nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Διακρατικό μεταπτυχιακό: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Αθήνα 11.4.2014, 20:30

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ), της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του WROCLAW της Πολωνίας, αντικαθιστώντας την προηγούμενη απόφασή του για λειτουργία του προγράμματος μόνο από το ΕΑΠ.

Στο Κοινό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.


Αριθμ. 35704/Β7 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 126419/Β7/31−10−2002 (ΦΕΚ 41/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου − Έγκριση λειτουργίας του προγράμματος ως Κοινό σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του WROCLAW (Πολωνία).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266, τ.Α΄) και ιδίως το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) και ιδίως το άρθρο 10, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15, «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 126419/Β7/31−12−2002 (ΦΕΚ 41/τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρία 248/19−11−2013).
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
9. Το υπ’ αριθμ. 2554/17−10−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
10. Το υπ’ αριθμ. 13778/2012/26−09−2012 έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. από το οποίο προκύπτει ότι συνεργαζόμενο Ίδρυμα της αλλοδαπής είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
11. Το υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 142/03−02−2014 έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 126419/Β7/Υ.Α. (ΦΕΚ 41/τ.Β΄/22−1−2003) που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία του ως Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του WROCLAW (Πολωνία) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2014−15, Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικοί και ικανοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.
Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των σπουδαστών να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει:
1. την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών
2. αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων καθώς και στη
λήψη αποφάσεων
3. μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους
4. την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρατηγικά
5. τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης
6. τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγουν σημαντική διατριβή σε ένα εγκεκριμένο θέμα
7. τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διαπολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το κοινό Π.Μ.Σ. θα απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Master in Business Administration» (MBA).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Κοινό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα−
σίας και παρέχεται στην αγγλική γλώσσα.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.
Το πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
ΜΒΑ50 Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)
1. Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (International Economic Environment)
2. Οικονομική των Επιχειρήσεων (Managerial Economics)
3. Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (European Business)
ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting)
1. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (Corporate Finance)
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)
3. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Investment Analysis & Portfolio Management)
4. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis)
MBA60 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)
1. Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced Quantitative Analysis)
2. Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα (Economic and Business Modelling)
3. Λήψη Αποφάσεων (Decision Making)
MBA61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations)
1. Διοικητική Επιχειρήσεων (Management)
2. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management)
3. Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)
4. Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Strategic Management) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας
Το κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 288 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved