nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Αθήνα 25.9.2014, 7:12

Θέσεις σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 12η φορά το Νοέμβριο 2014 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, προκηρύσσει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο στην κατεύθυνση: Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία. Οι άλλες δύο κατευθύνσεις, δηλαδή, Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στα Λοιμώδη Νοσήματα και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, δεν θα διδαχθούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος λόγω περικοπής της χρηματοδότησης.

Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας, β) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων, γ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής Πανεπιστημίου άλλων Τμημάτων που το αντικείμενό τους σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και δ) κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να πάρουν πτυχίο πριν την έναρξη του ΠΜΣ (Νοέμβριος 2014 ). Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφΆ όσον πάρουν έγκαιρα το πτυχίο τους. 

Τονίζεται ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο) και είναι διάρκειας 20-25 ώρες την εβδομάδα (2 5ωρα το πρωί και 2 ή 3 5ωρα το απόγευμα).

Συνίσταται σε όσους εργαζόμενους επιλεγούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια αξιολόγησης: 
• 1ο στάδιο: 
I. Εξέταση δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και περίληψης κειμένων καθώς και γραπτής έκφρασης (έκθεση). Η θεματολογία των κειμένων και της έκθεσης θα αναφέρεται σε γενικές γνώσεις του πεδίου της δημόσιας υγείας (σημειώνεται πως δεν θα δοθεί συγκεκριμένη ύλη (βιβλιογραφία) για την προετοιμασία των υποψηφίων καθΆ ότι στην εξέταση θα αξιολογηθεί η ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης και όχι οι ειδικές γνώσεις)

Γραπτή εξέταση 
II. Εξέταση αγγλικής γλώσσας
Κατανόηση κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου
• 2ο στάδιο:
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καλούνται όσοι βρίσκονται στις 35 πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις. Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος. Θα συνεκτιμηθούν:

Προφορική Εξέταση
• Η επιστημονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο)
• Η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)
• Οι συστατικές επιστολές
• Η σχετικότητα με το αντικείμενο καθώς και το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι φοιτητές κατΆ έτος.

Χρονοδιάγραμμα
- Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014: Γραπτή εξέταση 
 – 10:00πμ - 11:00πμ, Αγγλικά
 – 12:00μμ - 14:30μμ, Γενικές Γνώσεις
- Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014: Προφορική Εξέταση (12:00μμ)
- 3 – 7 Νοεμβρίου 2014: Εγγραφές
Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών εγγραφής:
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και ισοτιμία ή αντιστοιχία του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης
– Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αντίστοιχου, για τους αλλοδαπούς
προπτυχιακών σπουδών για όσους δεν έχουν παραλάβει το πτυχίο τους)

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν θα είναι εφικτή η εγγραφή.
- Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014: Έναρξη μαθημάτων

Η αίτηση και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ με e-mail (σε αρχεία κειμένου όπως π.χ. WORD χωρίς υπογραφή) στη διεύθυνση: mph@med.uoc.gr.
Οι συστατικές επιστολές μπορούν:
• Είτε να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για τον υποψήφιο …..», εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει: 
1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής 
2. να γίνει μέχρι και την 10/10/14
3. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη 
• Είτε να κατατεθούν σφραγισμένες στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Τμήμα Ιατρικής, Πτέρυγα 7, Γραφ. 7Α
-110) την ημέρα της γραπτής εξέταση (15/10/2014).
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved