nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό: Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης

Αθήνα 31.5.2014, 22:16

Θέσεις σπουδαστών στο κοινό ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης», προκηρύσσουν το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Paris 8 (UFR Arts, Philosophie, Esthétique – Arts et Technologies de l’Image), υπό ητη διεύθυνση του τελευταίου.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να παρέχει στους φοιτητές διπλή δεξιότητα στις ψηφιακές τέχνες, καλλιτεχνική και τεχνολογική. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην ψηφιακή τέχνη, την εικονική πραγματικότητα, τα ψηφιακά παιχνίδια, τα εικονικά πολυχρηστικά περιβάλλοντα, τις τεχνολογίες ανάπτυξης δυναμικού καλλιτεχνικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, τις τεχνητές οντότητες και τον ψηφιακό ήχο. 
 
Η διάρκεια σπουδών για απόκτηση του ΜΔΕ είναι δύο χρόνια, ένα γίνεται στην Αθήνα και το ένα στο Παρίσι. Η ολοκλήρωση των σπουδών περιλαμβάνει ένα κοινό έργο μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών και των δύο Ιδρυμάτων που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα. Η φοίτηση στο ΠΜΣ δεν περιλαμβάνει καταβολή διδάκτρων. Γίνεται εγγραφή και για τα δύο χρόνια και στα δύο ιδρύματα. 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Καλλιτεχνικών ή και Τεχνολογικών Σπουδών της ημεδαπής καθώς και κάτοχοι σχετικού τίτλου αντίστοιχων αναγνωρισμένων, ομοταγών, αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄). 
 
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει ήδη δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο του Μάστερ (Licence ως προς τα Γαλλικά Πανεπιστήμια) και να μιλάει καλά τουλάχιστον αγγλικά ή 
γαλλικά, τις γλώσσες στις οποίες θα γίνονται τα μαθήματα. Επίσης, θα πρέπει να παραδώσει ή να στείλει και στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα ένα DVD το οποίο να περιέχει τα εξής: 
Α. Βιογραφικό Σημείωμα 
Β. Κείμενο έως μία σελίδα στο οποίο θα περιγράφει την περιοχή με την οποία ενδιαφέρεται να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Μεταπτυχιακό και θα επεξηγεί τους λόγους της επιλογής του 
Γ. Επιλογή από έργα που έχει κάνει στο παρελθόν (σε ψηφιακή μορφή). Τα έργα αυτά θα μπορούσαν να είναι: 
α) Οπτικοακουστικά έργα: για παράδειγμα, 2d ή 3d animation, stop motion film, video art, 
β) Net art, web art 
γ) Έργα διαδραστικά (VR, AR) ντοκουμέντα σε βίντεο, φωτογραφίες, επεξηγηματικό κείμενο 
- Για όσα έργα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο (youtube, my space κλπ ), ο/η υποψήφιος/α μπορεί να επισυνάψει το url. 
- Εάν θεωρεί αναγκαίο ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμπεριλάβει, επίσης, επεξηγηματικά κείμενα περιγραφής των έργων που περιέχει το ντοσιέ - τεχνολογική και καλλιτεχνική περιγραφή 
Δ. Μια πρόταση για το αντικείμενο-περιεχόμενο της ερευνάς του/της 
Τα κείμενα θα πρέπει να είναι στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. 
 
Η κρίση των φακέλων υποψηφιότητας και η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί και από τα δύο ιδρύματα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα τυπικά, ττα ουσιαστικά προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου, Proslipsis.gr λαμβάνοντας σημαντικά υπόψη την ανάγκη εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και έρευνας στη χρήση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εκφραστικών μέσων στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές, ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγγράφεται επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει ήδη πραγματοποιήσει και υποβάλλει προς αξιολόγηση ο υποψήφιος. 

Η αίτηση υποψηφιότητας γίνεται μόνο σε ένα από τα δύο ιδρύματα. Ο ψηφιακός φάκελος DVD (εξηγείται το περιεχόμενο του αναλυτικά παραπάνω) κατατίθεται και στα δύο ιδρύματα. Η διεύθυνση που θα σταλεί στο Πανεπιστήμιο Paris 8 είναι η εξής: Université Paris 8, Département Arts et Technologies de l'Image, 2 rue de la liberté, 93526 Saint-Denis Cedex, Téléphone: 01 49 40 66 04, Fax: 01 49 40 66 96, secretariatati@univ-paris8.fr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από την Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014 έως και την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στο κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ. (Πατησίων 42, τηλ. 210 3897128), αποκλειστικά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα – 11:00 – 13:00, Τετάρτη – 08:30 – 12:30, Παρασκευή – 11:00 – 13:00 
 
1. Αίτηση συμμετοχής (μπορεί να εκτυπωθεί και από την ιστοσελίδα της Σχολής www.asfa.gr – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών - Ανακοινώσεις – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης) 
2. Φάκελος DVD ( περιγράφεται παραπάνω) 
3. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο (Οι απόφοιτοι Σχολών της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ). 
4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου σε έντυπη μορφή. (Το ίδιο που θα υπάρχει και στο DVD) Το βιογραφικό σημείωμα οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες του/της υποψηφίου, συναφείς προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
5. Στοιχεία που τεκμηριώνουν (αν υπάρχουν) τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθμό ξένης γλώσσας. 
6. Στοιχεία που να τεκμηριώνουν (αν υπάρχουν) την γνώση χρήσης Η/Υ (ιδιαίτερα σε λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, βίντεο ή τρισδιάστατων γραφικών, γλώσσες προγραμματισμού κ.α.) 
 
Πληροφορίες: στις ιστοσελίδες www.medialab.asfa.gr/master, www.asfa.gr (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών - Ανακοινώσεις – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Μάνθος Σαντοριναίος - msantori@otenet.gr. Στη Γραμματεία του ΠΜΣ είναι η Μαρία Φελίδου - mfelidou@asfa.gr (τηλ.: 210-3897128).
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved