nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Δημιουργική Γραφή (Συγγραφή, Εκπαίδευση)

Αυθήνα 25.8.2014, 11:45

Εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή 50 μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2014-15 θα διενεργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από την 25η Αυγούστου ως και την 20η Σεπτεμβρίου 2014. Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 50 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο Τμήματα των 25 ατόμων το καθένα. Κάθε Τμήμα αντιστοιχεί σε μία από τις κατευθύνσεις: 1. Συγγραφή, 2. Εκπαίδευση.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να περατώσει με επιτυχία οκτώ συνολικά μαθήματα, καθώς και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα γίνονται συμπυκνωμένα και εντατικά, στη Φλώρινα και ορισμένα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη· οι παρακολουθήσεις λαμβάνουν χώρα σε μη εργάσιμες ημέρες (κατά μέσον όρο μία φορά τον μήνα, από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι) και είναι υποχρεωτικές. Περιλαμβάνονται μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά· διδάσκουν δόκιμοι συγγραφείς, δημιουργοί και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.

Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4.000 €. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του κάθε εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα (1.000 €). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής και τις οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ. θα προσφέρονται δύο υποτροφίες στους πρωτεύσαντες –έναν από κάθε κατεύθυνση- των εισαγωγικών εξετάσεων για το Α’ έτος σπουδών και μικρές υποτροφίες για την εκπόνηση εργασιών κατά το δεύτερο έτος φοίτησης.

Για το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 50 € στον λογαριασμό 5250- 038184-576 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. (Σε περίπτωση μη προσέλευσης του υποψηφίου ή μη επιλογής του τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (απλή) του ενδιαφερομένου, της κατεύθυνσης που επιθυμεί (βλ. συνημμένο δείγμα εδώ, στο τέλος. ΠΡΟΣΟΧΗ: 2 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).
2. Αναλυτικό (εργο-)βιογραφικό σημείωμα με συνημμένα τα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται πως πρόκειται για ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι πριν τη διαδικασία της συνέντευξης, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Όσοι δεν τα προσκομίσουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία της συνέντευξης και αποκλείονται αυτόματα.
3. Μια επιστημονική γραπτή εργασία (προπτυχιακή, μεταπτυχιακή ή άλλη) ή μέρος εργασίας, 1-20 το πολύ ευανάγνωστων σελίδων, εφ’ όσον υπάρχει.
4. Ένα κείμενο λογοτεχνικού ή ελεύθερου ύφους (διήγημα, στίχοι, προσωπικές ημερολογιακές σημειώσεις κ.τ.ό.), 1-10 το πολύ ευανάγνωστων σελίδων.
5. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
6. Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
7. Παραστατικό της Τράπεζας Πειραιώς για την καταβολή των εξετάστρων (50 €).
8. Στον ίδιο φάκελο μπορεί να περιληφθεί και ό,τι άλλο κρίνει ο υποψήφιος ως συναφές και διαφωτιστικό της προσωπικότητάς του (πιστοποίηση για ξένες γλώσσες ή μουσικές, εικαστικές, θεατρολογικές και οποιεσδήποτε άλλες γνώσεις και εμπειρίες).

Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή — Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» (υπόψη κας Νάνου Βασιλικής), T.Θ. 21, 531 00 Φλώρινα.

Η βαθμολογία θα προκύψει από:
1. Τον φάκελο υποψηφιότητας.
2. Τη γραπτή δοκιμασία.
3. Την προφορική συνέντευξη με τους υποψηφίους.

Στα πλαίσια της συνέντευξης σταθμίζεται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, άλλα πρόσθετα προσόντα, καθώς και τα κίνητρα και οι στόχοι του για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.

Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη, παρά συνιστά το υποστηρικτικό πλαίσιο που προϊδεάζει για τις απαιτήσεις της γραπτής δοκιμασίας, καθώς και της προφορικής συνέντευξης:
- Stephen King, Περί συγγραφής […], εκδ. Bell, Αθήνα 2006.
- Μίμης Σουλιώτης, «Μου αφήνεις 50 δραχμές για τσιγάρα;», εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2009.
- Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Ζωγράφου Μαρία, Βακάλη Άννα, Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013.
- Το αφιέρωμα «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση», ηλεκτρονικό περιοδικό Keimena, τεύχος 15, Ιούλιος 2012 - http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=95
- Ένα ελληνόγλωσσο λογοτεχνικό βιβλίο (ποιητική συλλογή ή μυθιστόρημα ή τόμος διηγημάτων, ενός Έλληνα είτε ξένου, γνωστού και δόκιμου συγγραφέα) της προσωπικής επιλογής του υποψηφίου.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί ένα διήμερο (Σαββατοκύριακο), στις 11 και 12 Οκτωβρίου του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στις σχετικές ιστοσελίδες (http://www.nured.uowm.gr και http://dim-grafi.uowm.gr). Για τα νεότερα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα http://dim-grafi.uowm.gr ή http://www.nured.uowm.gr ή να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», καθημερινά και ώρες 11 π.μ.─2 μ.μ. Υπεύθυνη: κα Βασιλική Νάνου, τηλ.: 23850 55125, e-mail: creative_writing_secretariat@outlook.com.

Διευθυντής του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Ντίνας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved