nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Αθήνα 27.4.2015, 03:14

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος» («Applicationsof Environmental Protection and Management»), ενέκρινε η Πρύτανις του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 έως 2021 - 2022.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι−
κών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι−
στημίου Πατρών με τίτλο «Εφαρμογές Προστασί−
ας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος» («Applicationsof
Environmental Protection & Management»).

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4−9−2009) και του άρθρου
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών Proslipsis.gr και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), κα−
θώς και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/2−8−2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄). Proslipsis.gr
6. Το Π.Δ. 97/2013 (ΦΕΚ 134 τ. Α΄) «Κατάργηση Τμή−
ματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρία αριθμ. 105/21.1.2015).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
51/5.2.2015).
9. Το αριθμ. 1958/2−11−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών με τίτλο «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχεί−
ρισης Περιβάλλοντος» («Applications of Environmental
Protection & Management»), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περι−
βάλλοντος» («Applications of Environmental Protection &
Management») σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 τ.Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η οργάνωση και λειτουργία
μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην εμβάθυνση
σε γνωστικές περιοχές και εφαρμογές της προστασίας
και της διαχείρισης περιβάλλοντος με την παρακολού−
θηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση −
Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.
Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:
• Η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στις
πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης της προστασίας
και της διαχείρισης του Περιβάλλοντος. Proslipsis.gr
• Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυνα−
μικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
• Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικεί−
μενο του ΠΜΣ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Το πεδίο αιχμής που θεραπεύεται από το μεταπτυχι−
ακό πρόγραμμα σπουδών εμπίπτει στο γνωστικό αντι−
κείμενο των περιβαλλοντικών σπουδών, ένας τομέας
σημαντικός και σύγχρονος, καλύπτοντας ερευνητικά
αντικείμενα με έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες, στα
οικοσυστήματα και στους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα συμβάλει
έμμεσα στην ανάπτυξη της χώρας με την προετοιμασία
και διάθεση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού
στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και τεχνο−
λογιών του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε) με τίτλο: «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχεί−
ρισης Περιβάλλοντος» («Applications of Environmental
Protection & Management»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων
Περιβάλλοντος, Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι
Σχολών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και
Δασολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σχετικών με
το περιβάλλον ειδικοτήτων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο
(2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται
σε 60 ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν
επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄
εξαμήνου, 3 (τρία) από τα οποία είναι υποχρεωτικά και
τα υπόλοιπα δύο (2) είναι επιλογής και να εκπονήσουν
επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή εργασία κατά το Β΄ εξά−
μηνο σπουδών, το θέμα της οποίας ανατίθεται στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές το αργότερο έως το τέλος
του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα πιστώνονται
με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS και η μεταπτυ−
χιακή εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS.
Η Μεταπτυχιακή Εργασία γίνεται στην Ελληνική και σε
ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.
Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Προσομοίωση Διεργασιών
Environmental (Data Analysis & Process Modeling) Υποχρεωτικό 6
Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (GreenEnvironmentalTechnologies) Υποχρεωτικό 6
Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπισή τους
(Ecosystems and Environmental Risks) Υποχρεωτικό 6
Μάθημα επιλογής Επιλογής 6
Μάθημα επιλογής Επιλογής 6
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Μεταπτυχιακή εργασία Υποχρεωτικό 30
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Α΄ εξαμήνου (ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 2 μαθήματα από τον παρεχό−
μενο κατάλογο) ECTS
1 Εργαστηριακές Τεχνικές Περιβάλλοντος (EnvironmentalLaboratoryTechniques) 6
2 Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας Πεδίου (EnvironmentalFieldSurveyTechniques) 6
3 Σύγχρονες Εφαρμογές Περιβάλλοντος (AdvancedEnvironmental Τechnologies) 6
4 Διαχείριση και επικοινωνία περιβαλλοντικών έργων (Managing&CommunicatingEnvironmentalProjects) 6

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυ−
σικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κα−
τηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.
Α΄/16−7−2008).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των Τμήματος
καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος
(κατάλληλη κτιριακή υποδομή, Η/Υ, εργαστήρια και βι−
βλιοθήκη που δύναται προσφέρει στους φοιτούντες
άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βι−
βλιογραφία).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 80 παρ.11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Τα ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
ανέρχεται σε 23.000,00 € και αναλύεται στις παρακάτω
κατηγορίες δαπανών:
Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός €
Έξοδα προβολής και δημοσιότητας 500,00 Proslipsis.gr
Δαπάνες μετακινήσεων και εργασιών πεδίου 9.500,00
Εργαστηριακά αναλώσιμα 9.500,00
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 3.500,00
Σύνολο 23.000,00
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, χορηγίες, κληροδο−
τήματα, κ.ά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 26 Φεβρουαρίου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved