nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων

Αθήνα 31.3.2015, 07:13

Η πρύτανις του Ιόνιου Πανεπιστημίου ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 544 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του:
1. Ν. 4301/2014, άρθρο 34
2. Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄, 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄ 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
4. Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄, 02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (4η Συνεδρίαση/22−7−2014), σε ορθή επανάληψη.
7. Την υπ’ αριθ. 403 /12 Ιουνίου 2014 απόφαση του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και Κατασκευών, Διάταξη Τεχνητών Σεισμών, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (7η συνεδρίαση/31−07−2014 και 4η συνεδρίαση /09−02−2015).
9. Την υπ’ αριθ. 130241/Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ: 2320/τ.Β΄/28−08−2014) που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Mουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων».
10. Το έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδ. έτος 2014−2015 τη λειτουργία Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά
τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα) σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδ. έτος 2014−2015, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Νόμου 3685/2008, (ΦΕΚ 148Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr

Στο ΠΜΣ συμμετέχει με παροχή υλικοτεχνικής υποδομής το Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και Κατασκευών, Διάταξη Τεχνητών Σεισμών, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (υπ’
αριθμ. 403/12 Ιουνίου 2014 απόφαση του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και Κατασκευών,
Διάταξη Τεχνητών Σεισμών, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχής των αρχειακών δεδομένων της Πόλης και της Κτιριοδομίας μετά τον 16° αιώνα και των συναφών μεθοδολογιών επεμβάσεων.

Άρθρο 2
Σκοπός − Αντικείμενο
Σκοπός του είναι:
α) η ειδίκευση πτυχιούχων ΑΕΙ της χώρας ή άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο της αρχειακής τεκμηρίωσης των υλικών, της συντήρησης, των γενικών κανόνων και των μεθοδολογιών επεμβάσεων κυρίως στις περιοχές της μεσογειακής λεκάνης και ιδιαίτερα της Αδριατικής από τον 16° αιώνα.
β) Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, ώστε να καταστούν ικανοί αφενός μεν να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της χώρας αλλά και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής, αφετέρου δε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Αρχειακή Τεκμηρίωση β) Υλικά Επεμβάσεων γ) Τεχνικές Επεμβάσεις

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:
1. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική υστέρα από επιλογή του φοιτητή. Proslipsis.gr
2. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής:
α. Κάθε φοιτητής/ήτρια παρακολουθεί τα μαθήματα κορμού (κοινά και στις τρεις κατευθύνσεις) και τα μαθήματα ειδίκευσης, ανάλογα με την ειδικότητα που επέλεξε.
β. Στο πρώτο εξάμηνο διδάσκονται μόνο μαθήματα κορμού, καθόσον παρέχονται γνώσεις απαραίτητες και για τις τρεις ειδικότητες. Στο δεύτερο εξάμηνο υπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ειδικότητας. Στο τρίτο εξάμηνο υπάρχουν μόνο μαθήματα ειδικότητας. Στο τέταρτο εξάμηνο ο/η φοιτητής/ήτρια αναλαμβάνει Μεταπτυχιακή Εργασία συναφή στην κατεύθυνση που επέλεξε.
3. Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος έχει ως ακολούθως:
Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου είναι:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
(υποχρεωτικά για όλους/ες τους/τις Φοιτητές/Φοιτήτριες) ECTS 30
1. Ερευνητική Μεθοδολογία. Αποτυπώσεις, τρόποι και μέθοδοι. Σχεδίαση (ύφος − συμβολισμοί − παραδοχές − επισημάνσεις). Αναπαραστάσεις. 7,5
2. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, της Δομικής Τεχνολογίας και των εφηρμοσμένων Τεχνών των χωρών της μεσογειακής λεκάνης και ειδικότερα της Αδριατικής από τον 16° αιώνα. 7,5
3. Στοιχεία παραμετροποίησης και διαχείρισης κτιριακού σχεδιασμού (κλίμα, γεωμορφολογία, ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, κτιριολογικές και τυπολογικές μεταβολές και μετεξελίξεις) στα κτίρια (κατοικία − μέσο παραγωγής, κατοικία −εμπόριο, ναυτιλία, κατοικία − κεφαλαιοκρατική οργάνωση, δημόσια, βιομηχανικά κλπ. κτίρια) και στα διατηρητέα σύνολα και οικισμούς (ανοιχτοί − οχυροί, κτηνοτροφικοί − αγροτικοί, ημιαστικοί − βιομηχανικοί − προσφυγικοί, κοινωνική οργάνωση και οικονομία).
Όργανα και φορείς διαχείρισης. 7,5
4. Δίκαιο προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς [Διεθνείς Συμβάσεις και Χάρτες, Ελληνικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Ζώνες 7,5
Προστασία και διατηρητέα (χαρακτηρισμοί)]
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ
(υποχρεωτικό για όλους/ες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες) ECTS 30
1. Θεωρία των επεμβάσεων (παλαιό και νέο, χρηστικότητα −άνεση − ευκρασία − ασφάλεια), είδη επεμβάσεων, εισαγωγή νέων χρήσεων, ιστορική συνέχεια, συμβολισμοί), Προτάσεις επεμβάσεων (χρήσεις, στόχοι, δυνατότητες) και Κριτική αξιολόγηση προτάσεων − Συμβατότητα 7,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
(κάθε φοιτητής/ήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει και τα δυο μαθήματα της ειδίκευσης που επιλέγει, καθώς και ένα μάθημα εκ των τεσσάρων μαθημάτων από τις υπόλοιπες δυο ειδικεύσεις)
α) Κύκλος Αρχειακής Τεκμηρίωσης
1. Αρχειακή τεκμηρίωση διερευνούμενου αντικειμένου και του ευρύτερου χώρου του 7,5
2. Καταγραφική διαδικασία (περιγραφή διερευνούμενου αντικειμένου, προσδιορισμοί ζημιών και αιτιών, κτλ.) 7,5
β) Κύκλος Υλικών
1. Καταγραφή δειγμάτων υλικών 7,5
2. Υλικά, είδη και ιδιότητες 7,5
γ) Κύκλος Τεχνικών Επεμβάσεων
1. Κατασκευαστική ανάλυση − Δομικά συστήματα 7,5
2. Οργάνωση εργοταξίου − Μηχανολογικός εξοπλισμός 7,5
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
(κάθε φοιτητής/ήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει και τα τρία μαθήματα της ειδίκευσης που επιλέγει, καθώς και ένα μάθημα εκ των έξι μαθημάτων από τις υπόλοιπες δυο ειδικεύσεις) ECTS 30
α) Κύκλος Αρχειακής Τεκμηρίωσης
1. Αρχειακή τεκμηρίωση διερευνούμενου αντικειμένου − φάσεις κατασκευής και επεμβάσεων −τυπολογική ανάλυση
7,5
2. φωτογραφική τεκμηρίωση − στοιχεία θεωρίας φωτογραφίας 7,5
3. Πληροφορίες για ελλείποντα στοιχεία (συλλογή − καταγραφή − αξιολόγηση). Βοηθητικές και διερευνητικές τομές − μετρήσεις − ασφάλεια 7,5
β) Κύκλος Υλικών
1. Επιστήμη και τεχνολογία υλικών. 7,5
2. Γενικές αρχές της αντοχής των υλικών. Επίδραση του περιβάλλοντος στα υλικά. Προστασία των υλικών.
3. Τεχνολογία και μέθοδοι διερεύνησης και αξιολόγησης υλικών. 7,5
γ) Κύκλος Τεχνικών Επεμβάσεων
1. Αρχές στατικής − δυναμικής ανάλυσης των κατασκευών.
Διατάραξη της κρατούσας ισορροπίας. Παρεμβολή νέων υλικών κατασκευών. 7,5
2. Τεχνικές δομικής αποκατάστασης με παραδοσιακή τεχνολογία. Τεχνικές δομικής αποκατάστασης με σύγχρονη τεχνολογία. 7,5
3. Τεχνικές ενίσχυσης φερόντων στοιχείων. Τεχνικές αντικατάστασης φερόντων στοιχείων. Αντικατάσταση − Αποκατάσταση μη φερόντων στοιχείων. Ένταξη εγκαταστάσεων − πυρασφάλειας. 7,5
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECTS 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3685/2008, (ΦΕΚ 148Α).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα διαθέσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τα εργαστήρια, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ.
Επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος θα απαιτηθεί η αγορά εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο συνίσταται σε εξοπλισμό εργαστηρίων (υλικό και λογισμικό), βιβλία και μελέτες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11α του άρθρου 80 του Νόμου 4009/2011, (ΦΕΚ 195Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορλα στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσόν των 30.000 ευρώ, και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε ευρώ Proslipsis.gr
1. Δαπάνες μετακινήσεων 7000
2. Υλικοτεχνική υποδομή−προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (Εξοπλισμός, όργανα, υλικά) 9000
2. Δαπάνες για αναλώσιμα 4000
3. Προμήθεια ή συντήρηση εξοπλισμού 5000
4. Άλλες δαπάνες 5000
Σύνολο 30.000
Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από πηγές, όπως: πόροι από ερευνητικά προγράμματα από κοινοτικά προγράμματα, καθώς και δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων και λοιπών πόρων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ − ΠΑΠΑΣΑΛΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved