nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Συνεργασία Σχολής Εθνικής Άμυνας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακά

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.11.2014, 17:34

Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τη διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας (παρακάτω).

Σε πρώτο στάδιο από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας», στο οποίο θα γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα ως υποψήφιοι οι παρακάτω κατηγορίες των σπουδαστών της ΣΕΘΑ:
α. Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
γ. Υπάλληλοι βαθμού Β', κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και υπάλληλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των λοιπών υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
δ. Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Αξιωματικοί τρίτων χωρών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.330/39/264983/Σ.4134 (1)
Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τη διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», τον Ν. 3685/2008 («Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»), του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων Proslipsis.gr τεχνολογικού τομέα αυτής» και το άρθρο 23 του Ν. 3404/2005.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ 5 του Ν.3883/2010 (Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις).
δ. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
ε. Την απόφαση της Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις 23 Σεπτεμβρίου 2014.
στ. Την απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου στις 24 Σεπτεμβρίου 2014.
ζ. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» μεταξύ του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών σε συνεργασία με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές), του Ν. 3883/2010 (Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις), του Ν. 4009/2011 (Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και του Ν.4076/2012 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις).
2. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αντικείμενο − σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας είναι να παράσχει στους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που φοιτούν στη ΣΕΘΑ, τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες (κρίσης, ανάλυσης και σύνθεσης) προκειμένου να χειριστούν ζητήματα εθνικής και διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» («Master of Arts in Strategic Security Studies»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων − Διαδικασία Εισαγωγής
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα ως υποψήφιοι οι παρακάτω κατηγορίες των σπουδαστών της ΣΕΘΑ:
α. Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
γ. Υπάλληλοι βαθμού Β', κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
δ. Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Αξιωματικοί τρίτων χωρών.
2. Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω για την επιλογή τους ως υποψηφίων, θα καθορίζονται από τη ΣΕΘΑ κατόπιν έγκρισης του ΓΕΕΘΑ πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή των σπουδαστών στο Π.Μ.Σ.
3. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) σπουδαστές.
4. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Υπεύθυνος φορέας για την αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το οποίο διενεργεί τις εξετάσεις και κοινοποιεί πίνακα επιτυχόντων από τον κατάλογο υποψηφίων που έχει εγκριθεί από το ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους της ΣΕΘΑ, περιλαμβάνοντας ώρες διδασκαλίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης του ημερήσιου προγράμματος για διάφορους λόγους, θα προγραμματίζονται οι ανάλογες αναπληρώσεις.
2. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιείται με την έναρξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους της ΣΕΘΑ και η διάρκεια του είναι αυτή που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μπορεί να καθυστερήσει κατά ένα μήνα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.
3. Η διδασκαλία συνίσταται από διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις κατά ομάδες, ασκήσεις, εργασίες, μελέτες, εξετάσεις, και από κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Το σύνολο της διδακτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους σπουδαστές. Το πρόγραμμα της διδασκαλίας αποτελείται από ένα σταθερό γενικό πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, τα οποία προσαρμόζονται με βάση το εκάστοτε γενικό θέμα και είναι υποχρεωτικά για την απονομή των κατά το άρθρο 3.
4. Το γενικό πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων (μαθήματα) και οι κύκλοι σπουδών ανά εξάμηνο, με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, οι οποίοι οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α΄ εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά 
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 10
Στρατηγικές Σπουδές 10
Επιλογής (από τα 3 επιλέγεται το 1) 
Αμερικανική Υψηλή Πολιτική 10
 Γεωπολιτική Γεωοικονομία 10
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 10
Β΄ εξάμηνο 
Από τα 5 μαθήματα επιλέγονται 3
Πόλεμος και Οικονομία 10
Πυρηνικά Όπλα και Ασύμμετρες Απειλές 10
Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Ασφάλεια 10
Χειρισμός Κρίσεων 10
Περιφερειακή Ασφάλεια και Συγκρούσεις (Ευρώπη, 
Βαλκάνια, Αν. Μεσόγειος, Αν. Ασία) 10
Γ΄ εξάμηνο 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Έρευνα και Συγγραφή στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας 5
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 25
5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των σπουδαστών του Π.Μ.Σ. είναι μικρότερος των δεκαπέντε (συμπεριλαμβανομένου), τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) ανά εξάμηνο καθορίζονται σε τρία υποχρεωτικά. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα θα προκύπτουν κατόπιν συνεργασίας του Παντείου Πανεπιστημίου και της ΣΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη και το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής.

Άρθρο 7
Προσωπικό
Στο παρόν Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν καθηγητές και λέκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ΑΕΙ, και επιστημονικοί συνεργάτες της Σχολής Εθνικής Άμυνας, καθώς και ερευνητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και όλοι οι συνεργάτες του ΠΜΣ αμείβονται με βάση τις αποφάσεις των κατά νόμον αρμοδίων οργάνων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Σχολή Εθνικής Άμυνας θα διαθέτουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες για τις ανάγκες πραγματοποίησης του Π.Μ.Σ.
2. Οι παραδόσεις, οι διαλέξεις, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι συζητήσεις κατά ομάδες, οι ασκήσεις και οι εξετάσεις του ΠΜΣ διεξάγονται σε χώρο που διαθέτει η ΣΕΘΑ στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες του ακαδημαϊκού έτους.
3. Η γραμματειακή υποστήριξη των σπουδαστών του Π.Μ.Σ. θα γίνεται με μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου.
4. Η ΣΕΘΑ για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των σπουδαστών της διαθέτει και σύστημα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΓΕΕΘΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των σπουδαστών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Διάρκεια λειτουργίας
Η παρούσα συμφωνία έχει πενταετή διάρκεια αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015. Στο τέλος της περιόδου αυτής θα επανεκτιμηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με πρόταση των αρμοδίων οργάνων της ΣΕΘΑ και του Παντείου Πανεπιστημίου και έγκριση του ΥΠΑΙΘ και ΥΠΕΘΑ.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ενδεικτικό συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε σπουδαστή του ΠΜΣ (και για τα τρία εξάμηνα) ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
α. Ανθρώπινο δυναμικό :1.200 ευρώ.
β. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες: 800 ευρώ.
Σύνολο: 2.000 ευρώ.
2. Το ΥΠΕΘΑ θα εξασφαλίζει την κάλυψη του κόστους των διδάκτρων μέσω σχετικών ρυθμίσεων που θα προβλέπουν την κάλυψη του συνόλου των διδάκτρων ή την ενδεχόμενη συμμετοχή των υποψηφίων σπουδαστών εν όλω ή εν μέρει σε αυτό.
3. Υπεύθυνη για την διαχείριση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ είναι σύμφωνα με τον νόμο η Επιτροπή 
Ερευνών ως διαχειριστής του ΕΛΚΕ (Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας) του ΑΕΙ που καλύπτει το ΠΜΣ, δηλαδή του Παντείου Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ειδικό συμφωνητικό μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και του ΥΕΘΑ ως φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος. Η Επιτροπή Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου θα είναι υπόλογη για την καταβολή της αμοιβής των διδασκόντων στο ΠΜΣ.
4. Η συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων δεν περιλαμβάνει καμία οικονομική υποχρέωση. Συγκεκριμένα το Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να έχει οιαδήποτε οικονομική αξίωση από τη ΣΕΘΑ και αντιστρόφως.
5. Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους λειτουργίας είναι οι εξής:
α. Δίδακτρα − τέλη εγγραφής.
β. Χορηγίες από ΝΠΔΔ και ΝπΙΔ.
γ. Δωρεές.
δ. Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις − Λοιπές Ρυθμίσεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από την Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των δύο Σχολών καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη ισχύος, από δημοσιεύσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved