nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αθήνα 13.3.2015, 04:31

Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ενέκρινε τη λειτουργία προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers)».

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.
Απόφαση
Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΕΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄223),
β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),
δ) του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
ε) του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο το Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. A.M.Θ. και το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής σε Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε..
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1/14−01−2015 πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1/29−01−2015 (θ. 1οΕΗΔ) πράξης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής TE με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers)» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015− 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers)», σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers)» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα που άπτονται των τριών κύριων συνιστωσών προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής:
1) Υπολογιστική Νοημοσύνη και Τεχνολογίες Διδασκαλίας και Μάθησης (Computational Intelligence and Technology−Enhanced Teaching and Learning)».
2) Δίκτυα και Ανάπτυξη εφαρμογών (Networks - Application Development).
3) Ενσωματωμένα συστήματα και Ρομποτική (Embedded systems and Robotics) με την παροχή γνώσεων σε όλο το φάσμα τεχνολογιών αιχμής.
Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι:
• Η εξέλιξη και βελτίωση ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το ΠΜΣ.
• Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και η προβολή του έργου τους διεθνώς
με την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που πραγματεύεται το ΠΜΣ.
• Η συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων και πρακτικών.
• Η συνεργασία με Θεσμικές Κρατικές Δομές (π.χ. Υπουργεία, Υπηρεσίες, OTA κ.λπ.) αλλά και άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται με θέματα που πραγματεύεται το ΠΜΣ. Proslipsis.gr
• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους ή/και μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10) εκ των οποίων και τα δέκα είναι υποχρεωτικά. 
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:
Α΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
α/α Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Τεχνολογίες Διδασκαλίας και Μάθησης − Technologies in Teaching and Learning 6
2. Τεχνολογία Επικοινωνιών Διαδικτύου − Internet Communications Technology 6
3. Υπολογιστική Νοημοσύνη − Computational Intelligence 6
4. Ανάπτυξη Εφαρμογών − Applications Development 6
5. Ενσωματωμένα Συστήματα − Embedded Systems 6
Β΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
α/α Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Ασφάλεια Συστημάτων και Εφαρμογών − Secure Systems and Applications 6
2. Κινούμενα Ρομπότ − Mobile Robots 6
3. Διαδικτυακός Προγραμματισμός − Internet Programming 6
4. Μηχανική Όραση και Αναγνώριση Προτύπων − Computer Vision and Pattern Recognition 6
5. Υπολογιστικά Νέφη & Καινοτόμες Διαδικτυακές Τεχνολογίες − Cloud Computing and Internet Innovative Technologies 6
Γ΄ Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Proslipsis.gr
1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία − Msc Thesis 30
Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατά έτος.
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέλη ΕΠ και μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τΑ΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ, εργαστήρια κ.λπ).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022− 23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθ. 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας όλου του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 114.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΑ %
1 Κόστος Εκπαίδευσης 33060 29%
3 Διοικητική 9006 7,9%
4 Τεχνική Υποστήριξη 15390 13,5%
6 Ανανέωση−Συντήρηση Εξοπλισμού 2394 2,1%
7 Διακεκριμένοι Προσκεκλημένοι 5814 5,1%
8 Αναλώσιμα 1938 1,7%
10 Λοιπά/Υποτροφίες 6498 5,7%
11 Ε.Λ.Κ.Ε. T.E.I. A.M.®. 11400 10%
12 T.E.I. A.M.Θ. 28500 25%
ΣΥΝΟΛΟ 114.000 100% Proslipsis.gr
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
Αριθμ. 239/276
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved