nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία

Αθήνα 3.7.2014, 23:52

Είκοσι τέσσερις θέσεις σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» προκηρύσσει το τμήμα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.
 
Το Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: «Πολιτική Θεωρία και ∆ικαιώµατα», «Πολιτική Ανάλυση και ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές». 

Η διάρκεια του Προγράµµατος είναι δώδεκα µήνες και περιλαµβάνει παρακολούθηση και εξέταση µαθηµάτων/σεµιναρίων, καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (ΦΕΚ 753/τ.Β΄/19.5.2004 και ΦΕΚ 1610/τ.Β΄/17.8.2007). 
 
∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ µε αναγνωρισµένο πτυχίο σπουδών. 
 
Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας από την 2α Ιουλίου 2014 έως και την 31η Αυγούστου 2014 στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει: 
1. Συµπληρωµένο το έντυπο της αίτησης συµµετοχής (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή CD). 
2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή επικυρωµένο αντίγραφο της πράξης ισοτιµίας και αντιστοιχίας του αρµόδιου οργάνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού στο οποίο να αναγράφεται ο βαθµός µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. ΚατΆ εξαίρεση µπορεί να γίνει δεκτό και επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών φοίτησης. 
3. Αποδεικτικό βαθµού πτυχίου (για αποφοίτους σχολών εξωτερικού να συνοδεύεται από πράξη αντιστοίχισης βαθµολογίας από το αρµόδιο όργανο). 
4. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών φοίτησης. 
5. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 
6. ∆ύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισµένο φάκελο. Τουλάχιστον µία συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από µέλος ∆ΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. 
7. Επικυρωµένο αντίγραφο αποδεικτικού µίας ή περισσότερων από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά. 
 
Τα έντυπα της αίτησης συµµετοχής και των συστατικών επιστολών παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.soc.uoc.gr/political/?page_id=2653.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συµµετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, που θα πραγµατοποιηθούν την 15 Σεπτεµβρίου 2014 στους χώρους του Τµήµατος. Η θεµατική στην οποία θα εξεταστούν έχει τον τίτλο: «Σαράντα χρόνια της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας»: 
Θεµατικοί ¶ξονες: 
[1] Όψεις του πολιτικού συστήµατος της Τρίτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Στοιχεία του Πολιτεύµατος – Κοµµατικό Σύστηµα και Αντιπροσώπευση – Θεσµική Οργάνωση) 
[2] Η Ιστορική Εξέλιξη του Πολιτικού Συστήµατος (Ζητήµατα Περιοδολόγησης – Μεταβολές στη φυσιογνωµία των πολιτικών κοµµάτων – Η εξέλιξη 
στη διάκριση των λειτουργιών / εξουσιών – Οι Συνταγµατικές Αναθεωρήσεις – Πολιτική Συµπεριφορά και Κρίσεις Εκπροσώπησης) 
[3] Η Ένταξη και η Πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Το υπερεθνικό θεσµικό πλαίσιο – Η επιρροή της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί της 
µορφολογίας του ελληνικού πολιτικού συστήµατος) 
 
Για τις εξετάσεις προτείνεται η ακόλουθη ελάχιστη ενδεικτική βιβλιογραφία: 
1) Α. Μανιτάκης, Συνταγµατική Οργάνωση του Κράτους: Με Στοιχεία Πολιτειολογίας. Εκδ. Σάκκουλα Α.Ε. 2009 
2) Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 1974-1990. Θεµέλιο 2001. 
3) Χρ. Βερναρδάκης, Πολιτικά Κόµµατα Εκλογές και Κοµµατικό Σύστηµα. Οι µετασχηµατισµοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010. Εκδ. Σάκκουλα Α.Ε. 2011. 
4) Π. Ιωακειµίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος: Επιπτώσεις από τη συµµετοχή στην ενοποιητική διαδικασία. Θεµέλιο 1998. 
 
Τα µαθήµατα του προγράµµατος αρχίζουν µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία», Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο, 10:30-12:30 κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη τηλ.: 2831077441, 77450 και 77451, φαξ: 2831077455. 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved