nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Mεταπτυχιακό: Μετάφραση


Αθήνα 6.7.2014, 23:59

Θέσεις φοιτητών στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Μετάφραση» προκηρύσσει το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας και η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ξεκινά στις 4 Ιουλίου και λήγει στις 22 Αυγούστου 2014.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: κ. Χρήστος Αρβανίτης
Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2014
Τηλ.: 2310 99 1354
Fax: 2310 99 5168
E‐mail: info@enl.auth.gr
Web: www.enl.auth.gr
Web: www.enl.auth.gr

Κτίριο: Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή (Πρυτανείας)
Αριθμ. Πρωτ.: 53
Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α.Π.Θ.
Έχοντας υπόψη:
1. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 44/30‐6‐2014 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος για την προκήρυξη είκοσι πέντε (25) θέσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης.

Αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη 25 θέσεων φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015 ως ακολούθως:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για 25 θέσεις φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Μετάφρασης. Το ΔΠΜΣ είναι μέλος του Δικτύου Πιστοποιημένων Πανεπιστημίων της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMT ‐European Master on Translation‐ label) που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση.

Θα γίνουν επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (υποτροφίες εσωτερικού) και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Επισημαίνουμε ότι η λειτουργία του ΔΠΜΣ κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τελεί υπό την αίρεση της δημοσίευσης της αναμορφωμένης Υπουργικής Απόφασης Λειτουργίας η οποία αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015 προβλέπεται στην Υ.Α. λειτουργίας οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ύψους 500 ευρώ ανά εξάμηνο.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας
4. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία)
5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν άριστη γνώση (σε επίπεδο Γ2) δυο ξένων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ισπανικά.
Για τους απόφοιτους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών το επίπεδο γλωσσομάθειας της συγκεκριμένης γλώσσας τεκμηριώνεται από το Πτυχίο τους.
Επίσης για τους αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης κα Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου το επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται από τις γλώσσες εργασίας που εμφανίζονται στην αναλυτική τους βαθμολογία.
6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν γνώση της ελληνικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους
Διευκρίνιση: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα για το πτυχίο μαθήματα έως το τέλος Ιουνίου 2014. Φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να λάβουν μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2014 δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 4 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου 2014 προσωπικά στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής) ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή. Τονίζεται ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. θα παραμείνουν κλειστές από 28/7 έως και 17/8/2014. Κατά το διάστημα αυτό η υποβολή θα γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή. Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Σπουδών, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, 3ος όροφος, Γραφείο 308Α, Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00‐21:00 στο αμφιθέατρο Β στο ισόγειο του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Οι γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν το πρώτο και βασικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούν:
• την άριστη κατανόηση της δεύτερης / ξένης γλώσσας
• την ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια στη μητρική γλώσσα
• την ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
• καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των 2 ωρών μέσα στο οποίο θα πρέπει να μεταφράσουν κείμενο από τις δύο δεύτερες / ξένες γλώσσες που έχουν επιλέξει προς την ελληνική. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η χρήση έντυπων λεξικών (όχι ηλεκτρονικών) κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Γενικά απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1‐10. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιτύχουν την ελάχιστη αυτή απόδοση και στις δύο γλώσσες στις οποίες εξετάζονται. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου σε μία ή στις δύο γλώσσες αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης.
Βιβλιογραφία

Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητα να μεταφράσουν δύο ξενόγλωσσα κείμενα μέσης δυσκολίας στις γλώσσες που έχουν επιλέξει να εξεταστούν.
Προφορική εξέταση

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν περάσει επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις και στις δύο ξένες γλώσσες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (για αυτό είναι σημαντικό να αναγράφεται στην αίτηση βάσιμος αριθμός τηλεφώνου καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, σε φθίνουσα βαρύτητα, είναι τα εξής:
γραπτές εξετάσεις
προφορική εξέταση
γενικός βαθμός πτυχίου
λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα

Επειδή το ΔΠΜΣ δέχεται πτυχιούχους από μεγάλο φάσμα Σχολών και Τμημάτων με διαφορετικές μεταξύ τους πρακτικές αξιολόγησης των φοιτητών, δίνεται περιορισμένη βαρύτητα στο βαθμό πτυχίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα 3 πρώτα εξάμηνα ενώ το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών και τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλοσοφίας ΑΠΘ, τηλ.:(2310-997402.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α.Π.Θ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved