nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Αθήνα 22.6.2015, 20:14

Ο πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου ενέκρινε την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» των Τμημάτων: Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 13 (1)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» των Τμημάτων:
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομί−
ας και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνί−
ας και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Αν−
θρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159/τ. Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ. Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/ τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄) «Δια−
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστη−
μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων −
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄).
5. Το Π.Δ. 76/2013 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄) «Ίδρυση Σχολών − κατάρ−
γηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών».
6. Το από 13/5/2015 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσε−
ων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των Τμημάτων: Δημόσιας
Διοίκησης (συνεδρίαση 18/3/2015), Διεθνών, Ευρωπαϊκών
και Περιφερειακών Σπουδών (συνεδρίαση 1/4/2015), Επι−
κοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (συνεδρίαση 19/3/2015),
Κοινωνιολογίας (συνεδρίαση 11/3/2015) και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (συνεδρίαση 11/3/2015).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (συνεδρία 13/5/2015).
9. Τα υπ’ αριθμ. 823/26.2.2014, 710/17.2.2014, 1252/4.4.2014,
3331/11.12.2013, 350/27.1.2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα
οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση των συνεργαζομένων Τμημάτων: Δημόσιας Διοί−
κησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών,
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αντίστοιχα.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζεται:

Η ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» των Τμημάτων:
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας
και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφε−
ρειακών Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολι−
τισμού, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα: Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών
Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών
και Περιφερειακών Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας
και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπο−
λογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2015−2016 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη της διεπι−
στημονικής έρευνας και εμβάθυνσης στην προβληματική
του φύλου στη μελέτη των κοινωνικών, πολιτισμικών και
πολιτικών φαινομένων.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώ−
σεων, η ανάπτυξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και η
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο παραπάνω πεδίο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομο−
ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/ρια πρέπει
να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ
(8) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (σύνολο ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), δηλαδή τέσσερα μαθή−
ματα στο Α΄ εξάμηνο (τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
(ECTS), και τέσσερα στο Β΄ εξάμηνο (τριάντα (30) πιστω−
τικές μονάδες (ECTS) και να συγγράψει τη μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο, το θέμα της
οποίας ορίζεται στο τέλος του Β΄ εξαμήνου με την προ−
ϋπόθεση της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων σε οκτώ
(8) μαθήματα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντι−
στοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το
σύνολο είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). H
παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/
ριες είναι υποχρεωτική. Κάθε φοιτητής/ρια επιλέγει από
τα προσφερόμενα Επιλογής μαθήματα τέσσερα (4) ανά
εξάμηνο. Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο διδακτικά
εξάμηνα ως εξής:
Α' Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Φύλο, Λόγος, Εξουσία 7.5
Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 7.5
Φύλο και Βιοπολιτική: Θεωρίες για το
Υποκείμενο και την Εξουσία 7.5
Φεμινιστική Θεωρία 7.5
Φύλο, Διεθνικότητα, Ιδιότητα του Πολίτη 7.5
Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις 7.5
Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Ευρώπη:
Πολιτισμική Ετερότητα, Φύλο και Πολιτική 7.5
Ανθρωπολογία της Υγείας και του Σώματος 7.5
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Φύλο και Πολιτισμός 7.5
Πολιτική της Ετερότητας 7.5
Φεμινιστική Έρευνα και Αφηγηματική
Ανάλυση 7.5
Φύλο και Αγορά Εργασίας 7.5
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών
Ισότητας των Φύλων 7.5
Το Φύλο στη Διεθνή Πολιτική: Θεωρία και
Πράξη 7.5
Φύλο και Διεθνείς Συγκρούσεις 7.5
Η Θεωρία ως Πρακτική: Σχεδιασμός Έρευνας 7.5

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/ριων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορί−
ζεται σε ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρω−
παϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας Μέσων
και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπο−
λογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν
να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/
διδασκουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Δ.ΓΙ.Μ.Σ. τα Τμήματα: Δημόσιας
Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπου−
δών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστη−
μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτουν την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες 
διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο σύστημα
λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλε−
ματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών
υπηρεσιών, φωτοαντιγραφική μηχανήματα, Εργαστήριο
Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. που αφο−
ρά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
9.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Δαπάνες μετακινήσεων και
αποζημιώσεων
προσκεκλημένων εισηγητών/ριών στο
πλαίσιο ακαδημαϊκών συνεργασιών με
άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και
της αλλοδαπής
3.000,00 €
Προμήθεια νέου εκπαιδευτικού υλικού
(βιβλία, Οδηγοί
Σπουδών κ.λπ.)
2.000,00 €
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού και
λογισμικού 3.000,00 €
Αναλώσιμα και άλλες δαπάνες 1.000,00 €
Σύνολο 9.000,00 €
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί
από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, καθώς και από
τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved