nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση

Αθήνα 29.8.2014, 13:54

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για πρώτη χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning», για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τρία  ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και εν μέρει Κυριακή). Απουσίες γίνονται δεκτές μόνο σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, 32 πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και  πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 1.300€ (συνολικό ύψος διδάκτρων 3.900€), τα οποία καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

Υποβολή υποψηφιοτήτων
Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΘΣ (Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96127, Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία), από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 10.00 - 13.00.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Α’)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου*
Α. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο        Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (Φωτοαντίγραφο*).
4. Φωτοτυπία*  δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
5. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του Τμήματος) όπου θα    αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές 
6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. (Φωτοαντίγραφο*).
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
8. Φωτοαντίγραφο* πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
9. Φωτοαντίγραφο* άλλου μεταπτυχιακού τίτλου.
10. Φωτοαντίγραφο* αναγνωρισμένου διπλώματος γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English) 
11. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
12. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

* Σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) . Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά 3, 4, 8, 9, 10  θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι, όταν τους ζητηθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. 

Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή του φακέλου
1. Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε. Εάν ο χώρος δεν είναι αρκετός, παρακαλούμε να συνεχίστε στο πίσω μέρος της σελίδας.
2. Όλα τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι αντίγραφα  οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ με ζελατίνες με τη σειρά που τα έχετε αναφέρει στην αίτηση.
3. Σε κάθε ζελατίνα να αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού που αντιστοιχεί στη λίστα της αίτησης.
4. Σε κάθε ζελατίνα να περιέχεται μόνο ένα δικαιολογητικό. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζελατίνα αρκεί να αναγράφεται καθαρά το πλήθος τους στην αίτηση.
5. Στο εξώφυλλο του φακέλου/ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
6. Τα δικαιολογητικά που υποβάλετε στην αίτησή σας δεν επιστρέφονται.

Διαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιοι (που δεν κατέχουν ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών) θα συμμετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 έως 14.00. Ακολούθως, οι επιτυχόντες στην ανωτέρω εξέταση, καθώς και όλοι άλλοι υποψήφιοι που κατέχουν ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών, θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις σε δύο Θεματικές Περιοχές: 
(α) Παιδαγωγική και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00-15.00. 
(β) Μεθοδολογία της έρευνας με εστίαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση  το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16.00-19.00. 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα Κεντρικά διδακτήρια της Σχολής Καλών τεχνών (Δ/νση: Ηρακλέους & Β. Γεωργίου Β΄) στην αίθουσα Λήδας Τασοπούλου στο Ναύπλιο. 

Πληροφορίες
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://ts.uop.gr/)
Διεύθυνση Γραμματείας: Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96127 Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved