nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αναμόρφωση του Μεταπτυχιακού: Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αθήνα 7.6.2014, 14:44

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2015 έως το έτος 2020 - 2021.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


Αριθμ. 62053/B7 (1)
Αντικατάσταση ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» − Αναμόρφωση του Προγράμματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 Proslipsis.gr (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 54540/Β7 (Φ.Ε.Κ. 1022/τ.Β΄/24.7.2003) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 9587/Β7 (ΦΕΚ. 581/τ.Β/28−4−2005), 113903/Β7 (ΦΕΚ 1564/Β/14−11−2005), 26584/Β7 (ΦΕΚ 415/Β/26−3−2007), 12692/Β7, (ΦΕΚ 198/Β/8−2−2008) νεότερες υπουργικές αποφάσεις, που αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (5η συνεδρία 31−1−2014, θέμα 2).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 17/27−2−2014, θέμα 3.10 ).
8. Το υπ’ αριθμ. 220/16.01.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 54540/Β7 (Φ.Ε.Κ. 1022/τ.Β΄/ 24.7.2003) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφάσεις που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄). 

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσης στο χώρο της Τεχνολογίας, Σχεδίασης, Διοίκησης και Διαχείρισης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τα μαθήματα κατεύθυνσης και τα μαθήματα επιλογής, έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:
• Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
• Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.
• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
• Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
• Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:
• Κατεύθυνση 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)
• Κατεύθυνση 2: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e−Government)
• Κατεύθυνση 3: Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)
• Κατεύθυνση 4: Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Communication and Computer 
Networking Technologies)
• Κατεύθυνση 5: Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and Communication Systems)
• Κατεύθυνση 6: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Digital Innovation and Entrepreneurship)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) ακόμη εξάμηνα . 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτούνται:
• κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, η παρακολούθηση των υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων,καθώς και προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής (Ε) μέχρι συμπλήρωσης εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
• κατά το τρίτο εξάμηνο η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που ισο−δυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Η ανακατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει 
ως ακολούθως:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
(Information and Communication Systems Security)
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Κρυπτογραφία (Cryptography) 7,5
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Computer and Communication Networks 
Security) 7,5
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Database Systems Security) 7,5
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet Security and Privacy) 7,5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16291
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας (Advanced topics in Cryptography and Security) 7,5
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών (Wireless and Mobile Networks Security) 7,5
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Security Management) 7,5
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Information Law) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ (Α, Β και Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ECTS
90
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
(e−Government)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές (e−Government I: Services and Infrastructure) 7,5
Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) 7,5
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Digital Business Management) 7,5
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας (Information 
Systems Security and Privacy Enhancing Technologies) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και συνεργατική διακυβέρνηση (e−Government II: Open and 
Collaborative Government) 7,5
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Information Law) 7,5
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Greek Interoperability Framework) 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή ενός από τα ακόλουθα) ECTS
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning (ERP) Systems) 7,5
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες (Digital Services and Technologies) 7,5
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα (Research Methods and Current Research 
Topics) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ (Α, Β και Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ECTS 90
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ
Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα 
(Intelligent Information Systems)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) 7,5
Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 7,5
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές (Combinatorial Optimization 
and Modern Financial Applications) 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή ενός από τα ακόλουθα) ECTS16292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού (Distributed Systems and Web Services) 7,5
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet Security and Privacy) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό (Data Mining in the Web) 7,5
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση (Image Processing and Robotic Vision) 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή δύο από τα ακόλουθα) ECTS
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Databases for Multidimensional 
Data and Web Applications) 7,5
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα (Research Methods and Current Research 
Topics) 7,5
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive Computing Systems) 7,5
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα (Business Intelligence and Big Data) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ (Α, Β και Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ECTS
90
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙV
Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
(Communication and Computer Networking Technologies)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Εκτίμηση Επίδοσης Δικτύων Υπολογιστών (Performance Evaluation of Computer Networks) 7,5
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες (Mobile and Satellite Communications) 7,5
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς (Network, 
Green Technology and Next Generation Services Issues) 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή ενός από τα ακόλουθα) ECTS
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Computer and Communication Networks Security) 7,5
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού (Distributed Systems and Web Services) 7,5
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων (Digital Integrated Systems Design) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών (Wireless Communication Networks) 7,5
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών (Design and Development of Networks and Services) 7,5
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive Computing Systems) 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή ενός από τα ακόλουθα) ECTS
Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems) 7,5
Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing) 7,5
Πολυμεσικές Επικοινωνίες (Multimedia Communications) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ (Α, Β και Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ECTS
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ V
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 
(Information and Communication Systems)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Πληροφοριακά Συστήματα, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 
(Information Systems, IT Project Management and Internet Entrepreneurship) 10
Αλγόριθμοι, Μεθοδολογίες & Γλώσσες Προγραμματισμού, Τεχνολογία Λογισμικού (Algorithms, 
Programming Methodologies and Languages, Software Engineering) 10
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών και Τεχνολογίες Διαδικτύου (Design and 
Development of Networks and Services, Internet Technologies) 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της 
Ιδιωτικότητας (Information and Communication Systems Security and Privacy Enhancing Technologies) 10
Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems) 10
Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Data Structures and Databases) 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ (Α, Β και Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ECTS
90
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ VI
Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(Digital Innovation and Entrepreneurship)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Digital Business Management) 7,5
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation & Entrepreneurship) 7,5
Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) 7,5
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας (Information 
Systems Security and Privacy Enhancing Technologies) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες (Digital Services and Technologies) 7,5
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning (ERP) Systems) 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή δύο ή περισσοτέρων μέχρι συμπλήρωσης 15 ECTS) ECTS
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας (Information Law) 7,5
Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) 5
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα (Business Intelligence and Big Data) 2,5
Οικονομικά του Διαδικτύου (Internet Economics) 2,5
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα (Electronic Supply Chain) 2,5
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Greek Interoperability Framework) 7,5
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα (Research Methods and Current Research 
Topics) 7,5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ (Α, Β και Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε 180 μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή 
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος ή του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 351.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ)
1. ΑΜΟΙΒΕΣ − ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ210.000
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ − ΟΡΓΑΝΑ – ΥΛΙΚΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ 36.000
3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 12.000
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 32.000
5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 31.000
6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 29.000
7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.000
ΣΥΝΟΛΟ 351.000
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών καθώς και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, κ.τ.λ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2013−14 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. 
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved