nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική
Αθήνα 25.1.2014, 0:8

Την εισαγωγή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική» προκηρύσσουν τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Μαρτίου 2014.

* Ακολουθεί η πρόσκληση.


Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική» 
 
Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:1064/12-10-1998 - Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης:1214/27-8-2003 
 
1. Τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2014-2015 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2014. 
2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων. 
3. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα: Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής και συναφών ειδικοτήτων ΑΕΙ, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 2916/2001 και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ∆ΜΠ-ΜΒΒ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
4. Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε. θα χορηγήσει υποτροφίες στους/στις φοιτητές/τριες που θα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στον πίνακα αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων. 
 
Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. 
2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση. 
3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας. 
4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών. 
5. Προσωπική συνέντευξη. 
6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται. 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Μαΐου 2014, στο 
Ηράκλειο Κρήτης. 
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι τις 30 Μαρτίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου: 
- Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική» 
- ∆ύο Φωτογραφίες ταυτότητας. 
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να τους προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. 
- Βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στον ∆ΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Η ισοτιμία πρέπει να βεβαιωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους. 
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο). 
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου. 
- Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 
- Έκθεση σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών. 
- ∆ύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απΆ ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. 
- Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη. 
 
Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@biology.uoc.gr), τηλ. 2810-394402, fax: 2810-394404 
Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περιγραφή του Π.Μ.Σ. βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://www.imbb.forth.gr/mbb/arhiki_selida.html 
 
Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας κ. Χ. ∆ελιδάκης (delidaki@imbb.forth.gr). 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ∆. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved