nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Κοινωνική Εργασία

Αθήνα 8.5.2014, 1:48

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας, με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία», με δύο κατευθύνσεις: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια, και 2) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία, από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 έως το έτος 2020 - 2021.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62408/E5 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας, με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία», με δύο κατευθύνσεις: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια, και 2) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α; 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71). 
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Π.Δ. 95/2013 (Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Α΄ 190).
3. Τις διατάξεις Proslipsis.gr του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. To απόσπασμα του αριθμ. 17/07−11−2013 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
6. Το απόσπασμα του αριθμ. 2/11−12−2013 πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
7. Το αριθμ. 2108/3−9−2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη από Σεπτέμβριο του 2013 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
8. Το αριθμ. 2792/6−3−2014 έγγραφο του ΤΕΙ Αθήνας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις: 1) «Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια», και 2) «Κοινοτική Κοινωνική Εργασία», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014 − 2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις: 1) «Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια», και 2) «Κοινοτική Κοινωνική Εργασία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης, προαγωγή της γνώσης και προαγωγή της έρευνας στην Κοινωνική Εργασία και ειδικότερα σε δύο κατευθύνσεις στα πεδία 
1) στην Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια και 2) στην Κοινοτική Κοινωνική Εργασία.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση Επιστημόνων Κοινωνικών Λειτουργών, έτσι ώστε να στελεχώσουν τομείς που σχετίζονται με την Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια και την Κοινοτική Κοινωνική Εργασία και η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στους αντίστοιχους τομείς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια, και 2) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 15 μαθήματα, πέντε (5) μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα στο τρίτο εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Το πρώτο εξάμηνο είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις. Στο δεύτερο εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει μεταξύ δύο προτεινόμενων κατευθύνσεων: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια και 2) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. 
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
(ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
α/α - Κωδικός - Μάθημα - ECTS Πιστωτικές μονάδες
1. ΚΕ101 Κοινοτική εργασία 6
2. ΚΕ102 Κλινική κοινωνική εργασία 6
3. ΚΕ103 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 6
4. ΚΕ104 Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας 6
5. ΚΕ105 Διαφορετικότητα, διακρίσεις και ανθρώπινα δικαιώματα 6
Σύνολο 30
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
κατεύθυνση «ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»
α/α - Κωδικός - Μάθημα - ECTS Πιστωτικές μονάδες
1. ΚΕ211 Ψυχικές διεργασίες, προβλήματα και πρώιμες παρεμβάσεις 
στην προγεννητική και περιγεννητική περίοδο 6
2. ΚΕ212 Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιού και εφήβου 6
3. ΚΕ213 Ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών και εφήβων: Πρόληψη, αντιμετώπιση και κλινικές παρεμβάσεις 6
4. ΚΕ214 Αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων 6
5. ΚΕ216 Παρατήρηση πεδίου ειδικού ενδιαφέροντος – Εποπτεία 6
Σύνολο 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
κατεύθυνση «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
α/α - Κωδικός - Μάθημα - ECTS Πιστωτικές μονάδες
1. ΚΕ221 Πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας: Ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο 6
2. ΚΕ222 Προαγωγή και φροντίδα της υγείας και ψυχικής υγείας στην κοινότητα 6
3. ΚΕ223 Κοινοτική οργάνωση 6
4. ΚΕ224 Κοινοτική ανάπτυξη 6
5. ΚΕ225 πρακτική άσκηση − Εποπτεία στην κοινοτική εργασία 6
Σύνολο 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
κατεύθυνση «ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»
α/α - Κωδικός - Μάθημα - ECTS Πιστωτικές μονάδες
1. ΚΕ311 Ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις στην κλινική κοινωνική εργασία 6
2. ΚΕ312 Γνωσιακή - συμπεριφοριστική παρέμβαση στην κλινική κοινωνική εργασία 6
3. ΚΕ313 Συστημική θεωρία και οικογενειακές παρεμβάσεις 6
4. ΚΕ314 Η δυναμική των ομάδων και κλινικές εφαρμογές 6
5. ΚΕ315 Κλινική πρακτική άσκηση – Εποπτεία 6
Σύνολο 30
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
κατεύθυνση «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
α/α - Κωδικός - Μάθημα - ECTS Πιστωτικές μονάδες
1. ΚΕ321 Κοινοτικός σχεδιασμός κοινωνικών υπηρεσιών 6
2. ΚΕ322 Διοίκηση και ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών 6
3. ΚΕ323 Διαχείριση πόρων και κοινοτική κοινωνική επιχειρηματικότητα 6
4. ΚΕ324 Αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων 6
5. ΚΕ325 πρακτική άσκηση − Εποπτεία στην κοινοτική εργασία ΙΙ 6
Σύνολο 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
α/α - Κωδικός - Μάθημα - ECTS Πιστωτικές μονάδες
ΚΕ401 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
Σύνολο 30
Γενικό Σύνολο για λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 120 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές, είκοσι (20) ανά κατεύθυνση. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 140.000 ευρώ, όπως κατανέμεται ειδικότερα στη συνέχεια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ
Δαπάνες εκπαίδευσης 51.000 € 36,42%
Διοικητική Υποστήριξη 20.000 € 14,28%
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, περιοδικά, κ.α.) 2.000 € 1,43%
Προμήθεια εξοπλισμού 3.000 € 2,15%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΥΡΩ - ΠΟΣΟΣΤΟ
Συγγραφή και εκτύπωση βιβλίου σημειώσεων 5.000€ 3,57%
Αναλώσιμα 3.000 € 2,15%
Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίου (με ξένους ομιλητές) 5.000 € 3,57%
Δαπάνες δημοσιότητας (προκήρυξη, έντυπο, κ.α.) 2.000 € 1,43%
Ειδικός λογαριασμός ΕΛΚΕ (10%) 14.000 € 10,0%
ΤΕΙ Αθήνας (25%) 35.000 € 25,0%
ΣΥΝΟΛΟ 140.000 € 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved