nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Βιοεπιχειρείν

Αθήνα 31.3.2015, 10:13

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν», μεταξύ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2022 - 2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3159
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν» μεταξύ του Τμή−
ματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας
και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 195/6.9.2011) και του άρθρου 35 Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄
258/8.12.2014).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α΄/5−6−2013) «Μετονομα−
σία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και
ίδρυση – συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτε−
χνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
90η/11.2.2015).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης τους Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
44/6.3.2015).
9. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι−
κού Ιδρύματος Ερευνών στη συνεδρία 2015/03/17−2−2015.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 975/4.7.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−15 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Βιοεπιχειρείν» του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτε−
χνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και
Βιοτεχνολογίας, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Ινστιτούτο Βιολογίας,
Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, του Εθνι−
κού Ιδρύματος Ερευνών οργανώνουν και λειτουργούν
από κοινού από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16, Διιδρυ−
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Βιοεπιχειρείν» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την επιστημονική
κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα βιο−
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στους τομείς της
υγείας, διατροφής, βιοχημικής και μοριακής διαγνωστι−
κής και περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας. Οι απόφοιτοι
του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για
μία επιτυχή σταδιοδρομία στον κόσμο των βιοτεχνολο−
γικών εταιρειών και της μετάφρασης της καινοτομίας
σε προϊόντα, και υπηρεσίες καθιστώντας τους πολύτιμο
ανθρώπινο δυναμικό για τον βιομηχανικό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Το ΠΜΣ χορηγεί Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στο «Βιοεπιχειρείν».


Άρθρο 4
Προϋποθέσεις− Κριτήρια επιλογής φοιτητών
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
(ΜΦ) πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών
Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, και Πολυτεχνικών
Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοι−
χων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι
λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος
τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε
τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας τα οποία μπορούν να είναι τόσο στην Ελλη−
νική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά την συ−
μπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με τον
πίνακα 1. 
Πίνακας 1
Κωδικός ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 8
ΜΚ2 ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 8
ΜΚ3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 7
ΜΚ4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ − ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 7
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ5 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 8
ΜΚ6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 8
ΜΚ7 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 7
ΜΚ8 ΈΡΕΥΝΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 7
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΜΔ) 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο
σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα−
τος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και Ερευνητές του Ινστιτούτου Βιολογίας,
Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνι−
κού Ιδρύματος Ερευνών καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Ο υπάρχων εξοπλισμός του Τμήματος Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και
Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καλύ−
πτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την
υλοποίηση του Δ. Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λει τουργίας
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο
ποσό των 97.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δα−
πανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ευρώ
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνι−
κού και διοικητικού προσωπικού 80.000
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθε−
τος εξοπλισμός (προμήθεια, ανανέωση,
συντήρηση) 11.000
Μετακινήσεις 5.000
Γενικά έξοδα 1.500
Σύνολο 97.500
Το ανώτερο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλυ−
φθεί κυρίως από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοι−
τητών δωρεές, χορηγίες, κ.λπ. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα Νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 12 Μαρτίου 2014

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved