nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Συνεργασία Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για μεταπτυχιακό

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.11.2014, 18:22

Συνεργασία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) για τη διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας (παρακάτω).

Ειδικότερα, τα Τμήματα: α) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα συνδιοργανώσουν και θα λειτουργήσουν, σε συνεργασία με την ΑΔΙΣΠΟ, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΓΙΜΣ) στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια», από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015. Επισπεύδον τμήμα είναι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Ο ελάχιστος αριθμός σπουδαστών ΑΔΙΣΠΟ που θα εισάγονται κατ’ έτος στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ' αρχάς σε σαράντα, ο δε μέγιστος σε εβδομήντα. Σαράντα σπουδαστές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Κοινά Σώματα), κατ' ελάχιστον, θα συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ με έξοδα που βαρύνουν το ΓΕΕΘΑ. Ο αριθμός των σπουδαστών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κάθε έτος θα καθορίζεται από το ΓΕΕΘΑ.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.Αριθμ. Φ.330/40/264984/Σ.4135 (2)
Συνεργασία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) για τη διοργάνωση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
α. Τη διάταξη της παραγράφου 5 άρθρου 88 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).
β. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148).
γ. Τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159). Proslipsis.gr
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
στ. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
ζ. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη συνεργασία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ) με σκοπό τη διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Τα Τμήματα: α) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα συνδιοργανώσουν και θα λειτουργήσουν, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.ΓΙ.Μ.Σ.) στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια», από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015. Επισπεύδον τμήμα είναι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
2. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί αποκλειστικά επ' ωφελεία των σπουδαστών και των, μετά την έναρξη του παρόντος προγράμματος, αποφοίτων της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ), όπως καθορίζεται παρακάτω.

Άρθρο 2
Χρονική Διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει για 8 έτη, δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 μέχρι και το 2021−2022.

Άρθρο 3 
Αντικείμενο − Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στις Διεθνείς Σχέσεις, στη Διεθνή Ασφάλεια, στους Διεθνείς Οργανισμούς και σε όποια άλλη συναφή θεματολογία επιθυμεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και περιλαμβάνεται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Έδρας Ασφαλείας − Στρατηγικής της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ).
2. Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων, της Διεθνούς Ασφάλειας και των Διεθνών Οργανισμών. Στοχεύει επίσης, στη δημιουργία υψηλού βαθμού ακαδημαϊκής εξειδίκευσης αποφοίτων της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, ικανών να προωθήσουν την αναβάθμιση 
και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν και της συνολικής λειτουργίας της άμυνας και της ασφάλειας και να συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στους τομείς επιχειρησιακής σχεδίασης, χάραξης πολιτικής εθνικής ασφαλείας και σχεδίασης διακλαδικής στρατηγικής.

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στον τομέα των «Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας» («Master of Arts in International Relations and Security»).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 4 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 13 μήνες εκ των οποίων τρεις (3) μήνες θα διατίθενται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.
2. Ο διατιθέμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας δύναται να παραταθεί, το μέγιστο έως τρεις (3) μήνες επιπλέον και κατόπιν έγκρισης από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο του Δ.Π.Μ.Σ. Η εν λόγω παράταση θα δίνεται μόνο σε περιπτώσεις που θα πιστοποιείται από το ΓΕΕΘΑ, ύστερα από έγκριση σχετικής αναφοράς που θα έχει  υποβάλλει σε αυτό ο σπουδαστής.

Άρθρο 6
Όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.
Ως όργανα του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις Οργάνωσης και Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ. από τα Α.Ε.Ι. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ασκούνται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, (Ε.Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη και συγκροτείται από δύο εκπροσώπους και ένα αναπληρωματικό μέλος από κάθε Τμήμα που συνδιοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ. Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων πρέπει να είναι αντίστοιχου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και εκλέγονται από τις αντίστοιχες Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων τους. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και εκλέγεται από τα μέλη της, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ακαδημαϊκού έτους, με απλή πλειοψηφία. Ο Διευθυντής έχει τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και εκλέγεται με διετή θητεία.

Άρθρο 7
Αριθμός Σπουδαστών Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ που θα ενταχθούν στο Δ.Π.Μ.Σ.
Ο ελάχιστος αριθμός σπουδαστών Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ που θα εισάγονται κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' αρχάς σε σαράντα (40), ο δε μέγιστος σε εβδομήντα (70). Σαράντα (40) σπουδαστές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Κοινά Σώματα), κατ' ελάχιστον, θα συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. με έξοδα που βαρύνουν το ΓΕΕΘΑ. 
Ο αριθμός των σπουδαστών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κάθε έτος θα καθορίζεται από το ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων και οι ασκήσεις στο Δ.Π.Μ.Σ. θα ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή − Υποχρεώσεις Τμημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων θα διεξάγεται σε εκπαιδευτικό περιβάλλον εντός των εγκαταστάσεων της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ και συμπληρωματικά στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.ΜΑΚ (σε ποσοστό όχι κάτω από 10% και μέχρι 20% των συνολικά προβλεπόμενων ωρών του Δ.Π.Μ.Σ) σύμφωνα με όσα θα καθορίζονται στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ, ενώ η γραμματειακή υποστήριξη των σπουδαστών του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης (Τ.ΕΚΠ) της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. Το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα υποστηρίζει το Δ.Π.Μ.Σ. με το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του, τα σχετικά επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά της βιβλιοθήκης και την εν γένει υλικοτεχνική υποδομή του, στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό.

Άρθρο 10
Εκτέλεση
1. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα εκτελείται βάσει Κανονισμού Δ.Π.Μ.Σ. (Κ.Δ.Π.Μ.Σ.) που θα εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα του ΠΑ.ΜΑΚ., κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. και θα είναι σύμφωνος με το πνεύμα της παρούσας απόφασης και των διατάξεων του Ν.3685/2008.
2. Αντίγραφο των εκπονούμενων, στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ., διπλωματικών εργασιών θα αποστέλλεται στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, σε ηλεκτρονική μορφή με μέριμνα της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11
Κατηγορίες Σπουδαστών
1. Ομάδα Α: Το σύνολο των σπουδαστών της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.
2. Ομάδα Β: Το υποσύνολο των σπουδαστών της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ., με έξοδα που βαρύνουν το ΓΕΕθΑ, και ανήκουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΞ, ΓΙΝ, ΠΑ, ΚΣ).
3. Ομάδα Γ: Το υποσύνολο των σπουδαστών της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. με έξοδα που θα βαρύνουν 
τους ίδιους.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση Σπουδαστών
1. Το σύνολο των σπουδαστών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ παρακολουθούν την παρεχόμενη εκπαίδευση του Δ.Π.Μ.Σ.
2. Η αξιολόγηση του συνόλου των σπουδαστών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ (Ομάδα Α), στο πλαίσιο της απόκτησης πτυχίου Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, διενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Οργανισμό της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ από το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτής.
3. Η αξιολόγηση του συνόλου των σπουδαστών που θα συμμετάσχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. (Ομάδες Β και Γ), στο πλαίσιο της απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα των «Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας», θα διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Κ.Δ.Π.Μ.Σ.) και αποκλειστικά από το διδάσκον προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. Η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων (κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του εξαμήνου) θα εκτελείται σε ώρες μετά το εργάσιμο ωράριο της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.

Άρθρο 13
Διαδικασία Εισαγωγής/Συμμετοχής
1. Το σύνολο των σπουδαστών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ του εκάστοτε τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, θα δύναται να λαμβάνει μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα με σκοπό την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, κατόπιν αναφοράς τους στη Σχολή, ως ακολούθως:
α. Τουλάχιστον πέντε (5) μήνες πριν την έναρξη της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, θα καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις, σε δύο (2) μαθήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Δ.Π.Μ.Σ. (Κ.Δ.Π.Μ.Σ). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών του ακαδημαϊκού έτους, σε χώρο που θα καθορίζεται από την Α.ΔΙ.ΣΠ.Ο.
β. Επιτυχόντες στις εξετάσεις θεωρούνται όσοι λάβουν βαθμολογία άνω του 50% σε κάθε μάθημα.
γ. Οι επιτυχόντες θα κατατάσσονται ανάλογα με τη βαθμολογία που πέτυχαν σε αυτές (Κατάλογος Επιτυχόντων).
2. Κατ’ εξαίρεση για το εκπαιδευτικό έτος 2014−2015, οι σπουδαστές που θα αποτελέσουν την Ομάδα Β, (ήτοι οι σπουδαστές που θα συμμετάσχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. με χρηματοδότηση προερχόμενη από το ΓΕΕΘΑ) θα επιλεγούν από το ΓΕΕΘΑ, βάσει ποσόστωσης ανάλογη του αριθμού των σπουδαστών εκάστου κλάδου της 12ης Εκπαιδευτικής Σειράς και του βαθμού επιτυχίας στις Κλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή.
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των σπουδαστών των Ελληνικών ΕΔ που επιλέχτηκαν είναι μικρότερος από τον κατ’ ελάχιστο αριθμό των σπουδαστών με χρηματοδότηση προερχόμενη από το ΓΕΕΘΑ, οι υπόλοιπες θέσεις για να λειτουργήσει το Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται να καλύπτονται, με έναν εκ των κατωτέρω τρόπων με σειρά προτεραιότητας:
α. Με την πλήρωση των εναπομεινάντων θέσεων, εκ των Κύπριων σπουδαστών ή σπουδαστών του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) (της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους του Δ.Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με την επίδοση τους στις εισαγωγικές εξετάσεις ή με τη διαδικασία της συνέντευξης.
β. Με την εν συνεχεία πλήρωση τυχόν εναπομεινάντων θέσεων, εκ των αλλοδαπών σπουδαστών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ (της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους του Δ.Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με την επίδοση τους στις εισαγωγικές εξετάσεις ή με τη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλλουν, στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό νόμιμης παραμονής κ.λπ.).
4. Ο αριθμός των σπουδαστών που θα συμπληρώνει τον αριθμό που θα καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος, με τον οποίο θα λειτουργεί το Δ.Π.Μ.Σ. με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους, δύναται να καλύπτεται με έναν εκ των κατωτέρω τρόπων με σειρά προτεραιότητας:
α. Με σπουδαστές που ανήκουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ, ΚΣ), σύμφωνα με την επίδοση τους στις εισαγωγικές εξετάσεις ή με τη διαδικασία της συνέντευξης.
β. Με Κύπριους σπουδαστές ή σπουδαστές του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), σύμφωνα με την επίδοση τους στις εισαγωγικές εξετάσεις ή με τη διαδικασία της συνέντευξης.
γ. Με αλλοδαπούς σπουδαστές, σύμφωνα με την επίδοση τους στις εισαγωγικές εξετάσεις ή με τη διαδικασία της συνέντευξης, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν, στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά (πχ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό νόμιμης παραμονής κ.λπ.).
5. Η διαδικασία εισαγωγής και η κατάρτιση του τελικού καταλόγου των συμμετεχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ., θα πραγματοποιείται με συνεργασία του Τμήματος Εκπαίδευσης (Τ.ΕΚΠ) της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ και της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. Proslipsis.gr
6. Το σύνολο των αποφοίτων, μεταγενέστερης της έναρξης του παρόντος προγράμματος εκπαιδευτικής σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, οι οποίοι παρακολούθησαν το σύνολο της εκπαίδευσης αλλά δεν συμμετείχαν στο Δ.Π.Μ.Σ. (ήτοι ανήκαν στην Ομάδα Α αλλά δεν ανήκαν στην Ομάδα Β ή Γ), δύνανται να εγγραφούν στο τελικό στάδιο της Διπλωματικής Εργασίας, εφόσον δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από 3 χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης τους από την Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, και να λάβουν τίτλο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με βάση την ακόλουθη διαδικασία:
α. Υποβολή σχετικού αιτήματος προς τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., στην οποία εκτός των άλλων θα αναφέρουν 
ότι αναλαμβάνουν να καταβάλλουν το προβλεπόμενο από τον εκάστοτε Κανονισμό Π.Μ.Σ, κόστος για την εν λόγω διαδικασία.
β. Εφόσον το αίτημά τους γίνει δεκτό, θα πρέπει να διέλθουν επιτυχώς αξιολόγηση σε κάθε μάθημα του Δ.Π.Μ.Σ. (παράγραφος 3 άρθρου 12 και παράγραφος 2β άρθρου 14) όπως θα καθορίζεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Δ.Π.Μ.Σ. (Κ.Δ.Π.Μ.Σ.) και σε χρόνο που θα καθορίζεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
γ. Ολοκληρώσουν τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14
Πρόγραμμα Μαθημάτων − Αξιολόγηση Σπουδαστών
1. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και το στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Όλα τα μαθήματα και δραστηριότητες του προγράμματος είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης για όλους τους σπουδαστές του προγράμματος (Ομάδα Β και Γ) και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 4 τίτλου, ορίζονται ως εξής:
α. Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων.
β. Επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα.
γ. Επιτυχής εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
δ. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών αξιολόγησης των σπουδαστών στα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.
3. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων (ECTS) έχει ως εξής:
α. Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 4 υποχρεωτικά μαθήματα x 7,5 ECTS = 30 ECTS
β. Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 4 υποχρεωτικά μαθήματα x 7,5 ECTS = 30 ECTS
γ. Μία Διπλωματική εργασία x 30 ECTS = 30 ECTS
4. Η κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων 
Δ.Π.Μ.Σ. κατά εξάμηνο, έχει ως εξής:
α. Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 εκπαιδευτικών ωρών ανά εβδομάδα έκαστο και διαρκείας 13 εβδομάδων καθώς και επιπλέον τρίωρη γραπτή εξέταση ανά μάθημα):
(1) Διεθνείς Σχέσεις Ι
(2) Διεθνή Οικονομικά
(3) Θεωρία Στρατηγικής Ι
(4) Διεθνής Πολιτική, Διεθνές Δίκαιο και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
β. Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 εκπαιδευτικών ωρών ανά εβδομάδα έκαστο και διαρκείας 13 εβδομάδων καθώς και επιπλέον τρίωρη γραπτή εξέταση ανά μάθημα):
(1) Διεθνείς Οργανισμοί: Θεωρία και Πράξη
(2) Διεθνής Ασφάλεια και Σύγχρονες Απειλές
(3) Διεθνείς Σχέσεις II
(4) Θεωρία Στρατηγικής II
γ. ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (διπλωματική εργασία διαρκείας 3 μηνών)
5. Στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους, οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά προπαρασκευαστικά 
μαθήματα (τρόπος συγγραφής διπλωματικής εργασίας, μέθοδοι έρευνας κ.λπ.).

Άρθρο 15 
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., για τον ελάχιστο αριθμό (40) των σπουδαστών της Ομάδας Β, υπολογίζεται σε 73.200 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
α. Κόστος εκπαίδευσης (αποζημιώσεις διδακτικού προσωπικού): 47.580 ευρώ.
β. Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.ΜΑΚ.: 7.320 ευρώ.
γ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 18.300 ευρώ.
2. Με μέριμνα ΥΠΕΘΑ εξασφαλίζεται, ανά ακαδημαϊκό έτος, το αναλογούν κόστος των 73.200 ευρώ [που αντιστοιχεί στον ελάχιστο αριθμό των σαράντα (40) σπουδαστών Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, εκ των προερχομένων από τις Ελληνικές ΕΔ (Ομάδα Β), ως ανωτέρω άρθρο 7]. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιθυμούντων/ επιτυχόντων σπουδαστών Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι μικρότερος του ελάχιστου απαιτούμενου, το πρόγραμμα δύναται να εκτελεστεί με ανάλογη τροποποίηση του κόστους, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ και ΠΑ.ΜΑΚ, η οποία θα τύχει της έγκρισης του ΓΕΕΘΑ.
3. Το αναλογούν συνολικό κόστος ανά σπουδαστή, των Ομάδων Β και Γ, που συμμετέχει στο Δ.Π.Μ.Σ. καθορίζεται σε 1.830 ευρώ και καλύπτει το σύνολο των εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος.
4. Πρόσθετους πόρους του Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν να αποτελέσουν κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γενικά, πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, παροχές,δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008.
5. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ειδικό συμφωνητικό μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΥΠΕΘΑ ως φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος.

Άρθρο 16
Ειδικές Διατάξεις
Η ενεργοποίηση του προγράμματος, για κάθε εκπαιδευτικό έτος ξεχωριστά, θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από το ΥΠΕΘΑ και οι σχετικές πιστώσεις έχουν αποδοθεί στο ΠΑ.ΜΑΚ πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, με εξαίρεση το εκπαιδευτικό έτος 2014−2015. Επιπρόσθετες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., θα ρυθμίζονται μέσω του εκάστοτε Κανονισμού Δ.Π.Μ.Σ. (Κ.Δ.Π.Μ.Σ.)

Έναρξη ισχύος, από δημοσιεύσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved