nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή

Αθήνα 30.5.2014, 20:44

Θέσεις σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή (Master of Science in Ecological Engineering and Climatic Change) προκηρύσσει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 11 Ιουνίου 2014.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.


 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη – Λέσβος, προσφέρει* Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή Master of Science in Ecological Engineering and Climatic Change. Οι σπουδές διαρκούν τρία (3) εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται την πρώτη εβδομάδα 
του Οκτωβρίου 2014 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Ιανουάριο 2016. 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ.) 
Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα τα δύο πρώτα εξάμηνα ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική διατριβή. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. 
 
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 
α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από πέντε (5) μαθήματα του Α΄ εξαμήνου εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων (έξι (6) πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα). 
β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από πέντε (5) μαθήματα του Β΄ εξαμήνου εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων (έξι (6) πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα). 
γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
 
Η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως: 
 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΜΑΘΗΜΑTA ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS 
1 Περιβαλλοντική Υδραυλική 6 
2 Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης 6 
3 Εφαρμοσμένη Οικολογία και Μηχανική 6 
4 Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση – Λήψη Αποφάσεων 6 
5 Σεμινάριο – Μέθοδοι Έρευνας (Personal Project) 6 
6 Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή Ι 6 
7 Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας 6 
8 Οικοτοξικολογία 6 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS 
1 Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων 6 
2 Μέθοδοι Εκτίμησης και Τεχνολογία Μείωσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 6 
3 Περιβαλλοντική Χημεία και Ανάλυση 6 
4 Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή ΙΙ 6 
5 Περιβαλλοντικά Τεχνικά Έργα – Εκπαιδευτική Εκδρομή Πεδίου 6 
6 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Σχεδιασμός Έργων 6 
7 Διαχείριση Απορριμμάτων 6 
8 Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 
ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS 
 
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστημών, και ΤΕΙ, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. Οι επιλεγέντες δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Η επιλογή γίνεται με γραπτή εξέταση επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική, και με συνέντευξη στις 18 και 19 Ιουνίου 2014. 
 
Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 11 Ιουνίου 2014 (ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία του ΠΜΣ. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση προς το ΠΜΣ. 
2. Τρεις (3) φωτογραφίες. 
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 
4. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος και σε περίπτωση τελειόφοιτου/της, υπεύθυνη δήλωση ότι οι προπτυχιακές σπουδές θα έχουν ολοκληρωθεί έως την περίοδο των εγγραφών. 
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). 
6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 
7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο 
οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο (βλ. φόρμα στον ιστότοπο). 
8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν). 
9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σχετική με το ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση (εάν υπάρχουν). 
 
Τέλος, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσόν των 2000 € και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500 € εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, 750 € κατά την εγγραφή (Οκτώβριος 2014) και 750 € με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (Φεβρουάριος 2015). 

Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο (από τον ιστότοπο του ΠΜΣ). Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από βασικές γνώσεις της περιβαλλοντικής επιστήμης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία και στον ιστότοπο του ΠΜΣ. 
 
Γραμματεία ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
Τμήμα Περιβάλλοντος 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Λόφος Παν/μιου, 81100, Μυτιλήνη, τηλ: 2251036246, e-mail: msctheofr@env.aegean.gr, Website: http://www.aegean.gr/theofrasteio 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ματσίνος 

* Απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμ. 17/27.02.2014 εν αναμονή της ΥΑ 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved