nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Δίκαιο και Οικονομία
Αθήνα 22.6.2015, 20:32

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενέκρινε την λειτουργία διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Οικονομικής Επιστή−
μης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικο−
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Δίκαιο και Οικονο−
μία – Master in Law and Economics».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6,
(ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/25−8−2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/04−9−2009)
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228/τ. Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159/τ. Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα δι−
πλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/τ. Α΄/7−10−2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμ−
ματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄).
6. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών−
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς».
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ−
νεδρίαση 12/5/2015).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 19/5/2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα−
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
(συνεδρίαση 14/5/2015).
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμη−
μάτων Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρί−
αση 4−6−2015).
12. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 944/15.5.2012, 2038/12−8−2013 και
1205/31.3.2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα οποία προκύ−
πτουν ότι έχει ολοκληρωθεί, αντιστοίχως, η εξωτερική
αξιολόγηση των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Ορ−
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα−
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 τη
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης,
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law
and Economics», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα ορ−
γανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομία − Master in Law
and Economics» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομία − Master in Law and
Economics», των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Ορ−
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα−
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των
ικανοτήτων των στελεχών, που εργάζονται ή προτίθενται
να εργασθούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρή−
σεις ή στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με γνώσεις υψηλής
στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ει−
δίκευσης, καθώς επίσης και την ανάπτυξη των σύγχρο−
νων αρχών και μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης των
Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
Σκοπός του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι:
1) Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς του
δικαίου και των οικονομικών. Για τον σκοπό αυτό, προσεγ−
γίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμο−
σμένη ανάλυση στα πεδία του δικαίου και της οικονομίας.
Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρα−
κτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να
εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που
θα τους επιτρέψουν την παροχή νομικών και οικονομικών
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου τόσο στο δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα.
2) Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Μέσα από
το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητι−
κής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία
για την ερμηνεία του δικαίου και των διαφόρων μορφών
του (τραπεζικό, φορολογικό, δημοσιονομικό, ναυτιλιακό,
εμπορικό, επενδυτικό, δίκαιο ανταγωνισμού). Το πρό−
γραμμα είναι σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων με
ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο δίκαιο ή την οικονομία χωρίς
να αποκλείονται και άλλα συναφή επιστημονικά πεδία. Η
αλληλεπίδραση μεταξύ του δικαίου και της οικονομίας
εξετάζεται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτής στην
πράξη, με στόχο την παροχή των απαραίτητων εργαλείων
και εννοιών που επιτρέπουν το συγκερασμό της νομικής
και οικονομικής επιστήμης.
3) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να
οριοθετούν και να αξιολογούν τα σύνθετα οικονομικά και
νομικά ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποι−
ώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.
Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος είναι να εμφυσήσει
σε νομικούς την οικονομική σκέψη και προσέγγιση των
πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημά−
των και να επιτρέψει στους οικονομολόγους να κατανο−
ήσουν τη λογική και την ερμηνεία του νομικού πλαισίου
λειτουργίας των σύγχρονων οικονομιών.
Τέλος, στόχος του διατμηματικού Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομία −
Master in Law and Economics», είναι να προσφέρει τη μο−
ναδική ευκαιρία στα στελέχη επιχειρήσεων και σε όσους
ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα για διεπιστημονικές μελέτες του δικαίου και της
οικονομίας. Το πρόγραμμα παρέχει μια προηγμένη κα−
τανόηση των οικονομικών επιπτώσεων του διαφορετικού
νομικού πλαισίου, ενώ παράλληλα προσφέρεται για επαγ−
γελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς, πο−
λυεθνικές επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων. Το εν λόγω
πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν
μια επαγγελματική καριέρα στο δίκαιο ή την οικονομία και
θέλουν να απασχοληθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,
τους διεθνείς οργανισμούς, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις
και εν γένει τον οικονομικό ή νομικό κλάδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το διατμηματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο «Δίκαιο και Οικονομία − Master in
Law and Economics»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο διατμηματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμη−
μάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχι−
ούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα με τη δυνατότητα ενός (1) επιπλέον εξαμήνου
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει δι−
δακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκή−
σεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις.
Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) υποχρεωτικά
μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα επιλογής, καθώς και
να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ
ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρου−
σιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - Υ/Ε Πιστωτικές Μονάδες
1. Το οικονομικό σύστημα−
Οικονομικά και Δίκαιο της
Ρυθμιστικής Πολιτικής του
Κράτους Υ 8
2. Πολιτική και Δίκαιο του Ανταγωνισμού Υ 8
3. Οικονομική και Δίκαιο των Επιχειρήσεων Υ 7
4. Δημοσιονομική Πολιτική και
Δημοσιονομικό – Φορολογικό Δίκαιο Υ 7
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Οικονομική και Δίκαιο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας Υ 8
2. Διεθνοποίηση των
Επιχειρήσεων και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Υ 8
3. Οικονομική των Μεταφορών
και της Ναυτιλίας και Ναυτικό Δίκαιο Υ 7
4. Τραπεζική Πολιτική και
Τραπεζικό Δίκαιο Υ 7
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθημα Επιλογής Ε 5
Μάθημα Επιλογής Ε 5
Εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας Υ 20
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Δίκαιο και Πολιτική των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
2. Ειδικά Θέματα Εμπορικού και Επενδυτικού δικαίου
3. Λειτουργία και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
4. Οικονομική και Δίκαιο Ενέργειας
5. Οικονομική Θεωρία και Δίκαιο Συμβάσεων
6. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Συμφωνίες
7. Πολιτική και Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
8. Οικονομικό Έγκλημα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
9. Οργάνωση, Διοίκηση και Δίκαιο Μεταφορικών και
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Με πρόταση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
(Ε.Δ.Ε) και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει η τροπο−
ποίηση του Προγράμματος των Μαθημάτων και η ανακα−
τανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε εβδομήντα (70) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο διατμηματικό ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ
των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή και άλλων Πανεπιστημίων,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί μέρος
της υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας,
βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ τ. Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
ΔΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται
στο ποσό των 232.050 € και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
A/A - Κατηγορίες Δαπάνης - Ποσά (€)
1. Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 170.000
2. Εξοπλισμός 10.000
3. Αναλώσιμα 8.000
4. Μετακινήσεις 12.000
5. Υποτροφίες 15.000
6. Έξοδα δημοσιότητας 10.000
7. Λοιπά έξοδα 7.050
ΣΥΝΟΛΟ 232.050
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλυφθεί
από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και
άλλες πηγές, όπως, δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved