιβαλλοντική Βιολογία – ∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Αθήνα 25.1.2014, 0:4

Την εισαγωγή υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ιϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Περιβαλλοντική Βιολογία – ∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» προκηρύσσει το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (πρώην Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης).

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Μαρτίου 2014.

* Ακολουθεί η πρόσκληση.
Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ιϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία – ∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων». 
 
Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 1151/3-11-1998 - Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης: 1465/21-11-2002 
 
1. Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (πρώην Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης), οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Περιβαλλοντική Βιολογία – ∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2014-15 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2014. 
2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη «Περιβαλλοντική Βιολογία – ∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων. 
3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών καθώς και απόφοιτοι Γεωπονικών, Κτηνιατρικών και Ιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Ελλάδας ή Πανεπιστημίων άλλων χωρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον αναμορφωμένο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ, που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 2916/2001 και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους. 
2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση. 
3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας. 
4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών. 
5. Προσωπική συνέντευξη. 
6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται. 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Μαΐου 2014, στο Ηράκλειο Κρήτης. 
 
4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι τις 30 Μαρτίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου: 
- Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Βιολογία – ∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων 
Βιολογικών Πόρων» 
- ∆ύο Φωτογραφίες ταυτότητας. 
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να τους προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
- Βεβαίωση ισοτιμίας από το ∆ΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. 
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο). 
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου. 
- Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας. 
- Έκθεση σχετική με τους λόγους μεταπτυχιακών σπουδών. 
- Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απΆ ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. 
- Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη. 
 
Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη, (bervan@biology.uoc.gr) τηλ. 2810-394402, fax: 2810-394404 
Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περιγραφή του Π.Μ.Σ. βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.htm 
 
Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. είναι ο Αν. Καθηγητής κ. Γ. Κουμουνδούρος. 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved