nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Αθήνα 22.6.2015, 19:54

O πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενέκρινε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα – Master in International and European Policies on Education, Training and Research».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα – “Master in International and European Policies on Education, Training and Research”».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−θρο 6, (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ−παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α΄, 7−10−2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).
6. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς». Proslipsis.gr
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 29−5−2015).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 4−6−2015).
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1205/31.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήμα−τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα – “Master in International and European Policies on Education, Training and Research”», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα – “Master in International and European Policies νon Education, Training and Research”», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα – “Master in International and European Policies on Education, Training and Research”», του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων α) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων β) των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών φορέων κατάρτισης γ) των στελεχών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δ) των στελεχών των Υπουργείων/Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού ε) των στελεχών επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στ) των ερευνητών και εργαζομένων σε ερευνητικά κέντρα, ζ) των εργαζομένων σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ΜΚΟ η) των στελεχών Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.ά.) θ) των αναλυτών δημόσιων πολιτικών και
δημοσιογράφων σχετικά με τα αντικείμενα, ι) όσων επιθυμούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείμενα.
  Proslipsis.grProslipsis.gr
Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι:
1) Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή και ευρωπαϊκή διάστασή τους. Το εν λόγω πρόγραμμα, συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα επιτρέψουν την προσωπική και επαγγελματική τους αναβάθμιση και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
2) Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, της κατάρτισης και της έρευνας. Ο διεπιστημονικός σχεδιασμός του προγράμματος αποσκοπεί στην επιμόρφωση των φοιτητών τόσο όσον αφορά στον τρόπο διαμόρφωσης και μεταφοράς των εν λόγω πολιτικών από το διεθνές στο εθνικό και τοπικό επίπεδο όσο και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις για τις εν λόγω πολιτικές. Οι προσεγγίσεις αυτές εξετάζονται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτών, στην πράξη, με στόχο την παροχή των απαραίτητων εννοιών και εργαλείων με απώτερο στόχο την πλήρη αξιοποίηση προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας και της εκπαίδευσης των πολιτών.
3) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Η εξοικείωση με ζητήματα μεθοδολογίας και με σύγχρονες έρευνες στα επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων τους. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών καθώς και στο σχεδιασμό και υποβολή διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Τέλος, το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια υψηλού επιπέδου επαγγελματική καριέρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα – “Master in International and European Policies on Education, Training and Research”».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, εργαστήρια) καθώς και ερευνητική απασχόληση στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας ή σε άλλα Εργαστήρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική και η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΜΣ στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα – “Master in International and European Policies on Education, Training and Research”».

Α/Α - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υ/Ε - Πιστωτικές Μονάδες Proslipsis.gr
1. Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Υ 6
2. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό Υ 8
3. Μεθοδολογία της Έρευνας Υ 6
4. Μάθημα Επιλογής Ε 5
5. Μάθημα Επιλογής Ε 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διεθνείς Οργανισμοί, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Υ 6
2. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Έρευνα Υ 8
3. Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα Υ 6
4. Μάθημα Επιλογής Ε 5
5. Μάθημα Επιλογής Ε 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υ 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Πολιτικές για την Πολυγλωσσία και την Διαπολιτισμική Επικοινωνία
2. Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
3. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Διοίκηση Μονάδων
4. Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη
5. Στρατηγική και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων/Σχολική Ηγεσία
6. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση
7. Εκπαίδευση, Τέχνη, Πολιτισμός και Εκπαιδευτική Διπλωματία
8. Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Συνεργασίες
9. Κράτος και Εκπαιδευτικοί θεσμοί – «Έξυπνες Πόλεις και Περιφέρειες»
10. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας και Επιχειρηματικότητα Proslipsis.gr
11. Ψηφιακή Μάθηση: Πολιτικές και Εφαρμογή
12. Η διάσταση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας
13. Σύγκριση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συστημάτων.
14. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για το Περιβάλλον και την Αειφόρο ανάπτυξη στην Εκπαίδευση.

Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος των Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί μέρος της υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 146.250€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 107.250,00 €
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000,00 €
3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.500,00 €
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 15.000,00 €
5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 9.000,00 €
6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 10.000,00 €
7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 146.250,00 €
 Proslipsis.gr
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved