nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή

Αθήνα 31.3.2015, 07:19

Η πρύτανις του Ιόνιου Πανεπιστημίου ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδ. έτος 2014 - 2015 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου(Κέρκυρα).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αριθμ. 545
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του:
1. του Ν. 4301/2014, άρθρο 34,
2. του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α') «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄),
3. της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
4. του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (9η/17−6−2014 και 4η/10−12−2014).
8. To απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (5η /03−02−2015).
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (8η/25−08−2014 και 4η/09−02−2015).
10. Το αριθμ. πρωτ. 1378/05−05−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014 − 2015 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014 − 2015 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στα πεδία: Α) «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες» και Β) «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης» Σκοπός του Προγράμματος είναι: α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας − στο δημιουργικό πεδίο της οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας − στις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής τέχνης και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης και του καλλιτεχνικού έργου.
β) η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και κατηρτισμένων δημιουργών τέχνης / καλλιτεχνών, ικανών να προάγουν την οπτικοακουστική τέχνη, μέσα από την εις βάθος χρήση της επιστήμης και της ψηφιακής οπτικοακουστικής τεχνολογίας και να την εφαρμόσουν σε ποικίλα πεδία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της αυτόνομης και ομαδικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, της οπτικοακουστικής παραγωγής και της επικοινωνίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις:
1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφίστικων Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων, Επικοινωνίας−ΜΜΕ, Αρχιτεκτονικής, Μουσικής Επιστήμης και Μουσικών Σπουδών, Επιστημών της Τέχνης, Οπτικοακουστικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επιστημών της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών), Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις.
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο σε τρία εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται διδασκαλία μαθημάτων και το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα Υποχρεωτικά Κορμού (ΥΚ), Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚΑ ή ΥΚΒ) και Υποχρεωτικών Επιλογής Κατεύθυνσης (YEA ή ΥΕΒ), καθώς και στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Το σύνολο των μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 μονάδες. Τα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες.

Α' Εξάμηνο
Υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων − ένα (1) Υποχρεωτικού Κορμού (ΥΚ), ένα (1) Υποχρεωτικού
Κατεύθυνσης (ΥΚΑ ή ΥΚΒ) και τριών (3) Υποχρεωτικών Επιλογής Κατεύθυνσης (YEA ή ΥΕΒ), εκ των οποίων ένα υποχρεωτικά πρέπει να είναι από την Κατεύθυνση που δεν έχει επιλεγεί.
Κατεύθυνση Α: «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες»
Εξάμηνο Α΄ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Υποχρεωτικό μάθημα κορμού
Μεθοδολογίες Έρευνας 6
Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
Συγγραφή και Οπτικοποίηση σεναρίου 6
Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Α
Βίντεο Τέχνη 6
Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση 6
Εφαρμογές Διαδικτύου 6
Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Β
Τεχνολογίες Παρουσίασης 6
Οπτικοακουστικού Περιεχομένου
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου 6
Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 30
Κατεύθυνση Β: «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης»
Εξάμηνο Α΄ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Υποχρεωτικό μάθημα κορμού
Μεθοδολογίες Έρευνας 6
Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
Μαθηματικές θεμελιώσεις Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας 6
Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Α
Τεχνολογίες Παρουσίασης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου 6
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου 6
Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής 6
Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Β
Βίντεο Τέχνη 6
Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση 6
Εφαρμογές Διαδικτύου 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 30
Β΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων − ένα (1) Υποχρεωτικού Κορμού (ΥΚ), ένα (1) Υποχρεωτικού
Κατεύθυνσης (ΥΚΑ ή ΥΚΒ) και τριών (3) Υποχρεωτικών Επιλογής Κατεύθυνσης (YEA ή ΥΕΒ), εκ των οποίων ένα υποχρεωτικά πρέπει να είναι από την Κατεύθυνση που δεν έχει επιλεγεί.
Κατεύθυνση Α: «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες»
Εξάμηνο Β΄ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Υποχρεωτικό μάθημα κορμού
Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων 6
Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος 6
Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Α
Διαδραστικές Εγκαταστάσεις 6
Τέχνη Ήχου 6
Τρισδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή 6
Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Β 
Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας 6
Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη 6 
Πιστότητα Οπτικοακουστικού Περιεχομένου 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 30
Κατεύθυνση Β: «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης»
Εξάμηνο Β΄ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Υποχρεωτικό μάθημα κορμού
Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων 6
Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
Σχεδιασμός − Οργάνωση
Οπτικοακουστικών Έργων 6

Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Α
Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας 6
Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη 6
Πιστότητα Οπτικοακουστικού Περιεχομένου 6
Υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης Β
Διαδραστικές Εγκαταστάσεις 6
Τέχνη Ήχου 6
Τρισδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 30
Εξάμηνο Γ (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα διαθέσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ.
Επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος θα απαιτηθεί η αγορά εκπαιδευτικού υλικού το οποίο συνίσταται σε εξοπλισμό εργαστηρίων (υλικό και λογισμικό), βιβλία και μελέτες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021 − 2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρου της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό 93.600,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης - Ποσά (ευρώ)
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού 69.080,00 €
Δαπάνες υποτροφιών 9.000,00 €
Δαπάνες προβολής, διαφήμισης και ερευνητικών δραστηριοτήτων 2.000,00 €
Δαπάνες για αναλώσιμα, γραφική ύλη, έντυπα και άλλες προμήθειες 2.000,00 €
Υλικοτεχνική υποδομή 2.880,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων 8.640,00 €
Σύνολο: 93.600,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, κ.λπ.

Άρθρο 12
 Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ − ΠΑΠΑΣΑΛΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved