nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Αθήνα 27.5.2014, 20:16

Θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, προκηρύσσει το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2014.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»
Αρ. πρωτ. 969
Μυτιλήνη 23/05/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις εντάσεις ανάμεσα στις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές των πολιτικών κοινωνιών και των τυπικών δημοκρατικών θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασίες εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού. 

Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών συγκλίσεων. 

Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός 
Το ΠΜΣ είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες έρευνες πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και ως εκ τούτου την απασχολησιμότητά τους. Επί του παρόντος, οι φοιτητές μας συμμετέχουν στα εξής επιστημονικά προγράμματα: 
1) Κρίση του Κράτους και Πολιτική Συνείδηση στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics) Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ένταξης μέσω της δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος – Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης

Συνεργασία με το Ευρω-μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα πρόσφατα εντάχθηκε στο ‘Πρόγραμμα Ήδη Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών’ του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI). Έτσι, οι φοιτητές μας έχουν τώρα το προνόμιο να παρακολουθήσουν ευρωπαϊκά σεμινάρια στην έδρα του Πανεπιστημίου, στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, χωρίς επιπλέον κόστος 1, να αποκτήσουν το ‘Επιπρόσθετο Δίπλωμα’ από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με την βεβαίωση παρακολούθησης του Πανεπιστημίου EMUNI. 
 
Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών, Νομικών, Θετικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών πανεπιστημίων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Το ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη του τα τυπικά προσόντα, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων ως και εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες τους όπως συμμετοχή σε ΜΚΟ, εθελοντικές δραστηριότητες, δράσεις ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, κλπ. 

Το πρόγραμμα σπουδών 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης για την παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής. Οι φοιτητές παρακολουθούν τα τέσσερα προσφερόμενα μαθήματα του α΄ εξαμήνου και τα τέσσερα μαθήματα του β΄ εξαμήνου, το καθένα εκ των οποίων αποτιμάται σε 7,5 μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία συγκεντρώνει 30 μονάδες ECTS. Έτσι, το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές του 90 μονάδες ECTS συνολικά. 

Τα μαθήματα εστιάζουν στην ιστορική και σύγχρονη ανάλυση των Ευρωπαϊκών κοινωνιών, των θεσμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διασύνδεση των εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής σε κρίσιμους τομείς (απασχόληση, κατάρτιση), και στις μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις οποίες διερευνώνται τα παραπάνω. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σεμιναρίων και ο συνολικά προσφερόμενος αριθμός τους είναι δυνατό να αλλάξει σύμφωνα με την συγκρότηση του σώματος των διδασκόντων. 

Γλώσσα 
Ελληνικά και/ή Αγγλικά και/ή Γαλλικά σύμφωνα με την γλωσσική σύνθεση των τάξεων. 

Κόστος Σπουδών 
Το συνολικό κόστος σπουδών ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ που καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή των πρώτων δύο εξαμήνων. 

Υποτροφίες και Ανταποδοτικές Εργασίες 
Σε φοιτητές/τριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των proslipsis.gr αρμοδίων οργάνων. Επίσης, ο φοιτητής που ολοκληρώνει τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις σε τρία εξάμηνα με την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνει χρηματικό έπαθλο 1.000,00 ευρώ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. 

Υποβολή Αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας – Γραμματεία Τμήματος Κοινωνιολογίας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος) 
2. Δύο (2) φωτογραφίες 
3. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) 
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) 
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1.000 – 2.000 λέξεις). 
7. Βιογραφικό σημείωμα 
8. Δύο συστατικές επιστολές 
9. Διπλώματα ξένης γλώσσας (εάν υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά διπλώματα, η γλωσσομάθεια θα αποδειχθεί μέσω προφορικής συνέντευξης. 
10. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), 
11. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν) 
12. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτηθούν και ορισμένα επιπλέον δικαιολογητικά, που γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ 

Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη του/της θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την υποτροφία ανταποδοτικής εργασίας θα πρέπει να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 08/09/2014 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του ΠΜΣ) τα εξής: 
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποτροφία, στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι που επιθυμεί ο υποψήφιος να λάβει την υποτροφία 
2. Εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονομικού έτους (ή εάν δεν υπάρχει εκκαθαριστικό την τελευταία φορολογική δήλωση) Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2014 και η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα είναι η 20η Οκτωβρίου 2014. 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας (+30.22510.36525, sboul@aegean.gr). Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Κωνσταντίνος Ρόντος 
Καθηγητής
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved