nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου
Αθήνα 22.6.2015, 18:37

Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 Διιδρυματικού − Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την Κοζάνη, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν, με τίτλο: «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation − MOGMAT).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/1540 (1)
Έγκριση Διιδρυματικού − Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν με τίτλο: «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation − MOGMAT).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/5−6−2013 τ. Α΄) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων−Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας».
3. Την υπουργική απόφαση Φ.5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007, τ. Β΄) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το από 19−12−2014 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν (Πόλη Μπακού, Αζερμπαϊτζάν) και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
5. Το αριθμ. 137/19−1−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Α.ΔΙ.Π..
6. Το αριθμ. 73/21−1−2015 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Proslipsis
7. Το απόσπασμα πρακτικού της από 26−1−2015, θέμα 2ο Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της από 27−5−2015, θέμα 5ο Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
9. Το γεγονός ότι το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (Συνεδρίαση Δ.Σ. 5/15−05−2015 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
10. Την απόφαση της συγκλήτου 4/12−12−2014 του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν για την συνδιοργάνωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Μεταφορά Φυσικού αερίου και πετρελαίου».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Πόλη Μπακού, Αζερμπαϊτζάν) με τίτλο Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο (Petroleum oil and gas management and transportation − MOGMAT).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διακρίνεται σε δύο άξονες:
α) Την υψηλή εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και οργάνωσης μονάδων αξιοποίησης προϊόντων απόσταξης πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες πετρελαϊκών επιχειρήσεων και διεθνικών επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου.
β) Την υψηλή τεχνολογική εκπαίδευση στελεχών οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων απόσταξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Κύριος σκοπός του διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς της τεχνολογίας και οικονομίας των μονάδων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Στόχοι του διιδρυματικού Π.Μ.Σ. είναι:
1. Να εξειδικεύσει στελέχη στη διοίκηση της βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά τους μέσω αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (ΤΑΡ).
2. Να εξειδικεύσει στελέχη σε θέματα διαχείρισης έργων και λειτουργικής αξιοπιστίας σχετικά με αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων αποθήκευσής τους. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των έργων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, της αξιοπιστίας τους καθώς και των αντίστοιχων θεμάτων του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (ΤΑΡ).
3. Να εξειδικεύσει πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, στους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα μπορούν να καλύψουν αφενός μεν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομίας.
4. Να δημιουργήσει υψηλά ειδικευμένα στελέχη, με αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Επίσης να τους καταστήσει ικανούς και ανταγωνιστικούς στο εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.
5. Να εκπαιδεύσει ανθρώπινο δυναμικό στη διοίκηση και την πρακτική των διεθνικών επιχειρήσεων, ως ηγετικά στελέχη και γενικούς διευθυντές για την ενίσχυση των εθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. οι διπλωματούχοι θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου και προϊόντων απόσταξης πετρελαίου. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, θα καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και διευθυντές στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
 Proslipsis
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο (Petroleum oil and gas management and transportation). Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού με συνυπογραφή από το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Πόλη Μπακού, Αζερμπαϊτζάν) και το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του που ισχύουν σήμερα . Η εγγραφή των φοιτητών γίνεται στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Επομένως οι τίτλοι σπουδών είναι ελληνικοί και δεν απαιτείται η αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των
Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3685/2008 αλλά και τις προσθήκες και συμπληρώσεις τους. 
Pr Proslipsisoslipsis.gr
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α/Α - Κωδικός - Α' Εξάμηνο - Μαθήματα Υποχρεωτικά - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 ΜΟ 1110 Ποσοτικές Μέθοδοι των επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, της βιομηχανίας και των μεταφορών.
Quantitative Methods in petroleum oil and gas business, industry and transportation 3 7,5
2 ΜΟ 1120 Βιομηχανική Οικονομική του πετρελαίου και αερίου. Proslipsis
(Economics for the Oil and Gas Industry) 3 7,5
3 ΜΟ 1130 Βιομηχανικές Τεχνολογίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
(Oil and Natural Gas industry technologies) 3 7,5
4 ΜΟ 1140 Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου και φυσικού αερίου και η περιβαλλοντική πολιτική της ενέργειας.
(European oil and gas law and energy environment policy) 3 7,5
Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών 30 Proslipsis.gr

Α/Α - Κωδικός - Β' Εξάμηνο - Μαθήματα Υποχρεωτικά - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 ΜΟ 1210 Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά.
Financial management in petroleum oil and gas industry and transportation 3 7,5
2 ΜΟ 1220 Διαχείριση έργων και η λειτουργική αξιοπιστία των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Project Management and operational reliability of oil and gas pipelines and storage facilities. 3 7,5
3 ΜΟ 1230 Διεθνής διοικητική των επιχειρήσεων και οι διεθνικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
(International business and multinational oil and gas companies) 3 7,5
4 ΜΟ 1240 Τεχνολογίες μεταφοράς μέσω αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
(Oil and Gas Technologies of pipeline transportation crude oil and natural gas) 3 7,5
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

Α/Α - Κωδικός - Γ' Εξάμηνο - Μαθήματα Υποχρεωτικά - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 ΜΟ 1310 Μεθοδολογία Έρευνας. Περιπτωσιολογικές μελετών για το πετρέλαιο, την Διοίκηση και μεταφορά του φυσικού αερίου και πετρελαίου. Proslipsis.gr
Research Methodology. Case studies on oil and gas management and transportation 3 7,5
2 ΜΟ 1320 Ασφάλεια και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην βιομηχανία και από την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Safety and Environmental Impacts in Oil and Natural Gas Industry and Transportation 3 7,5
3 ΜΟ 1330 Petroleum oil and gas logistics and supply chain management.
Διανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 3 7,5
4 ΜΟ 1340 Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά σχέδια στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και την μεταφορά τους.
Strategic Management and investment projects in petroleum oil and gas industry and transportation 3 7,5
Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών 30
Α/Α - Κωδικός - Δ' Εξάμηνο - Μαθήματα Υποχρεωτικά - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΟ 1310 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία − Master Thesis 30
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50) φοιτητές. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και προσκεκλημένων διδασκόντων άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) και του Ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους αλλά και τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου του ΠΜΣ για 50 άτομα υπολογίζεται σε 200.000 € και αναλύεται ποσοστιαία ως εξής:

Α/Α - Προϋπολογισμός - Ποσοστό %
1 Κόστος εκπαίδευσης και διπλωματικές εργασίες 24,42%
3 Δαπάνες μετακινήσεων 16,325%
Διοικητικά έξοδα Π.Μ.Σ.
4.1. Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (14,2%)
4.2. Διοικητικά έξοδα του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν (2,5%) 16,7%
4 Αναλώσιμα, έξοδα Software γραμματείας 2%
5 Δημοσιότητα. Έντυπα ημερίδων−συνεδρίων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις των καθηγητών των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι. 5,555%
6 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 10%
7 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 25%
Σύνολο 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από δίδακτρα.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις Proslipsis.gr
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 4 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved