nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Εικαστικές Τέχνες

Αθήνα 27.5.2014, 12:31

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, προκηρύσσει η Σχολή Καλών Τεχνών. 

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Σχολή μέχρι 11 Ιουλίου 2014.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 11ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη το Ν.3685/08 (Φ.Ε.Κ. 148τ.Α’/16-07-08) που αφορά στο θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές και την Υ.Α.139068π.ε.α/Β7/30-01-08 (Φ.Ε.Κ. 227/τ.Β’/14-02-08) που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ για το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014. 

Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση και εµβάθυνση ζητηµάτων τέχνης καθώς και η ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έρευνας στην περιοχή των ‘‘Εικαστικών Τεχνών’’. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εφαρµοσµένων Τεχνών και Αρχιτεκτονικής της ηµεδαπής καθώς και κάτοχοι σχετικού τίτλου αντίστοιχων τµηµάτων των ΤΕΙ, σύµφωνα µε την παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) καθώς και κάτοχοι σχετικών τίτλων αναγνωρισµένων, οµοταγών, αντίστοιχων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν: 
1. Πέντε πρόσφατα έργα 
2. Βαθµός πτυχίου 
3. Φάκελος 20 έως 30 εκτυπωµένων φωτογραφιών του έργου 
4. Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου (έως 2 σελίδες) 
5. Γνώση Ξένης γλώσσας 
6. Συνέντευξη 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε συνεκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων σε δύο στάδια από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, και η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα επιτυχίας. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής και δίδεται προθεσµία δύο εβδοµάδων στους επιτυχόντες να εγγραφούν. 

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού είναι τέσσερα εξάµηνα. Τα µαθήµατα αρχίζουν τoν Οκτώβριο του 2014 και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, των εργαστηρίων και των διαλέξεων θα είναι αυστηρώς υποχρεωτική. ∆εν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλου σπουδών. Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται σε δώδεκα κατ’ ανώτατο όριο, κατ’ έτος. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία ΠΜΣ της ΑΣΚΤ (Πατησίων 42) από 19 Μαΐου 2014 έως και 11 Ιουλίου 2014 αποκλειστικά τις ακόλουθες ηµέρες και ώρες. ∆ευτέρα – 11:00 – 13:00, Τετάρτη – 08:30 – 12:30, Παρασκευή – 11:00 – 13:00. 
 
- Αίτηση η οποία διατίθεται τόσο από τη Σχολή όσο και από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.met.asfa.gr), (µε 3 φωτογραφίες ταυτότητας) 
- Φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου – εργασιών που να περιλαµβάνει από 20 έως 30 εκτυπωµένες φωτογραφίες του έργου (για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης). 
- Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 2 σελίδες). 
- Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο (Για σχολές της αλλοδαπής αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ∆ΟΑΤΑΠ) 
 Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
- Βιογραφικό σηµείωµα που θα περιλαµβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του υποψηφίου. 
- Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις σπουδών που να τεκµηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθµό ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα αγγλικής). Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η πιστοποιηµένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 

Κατά το πρώτο στάδιο επιλογής, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισακτέων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεκτιµά και συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του έργου κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών.         

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα κληθούν σε συνέντευξη σε ηµέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.  Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει την ηµέρα και ώρα της συνέντευξης να προσκοµίσουν πέντε πρόσφατα έργα τους. 
 
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
Πατησίων 42, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82, κα Μαρία Φελίδου (τηλ.: 210 3897128, e-mail: mfelidou@asfa.gr), 
καθώς και στις ιστοσελίδες: 
• www.asfa.gr (Ανακοινώσεις – Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών) 
• www.met.asfa.gr 
 
Ο Πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ. 
 
Γεώργιος Χαρβαλιάς 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved