nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

Αθήνα 3.6.2014, 9:22

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Energy and Environmental Investments)». 

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.

Αριθμ. 78451/E5 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Energy and Environmental Investments)». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71). 
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Π.Δ. 69/2013 (Α΄ 119) «Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτήματος − Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Α΄ 190).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τη με αριθ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Tο απόσπασμα των με αριθ. 4/17−12−2013 Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
6. Το απόσπασμα της αριθ. 1/04−03−2014 Πράξης της Proslipsis.gr Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 
7. Το με αριθ. 2628/23−10−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ με τη συνημμένη από το Σεπτέμβριο του 2013 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
8. Το με αριθ. πρωτ. Μ/2280/28−04−2014 έγγραφο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο: «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Energy and Environmental Investments)», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Energy and Environmental Investments) », σύμφωνα με 19152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων στα τεχνολογικά, οικονομικά και 
επιχειρηματικά θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Energy and Environmental Investments)» είναι:
i) να παρέχει στους φοιτητές του τη γνώση, τις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών, οικονομικών και επιχειρηματικών θεμάτων της ενέργειας και του περιβάλλοντος,
ii) να δώσει στους φοιτητές του τις ωθούσες δυνάμεις, τα κίνητρα και την απαραίτητη γνώση για τη δική τους επιστημονική/ επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριοποίηση στα πεδία αυτά.
Η καινοτομικότητα και το σημείο εστίασης του Π.Μ.Σ έγκεινται στη σύνθεση των τεχνολογικών, οικονομικο−τεχνικών και επιχειρηματικών πεδίων των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα θεματικά πεδία, τα μαθήματα, τα εργαστήρια και γενικά όλη η παρεχόμενη γνώση στο παρόν Π.Μ.Σ εκτείνονται σε τρεις άξονες:
• Τεχνολογία
• Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
• Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Master of Science in Energy and Environmental Investments)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Ελλάδας και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι μηχανικοί (δηλαδή απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ), απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών ή απόφοιτοι οικονομικών σχολών. Λόγω της συνάφειας και της σημαντικής αλληλεπίδρασης με τη νομοθεσία των θεμάτων υλοποίησης των επενδύσεων, το Π.Μ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν και νομικοί/ δικηγόροι, καθώς επίσης και πτυχιούχοι ΑΕI − στελέχη υπουργείων, δημόσιας διοίκησης, ενεργειακών φορέων και γενικά οργανισμών και εταιρειών που ασχολούνται με την ενεργειακή πολιτική. Τέλος, το πρόγραμμα ενδιαφέρεται να προσελκύσει στελέχη από γειτονικές χώρες, τα οποία θα έχουν αποφοιτήσει από ομοταγή αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα διατίθενται για την παρακολούθηση μαθημάτων του προγράμματος, το τρίτο διατίθεται για την παρακολούθηση μαθημάτων και για την προετοιμασία/έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ενώ το τέταρτο συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση μαθήματος και την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ χαρακτηρίζονται ως Υποχρεωτικά «Υ» (δηλαδή πρέπει να τα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές) ή ως Επιλογής Υποχρεωτικά «ΕΥ» (δηλαδή οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα μεταξύ δύο μαθημάτων). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι 120 [τριάντα (30) ανά εξάμηνο σπουδών] και κατανέμονται ως εξής: 90 πιστωτικές μονάδες για τα μαθήματα και 30 πιστωτικές μονάδες για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική γλώσσα.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' Εξάμηνο
α/α Τίτλος Μαθήματος ECTS
1 Ανανεώσιμες και Συμβατικές Ενεργειακές Τεχνολογίες Renewable Energy and Fossil Fuels based Technologies Υ 10
2 Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη Environmental Technologies and Sustainable Development Υ 8
3 Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος Energy and Environmental Economics Υ 6
4 Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Νομοθεσία και Πολιτική - Κοινωνική Αποδοχή Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων EU and National Legislation and Policy for Energy and Environment - Social Acceptance of Energy and Environmental Projects Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β' Εξάμηνο
α/α Τίτλος Μαθήματος ECTS
1 Οικονομικοτεχνική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων Techno−economic Evaluation of Energy and Environmental Investments Υ 10
2 Ένα από τα δύο παρακάτω Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
2Α Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας Energy Saving and Rationalo Energy Use ΕΥ 8
2Β Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων−Ανάπτυξη Μελετών−Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές Environmental Impact Assessment − Best Practises ΕΥ 8
3 Ερευνητική Μεθοδολογία Research Methodology Y 6
4 Εφαρμογές και Παραδείγματα Έργων R and D − Επισκέψεις σε Παραγωγικές Μονάδες R and D Applications − Industrial Case Studies Y 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄Εξάμηνο
α/α Τίτλος Μαθήματος ECTS
1 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία Ενεργειακών Έργων / Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος Design, Implementation and Operation of Environmental and Energy Projects Υ 10
2 Ένα από τα δύο παρακάτω
Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
2Α Εγκαταστάσεις Παραγωγής, Διανομής και Αποθήκευσης Ενέργειας. Έξυπνα Δίκτυα και Διανεμημένη Παραγωγή Energy Production and Distribution Systems − Energy Storage Smart Grids and Distributed Generation ΕΥ 6
2Β Εγκαταστάσεις Έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας−Αντιρρύπανσης−Αποκατάσταση Περιβάλλοντος−Μονάδες Ανακύκλωσης Pollution Control Processes and Plants−Recycling ΕΥ 6
3 Εφαρμογές R and D: Σύγχρονα Ενεργειακά /Περιβαλλοντικά Θέματα μέσω Εξειδικευμένων Σεμιναρίων Short Intensive Courses in Energy and Environment
• Σύγχρονες Τάσεις στην Ενεργειακή Τεχνολογία: π.χ. Ενέργεια της Θάλασσας, Offshore Activities
Εξειδικευμένα Θέματα: π.χ. Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, 
• Έργα Αντιρρύπανσης, Βιολογικοί Καθαρισμοί, Εργοστάσια Καύσης
• Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα στην Υποστήριξη της Σύγχρονης Γεωργίας Υ 4
Προετοιμασία/Έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Dissertation Υ 10
. ΣΥΝΟΛΟ 30
Δ΄ Εξάμηνο
α/α Τίτλος Μαθήματος ECTS
1 Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες − Τεχνικές Προβλέψεων − Καινοτομία και Ανάπτυξη. Σχεδιασμός, Χρηματοδότηση − Λειτουργία Energy and Environmental Business Activities. Planning, Funding and Implementation. Forecasting Methods. Innovation and Development Y 10
Εκπόνηση και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Dissertation Y 20
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιά με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του Άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του Άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και 
του Άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, 
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 120.000€ και αναλύεται ως εξής:
α/α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ − Ευρώ Ποσοστό
1 Κόστος Εκπαίδευσης 46.800 39%
2 Διοικητικό Κόστος 22.800 19%
3 Άλλα Κόστη (Μετακινήσεις−Προβολή −Έρευνα κτλ.) 8.400 7% ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19155
4 Τ.Ε.Ι. Πειραιά 30.000 25%
5 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά 12.000 10%
Σύνολο 120.000 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων, πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα και δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved