nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Νευρολογικά νοσήματα - Σύγχρονη πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις

Αθήνα 3.6.2014, 2:27

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις».

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 78449/E5 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Νευρολογικά Νοσήματα − Σύγχρονη Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α’ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α' 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71). 
γ) Του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190). 
4. Τη με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Τα αποσπάσματα των πρακτικών της με αρ. 1/23−09−2013 και 2/10−02−2014 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
6. Τα αποσπάσματα των πρακτικών της με αρ. 2/11−12−2013 και 1/11−04−2014 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 1304/19−09−2011 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από τον Ιούνιο του 2011 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α κα Β) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την Α.Δ.Ι.Π.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Νευρολογικά Νοσήματα – Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νοσηλευτικής, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νευρολογικά νοσήματα − Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός 
1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Νευρολογικής − Νευροχειρουργικής επιστήμης με έμφαση στη παροχή εξειδικευμένης και τεκμηριωμένης φροντίδας υγείας στον ασθενή. Πρωταρχικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της νοσηλευτικής−ιατρικής επιστήμης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμο για επαγγελματίες υγειονομικούς που έχουν εμπειρία στη 
νευρολογική φροντίδα υγείας και επιθυμούν να προωθήσουν την κλινική τους πρακτική, να αναπτύξουν την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην έρευνα και την τεκμηριωμένη υγειονομική περίθαλψη. Παράλληλος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Υγείας με στόχο την παροχή κλινικής πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις σε νευρολογικούς ασθενείς.
2. Ο κάτοχος του Μ.Δ.Ε. στα «Νευρολογικά νοσήματα−Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις», θα είναι ικανός:
• Να κατανοεί και να επιλύει τα προβλήματα των νευρολογικών ασθενών και των οικογενειών τους, ως εκ τούτου θα μπορεί να στελεχώνει Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες καθώς και Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων.
• Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει νοσηλευτική φροντίδα σε νευρολογικούς ασθενείς και να ασκεί αυτοδύναμο έργο σε νευρολογικούς ασθενείς και στις οικογένειές τους στην κοινότητα (συμβουλευτική, κατ’ οίκον νοσηλεία).
• Να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε έρευνα εστιασμένη στην προηγμένη νευρολογική φροντίδα.
• Να απασχολείται γενικότερα σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων νευρολογικής φροντίδας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον τομέα «Νευρολογικά νοσήματα−Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
To Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά, πέντε (5) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
Κατά τη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου εκπονείται μόνο η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:
α/α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ. (ECTS)
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄
1 Επιδημιολογία στη νοσηλευτική και στις επιστήμες υγείας β6
2 Μεθοδολογία της Έρευνας στο χώρο της Υγείας 6
3 Βιοστατιστική 6
4 Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος 6
5 Νευρολογική εκτίμηση 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Β’
α/α Υποχρεωτικά μαθήματα
1 Επιδημιολογία για Προηγμένη Νοσηλευτική 6
2 Ποιοτική Έρευνα στη Νοσηλευτική και στις Επιστήμες Υγείας 6
3 Εφαρμοσμένη Στατιστική για Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας 6
 4 Κλινική Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών με Νευρολογικά Νοσήματα 6
 5 Εργαστηριακές ασκήσεις στην κλινική νευρολογική νοσηλευτική 6
 ΣΥΝΟΛΟ 30
 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’
 α/α Υποχρεωτικά μαθήματα
 1 Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στις Επιστήμες Υγείας 6
 2 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ατόμων με Νευρολογικά Νοσήματα − Κατ’ οίκον νοσηλεία 6
 3 Κοινωνική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων Ασθενών 6
 4 Συμπληρωματικές θεραπείες και διαχείριση του stress 6
 5 Εργαστηριακές ασκήσεις στην κατ’ οίκον νοσηλεία και τη φροντίδα οικογένειας 6
 ΣΥΝΟΛΟ 30
 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Μ.Σ. 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός των μελών Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής ή άλλων Tμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α΄148).

Άρθρο 9
 Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν.4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν.4025/2011 (Α΄228), του άρθ. 5 παρ.8 του Ν.4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ.2 του Ν.4115/2013 (Α΄24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. 

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 50.000€ και κατανέμεται ως εξής:
1. Δαπάνες Εκπαίδευσης 10.000 € 20%
2. Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη 7.000 € 14%
3. Δαπάνες μετακινήσεων /Διαμονής 6.000 € 12%
4. Αναλώσιμα 2.000 € 4%
5. Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 2.000 € 4%
6. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2.000 € 4%
7. Γενικά Έξοδα 2.000 € 4%
8. Δαπάνες Δημοσιότητας 1.500 € 3%
9. ΤΕΙ Αθήνας 12.500 € 25%
10. Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Αθήνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 5.000 € 10%
Σύνολο 50.000 € 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved