nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης

Αθήνα 7.6.2014, 15:9

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία μέχρι και μέχρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 − 2022 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


Απόφαση
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (Φ.Ε.Κ. 148, τ.Α΄, 16.07.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177, τ.Α΄, 25.08.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156, τ.Α΄, 04.09.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 
3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011(Φ.Ε.Κ. 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν.4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (Φ.Ε.Κ. 189, τ.Α΄, 02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών Proslipsis.gr της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 5η/29.01.2014).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 17η/27.02.2014)
7. Το με αριθμ. πρωτ. 3186/6.12.2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
8. Το με αριθμ. πρωτ. 4502/28−3−2014 έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α').

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και (ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
Στόχοι του Π.Μ.Σ είναι:
(i) Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
(ii) Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)
Α1. Παγκοσμιοποίηση & Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης (Υποχρεωτικό)6
Α2. Τυπική, Άτυπη & Μη τυπική Επαίδευση – Δια Βίου Μάθηση (Υποχρεωτικό) 6
Α3. Εκπαίδευση Ενηλίκων − Παιδαγωγικές Αρχές (Υποχρεωτικό) 6
Α4. Ηλεκτρονική μάθηση − Παιδαγωγικές Αρχές (Υποχρεωτικό) 6
Α5. Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση −1 (Υποχρεωτικό) 6
Σύνολο: 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ.(ECTS) 
Β1. Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υποχρεωτικό) 6
Β2. Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση (Υποχρεωτικό) 6
Β3. Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υποχρεωτικό) 6
Β4. Έμφυλες Διαστάσεις Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό) 6
Β5. Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση − 2 (Υποχρεωτικό) 6
Σύνολο: 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Π.Μ. (ECTS)
Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευση (Thesis) 30
Σύνολο 30
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2021 − 2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148Α) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα μιας χιλιάδων ευρώ (91.000€) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
1. Αμοιβές – Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 50.000 €
2. Υποτροφίες 3.000 €
3. Ειδικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό ή άλλο έργο 11.000 €
4. Δαπάνες Προβολής και Δημοσιότητας 5.000 €
5. Μετακινήσεις 8.000 €
6. Εκπαιδευτικό υλικό 1.000 €
7. Εξοπλισμός και συντήρηση 2.000 €
8. Αναλώσιμα 1.000 €
9. Λοιπές Δαπάνες 10.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 91.000 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κλπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved