nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Λογιστική και Ελεγκτική

Αθήνα 17.3.2015, 18:40

Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (Master of Science (M.Sc) in Accounting and Auditing).

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019 − 2020.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (Master of Science (M.Sc) in Accounting and Auditing).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του Ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Tο Π.Δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/5−6−2013 τ.Α΄) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων−Συγχώνευση Τμημάτων− Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής− Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το με αρ. πρωτ. 137/19−1−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής
Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Α.ΔΙ.Π.
5. Το με αρ. πρωτ. 73/21−1−2015 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το αριθμ. 1/19−1−2015, θέμα 1ο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
7. Το αριθμ. 3/11−2−2015, θέμα 2ο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (M.Sc.−Master of Science in Accounting and Finance) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» «Master of Science (M.Sc) in Accounting and Auditing».

Άρθρο 2
Αντικείμενο − σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.
2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην Λογιστική και Ελεγκτική επιστήμη.
• Η κατανόηση των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων.
• Η κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης που αφορά την λογιστική παρακολούθηση, τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την ευρύτερη χρηματο− οικονομική διοίκηση.
• Την κατανόηση της νομολογίας και την εφαρμογή της Φορολογίας, του Εσωτερικού και Εξωτερικού Έλεγχου των επιχειρήσεων.
• Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
• Την κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Ελεγκτική και στην Αγγλική γλώσσα «Master of Science (M.Sc) in Accounting and Auditing».

Άρθρο 4
Κατηγορία Πτυχιούχων
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019 − 2020, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.
1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER
Α/Α Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
1 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) 5
2 Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Έλεγχου (Auditing & International Auditing Standards) 5
3 Eντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης (Detection, Investigation and Prevention of Economic Fraud) 5
4 Στατιστική (Statistics) 5
5 Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων (Accounting and Auditing of Public Organizations and specific business sectors) 5
6 Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business Economics) 5
Σύνολο 30
2ο Εξάμηνο : 2nd SEMESTER
Α/Α Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
7 Φορολογική Νομοθεσία (Τax Law) 5
8 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Hellenic Accounting Standards) 5
9 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (Cost and Management Accounting) 5
10 Χρηματοοικονομική ανάλυση (Financial Analysis) 5
11 Ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεων (Consolidated Financial Statements) 5
12 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards) 5
Σύνολο 30
3ο Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER
Τίτλος μαθήματος - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis)  30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ανά Τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν τον παραπάνω όριο, δημιουργείται και δεύτερο Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Ε.Π. άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (Α΄ 148) και του Ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών του Μ.Π.Σ.. Ενδεικτικά εφόσον οι φοιτητές είναι 25 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 72.500 €. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τα δίδακτρα (για 25 φοιτητές x 2.900,00 € ετησίως = 72.500,00 €), το ΛΑΕΚ επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν. Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός - Κατηγορίες - Κόστος - Συμμετοχή
Αμοιβές προσωπικού 29000 40%
Λοιπά Έξοδα – Αμοιβές τεχνικής διοικητικής υποστήριξης 7250 10%
Μετακινήσεις 1450 2%
Επιβραβεύσεις 7250 10%
Συνέδρια/ Ημερίδες 2175 3%
Ειδικός Λογαριασμός 7250 10%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 18125 25%
Σύνολο 72500 100%

Άρθρο 11
Επιβραβεύσεις
Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο Π.Μ.Σ., οι επιβλέποντες Καθηγητές είτε διπλωματικών εργασιών είτε εργασιών στα 12 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer view process), σε συνεργασία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνητές όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα προτείνεται η επιβράβευση των πέντε (5) καλυτέρων εργασιών. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση της SCImago Journal & Country Rank και συγκεκριμένα το H – index του κάθε περιοδικού στις παρακάτω ειδικέςκατηγορίες (Subject Area):
• Business, Management and Accounting
• Economics, Econometrics and Finance
• Social Sciences με υποκατηγορία τους Νόμους (Law)
Στους βραβευθέντες φοιτητές θα αποδίδεται επαινετική αναφορά (εύφημος μνεία) και στους καθηγητές θα διανέμεται ως αμοιβή το 10 % του σχετικού προϋπολογισμού (1ο βραβείο 2,4%, 2ο βραβείο 2,2%, 3ο βραβείο 2%, 4ο βραβείο 1,8%, 5ο βραβείο 1,6%).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Koζάνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved