nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Κοινωνιολογία

Αθήνα 5.5.2014, 21:12

Το διετές Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία που οργανώνει το Τµήµα Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 για σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µε κατευθύνσεις: α) Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή και β) Πολιτισµός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις.

∆εκτοί στις εξετάσεις γίνονται πτυχιούχοι σχολών των ΑΕΙ και τµηµάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ, της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων ως ισότιµων Σχολών της αλλοδαπής. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση συµµετοχής (µε ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, εάν υπάρχει). 
2. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ, για πτυχιούχους πανεπιστηµίων του εξωτερικού). 
3. Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων. 
4. Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας. 
5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας - π.χ. Cambridge Proficiency στα αγγλικά ή ισοδύναµο για τις άλλες γλώσσες). Ο/η υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει άριστα την αγγλική, ή τη γαλλική ή γερµανική γλώσσα. 
Θα συναξιολογηθεί η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα της Αγγλικής. 
6. ∆ηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές εργασίες, εφόσον υπάρχουν. 
7. Υπόµνηµα/∆ήλωση Ενδιαφέροντος που να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου ή της υποψήφιας (έως 1000 λέξεις). 
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599 ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. 
 
Η διαδικασία επιλογής γίνεται µια φορά κατά ακαδηµαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε προκαθορισµένη ύλη, αλλά θα κληθούν να σχολιάσουν και να αναλύσουν γραπτά σύντοµα κείµενα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Για τη διευκόλυνση της προετοιµασίας τους και για την οργάνωση της βιβλιογραφικής τους µελέτης προτείνονται τα παρακάτω βιβλία: 
− Α. Giddens, "Κοινωνιολογία", Αθήνα εκδόσεις Gutenberg. 
− Νότα Κυριαζή, «Η κοινωνιολογική έρευνα: Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών, Εκδόσεις Πεδίο. 

Σε περίπτωση που, µε βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούµενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, ο/η υποψήφιος/α θα εξετάζεται προφορικά. 

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και φοιτητριών θα πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, θα αξιολογήσει την επίδοση στην εξέταση της ξένης γλώσσας (για όσους δεν έχουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά). Στη συνέχεια, όσοι από τους υποψηφίους κριθεί ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στην ξένη γλώσσα θα συµµετέχουν στα επόµενα στάδια. Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι θα κληθούν να σχολιάσουν και να αναλύσουν γραπτά ένα σύντοµο κείµενο κοινωνιολογικού περιεχοµένου και να εκπονήσουν ένα σύντοµο σχέδιο εµπειρικής κοινωνικής έρευνας. Στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας, θα πραγµατοποιηθεί συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου. 

Η συνέντευξη πραγµατοποιείται από περισσότερα του ενός µέλη των εξεταστικών επιτροπών και της συντονιστικής επιτροπής µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος και επικεντρώνεται στα στοιχεία που εµπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας του/της κάθε υποψηφίου/ίας — ιδιαίτερα στο Υπόµνηµα/∆ήλωση Ενδιαφέροντος. Στόχος της συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ικανότητας του/της υποψηφίου/ίας να παρακολουθήσει το Πρόγραµµα µε βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή του. 

Η επιλογή των νέων µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και µε αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, ως ακολούθως: 
1. Βαθµός γραπτού σχολιασµού και ανάλυσης 60% 
2. Βαθµός πτυχίου 10% 
3. Συνέντευξη 30% 
ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Ο αριθµός εισακτέων δεν µπορεί να ξεπεράσει τους 20. Οι αιτήσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Κοινωνιολογίας (Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου (Γάλλος), 74100 Ρέθυµνο, http://www.soc.uoc.gr/socpms, Μαρία Μαράκη, τηλ.: 28310-77491, φαξ: 28310-77467, e-mail: socpms@social.soc.uoc.gr), από ∆ευτέρα 1 Σεπτεµβρίου έως και ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 2014. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος στις αρχές Σεπτεµβρίου 2014. 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved