nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή


Αθήνα 25.4.2014, 13:25

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013 -ν2014 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή»
 
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει: α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς, και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία εξάμηνα: δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης για την παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
 
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην 62049/Β7/23-04-2014 (ΦΕΚ 1135/5-5-2014, τ. Β) Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3685/2008, όπως ισχύει σήμερα. 
 
Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» κατΆ ανώτατο όριο 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Α' εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2014. 
 
Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίες και ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου 3685/08, πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικήςnπανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.000,00 ¤, τα οποία θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις, 500,00 ¤ κατά την εγγραφή και 500,00 ¤ κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι που θέλουν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, είναι: 
1. Αίτηση προς το ΠΜΣ 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή ΜΟ) 
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
6. Δύο συστατικές επιστολές 
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, (εάν υπάρχουν) 
8. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), 
9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν) 
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
 
Τέλος, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ. 
 
Σε φοιτητές είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων. 
 
Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, υπόψη κυρίου Ευστράτιου Μπουλμπούλη (τηλ. επικοινωνίας 22510-36525 και φαξ: 22510-36509, e-mail: sboul@aegean.gr, το αργότερο μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved