nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Αθήνα 24.6.2015, 21:07

Ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενέκρινε την ίδρυση Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από: α) το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και β) το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας), με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση ίδρυσης Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Δια−
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
από: α) το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρω−
πιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (Δ.Π.Θ.) και β) το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευ−
σης (Facoltà di Scienze della Formazione) του Πανεπι−
στημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας), με
τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτι−
σμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ.Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της Σχο−
λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημο−
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 6/17−2−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 6/2−4−2015).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας)
(συνεδρία 27−1−2015).
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δη−
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και του Πανε−
πιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας) που
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 6/2−4−2015).
13. Το αριθμ. πρωτ. 117/28−1−2015 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Proslipsis.gr
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. B 6461/2−6−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη
λειτουργία του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδα−
κτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπι−
στικές Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας 
και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλα−
σικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το
Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della
Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa
Νάπολης (Ιταλίας), ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Πα−
ρευξεινίων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) του Δημοκριτείου Πα−
νεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) (Κομοτηνή, Ελλάδα) θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Δια−
κρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Ψυ−
χοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προ−
σεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» σε συνερ−
γασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di
Scienze della Formazione, F.S.F.) του Πανεπιστημίου Suor
Orsola Benincasa (S.O.B.) (Νάπολης, Ιταλίας), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
 Οι λεπτομέρειες συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμη−
μάτων περιγράφονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ−
γασίας που έχουν καταρτίσει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
 Το εν λόγω Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, μέσω της ακαδη−
μαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής
εφαρμογής και άσκησης:
α. στην εξειδίκευση και επικαιροποίηση της επαγγελ−
ματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή
άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστι−
κών Επιστημών υπό το πρίσμα της Δια Βίου Μάθησης,
στους τομείς
− της ψυχοπαιδαγωγικής
− της διδακτικής μεθοδολογίας
− της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης
− των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης
β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσε−
ων για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδα−
κτορικού διπλώματος
γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι
θα καταστούν ικανοί να παράγουν νέα γνώση στους
προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
 Το κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει−
δίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές
και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες» με τις εξής κατευθύνσεις:
α. Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και πα−
ρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
β. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική
πράξη
γ. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
δ. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο κοινό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών
και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδα−
πής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών του κοινού Π.Μ.Σ.
για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής θα πρέπει να
παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα 3 πρώτα
εξάμηνα σπουδών, από τα οποία τα 7 προσφέρονται
από το Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. και τα 5 από το F.S.F. του
S.O.B. (Σύνολο 90 ECTS).
Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και με την
προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 90 μονάδων ECTS
θα πρέπει να συγγράψει μία μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία της οποίας οι μονάδες ECTS ορίζονται σε 30.
Η εξειδίκευση διασφαλίζεται με την εκπόνηση δύο
σχεδίων εργασίας (projects) που προσφέρονται από τα
δύο Τμήματα στο Γ΄ Εξάμηνο και συνιστούν πρακτική
εφαρμογή των θεωρητικών μαθημάτων ανάλογα με τις
προπτυχιακές σπουδές των μεταπτυχιακών φοιτητών
και από το θέμα της Διπλωματικής εργασίας.
Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ECTS
ΓΦΠΠΧ 1 Διδακτική Μεθοδολογία 8
ΓΦΠΠΧ 2 Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας 8
ΓΦΠΠΧ 3 Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων 7
ΓΦΠΠΧ 4 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 7
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ECTS
ΓΦΠΠΧ 5 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 8
ΓΦΠΠΧ 6 Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός 7
FSF 1 Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής σχέσης 8
FSF 2 Παιδαγωγική ενσωμάτσωσης 7
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ECTS
FSF 3 Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών 7
FSF 4 Αυτοβιογραφικές και αφηγηματικές τεχνικές 7
ΓΦΠΠΧ 7 Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης 8
FSF 5 Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης 8
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο κοινό Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό Proslipsis.gr
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. τα μαθήματα θα παραδίδονται 
από διδάσκοντες Καθηγητές των συνεργαζόμενων
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. και F.S.F. του S.O.B. ή άλλων Τμημάτων 
του Δ.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν από την υπάρχουσα
 υλικοτεχνική υποδομή του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του
Δ.Π.Θ., το οποίο διαθέτει: ειδική αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη 
με σύγχρονα εποπτικά μέσα και τεχνολογική
υποστήριξη, αίθουσα τηλεδιασκέψεων, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη
και αναγνωστήριο κ.λπ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το κοινό Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023,
 με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) το 65% 
του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 54.600 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης - ευρώ
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού 44.000 €
Δαπάνες μετακινήσεων 4.000 €
Δαπάνες για αναλώσιμα 2.000 €
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού 2.000 €
Δαπάνες δημοσιότητας 1.000 €
Λοιπές δαπάνες 1.600 €
ΣΥΝΟΛΟ 54. 600 €
Το Δ.Δ.Δ.Μ.Π.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κόστος λειτουργίας του θα καλυφθεί από τα δίδακτρα των
φοιτητών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Ειδικές Διατάξεις
 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από 
το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 2 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved